Hopp til hovedinnhold

Ledige stillinger som studentassistent ved Handelshøgskolen

Handelshøgskolen ved UiS er på jakt etter dyktige og motiverte studenter som ønsker å kombinere studiene med jobb.

Publisert: Endret:

Som studentassistent kan du bidra til medstudenters læringsopplevelser på mange og viktige måter, særlig ved å formidle fagstoffet fra et studentperspektiv. Som student kan du kommunisere fagstoff med en annen vinkling enn en erfaren foreleser kan. De generelle tilbakemeldingene fra studenter er at bidraget fra studentassistentene er viktig for læringen.

Oppgaver for studentassistent kan inkludere:  

  • Å ha trefftid med studentene
  • Arrangere seminarer og gruppearbeid
  • Tilrettelegge for lab-øvelser
  • Gi tilbakemeldinger på innleveringer
  • Registrere oppmøte på obligatoriske aktiviteter

Alt arbeidet er i samarbeid med og under veiledning av fagansvarlig.

Aktuelle bacheloremner til våren 2021 er mikroøkonomi (BØK265), makroøkonomi (BØK255), strategi (BØK235), samt organisasjon, ressurser og ledelse (BØK225).

Hvorfor bør du bli studentassistent?

1. Det er en betalt og ettertraktet jobb med sterk signaleffekt

Det er en deltidsstilling som kan kombineres med å være heltidsstudent. Å ha vært studentassistent signaliserer noen viktige kompetanser: Du er dyktig, engasjert og motivert. At du har vært studentassistent signaliserer at du gjerne tar en utfordring og ikke er redd for å kaste deg ut i noe nytt. 

2. Det er faglig utviklende 

Det finnes knapt noen bedre måte å lære på enn å lære bort. Ved å forklare fagstoff til medstudenter utvikler du selv en dypere forståelse av faget. Det stimulerer også kreativiteten og kommunikasjonsevnen din, fordi du må forholde deg til studenter med ulik bakgrunn og kompetanse. I tillegg får du som studentassistent muligheten til å bygge viktige sosiale og faglige nettverk, siden du vil samarbeide tett med foreleserne ved Handelshøgskolen.

3. Det er personlig utviklende 

De aller fleste er ukomfortable med å presentere foran et publikum. Men – dette handler om trening! Desto lengre du trør utfor komfortsonen din, desto større blir den. Du vil også oppleve gleden av å se hvordan medstudenter, på grunn av din hjelp, skjønner en vanskelig teori som du selv nylig strevde med – og skjønte til slutt.  

Arbeidstid, lønn og kriterier

Arbeidstid 

Hvor mye en studentassistent jobber avhenger av opplegget faglærer – i samarbeid med studentassistenten – lager. Det kan variere fra noen timer en enkelt uke til 10 timer per uke. Arbeidstimer inkluderer alltid kontakttid med studenter og tid til forberedelser (f.eks. forberedelse til seminarer og gjennomgang av oppgaver).

Arbeidstid avtales mellom studentassistenten og faglærer, og godkjennes av dekan/programansvarlig. Som heltidsstudent bør arbeidet uansett ikke overstige 10 timer per uke.

Lønn

Studentassistenter betales på timebasis i henhold til gjeldende statlig lønnsregulativ. I dag tilsvarer dette en timelønn på 183,- for masterstudenter og kr 165,- for bachelorstudenter.

Kriterier

Du må ha minst karakter B på kurset som du skal være studentassistent i. Faglærere velger selv sine studentassistenter basert på faglige resultater og personlig egnethet. 

Interessert? Slik søker du

Send inn en kort søknad der du forklarer hvorfor vi skal velge deg som studentassistent, samt emnet/emnene du ønsker å være studentassistent i. Send søknaden til hhuis-post@uis.no.

Irene Kengen forteller om fordelene ved å være studentassistent