Hopp til hovedinnhold

Ledig toårig stilling som postdoktor i barnehagepedagogikk

Stillingen inngår i prosjektet Koding og Inkludering (KodIn) og har tema Lek og samspill i barnehagen knyttet til teknologi.

Publisert: Endret:

Foto: Getty Images.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig toårig stilling som postdoktor i barnehagepedagogikk med tema Lek og samspill i barnehagen knyttet til teknologi, ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for barnehagelærerutdanning. Den som ansettes vil være knyttet til FILIORUM- Senter for barnehageforskning finansiert av Norges forskningsråd. Stillingen er ledig fra 1.8.2021.

Formålet med stillingen er å styrke forskningen samt gi forskere med doktorgrad anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling.

Stillingen inngår i prosjektet Koding og Inkludering (KodIn). I KodIn studeres det hvordan barn leker med programmerbare roboter i barnehagen, og hvordan denne lekaktiviteten er relatert til kommunikasjon, lek og tilhørighet. I denne leken inngår det at barna foretar enkel og intuitiv programmering (koding) av roboten. Det vil være sentralt å undersøke hva som kjennetegner denne lekpregede aktiviteten sammenlignet med annen type lek hos barna og hvordan ulike aspekter av lek samvirker med hverandre. Andre aktuelle problemstillinger er knyttet til tilhørighet og hvordan lek med roboten virker inkluderende eller ekskluderende for enkeltbarn eller grupper av barn. Kommunikasjonen som inngår i aktiviteten, både den verbale og den non-verbale er et område for utforskning. Dette gjelder den kommunikasjonen som foregår barna imellom, men også den som foregår mellom ansatte og barn.

Les hele utlysningsteksten her.