Hopp til hovedinnhold

Ledige stillinger ved Læringsmiljøsenteret

Vi har for tiden seks ledige stillinger. Tre i Stavanger og tre i Porsgrunn. Søknadsfristen for samtlige stillinger er 7. mars 2021. Stillingene er ledige fra 1. august 2021.

Publisert: Endret:
Porsgrunn

Førsteamanuensis i pedagogikk / spesialpedagogikk / psykologi - Porsgrunn

Læringsmiljøsenteret har to ledige stillinger som førsteamanuensis ved avdelingen i Porsgrunn. Søknadsfrist: 7. mars 2021.

Vil du bli vår kollega? Foto: Getty Images.

Stillingene er ledig fra 01.08.2021. Fagområde for stillingene er knyttet mot arbeidet med å skape trygge og gode barnehage- og/eller skolemiljøer. Én stilling vil være rettet inn mot barnehagefeltet, og én inn mot skole.

Den primære arbeidsoppgaven vil være utadrettet virksomhet og kompetanseutviklingstiltak i kommuner, barnehager/skole og SFO. Temaer som inkludering, inkluderende praksis og ulike former for krenkelser/mobbing, ulike former for mobbing/begynnende mobbeatferd, psykisk helse og livsmestring, ledelse og innovasjon vil være sentrale. Arbeidet vil i stor grad være knyttet til partnerskap med praksisfeltet gjennom Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage/Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnskole og videregående skole, Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, samt annen utadrettet virksomhet.

I tillegg vil oppdrag og utviklingsarbeid initiert av Utdanningsdirektoratet, som Læringsmiljøprosjektet, ulike ekspert- og referansegrupper, utvikling av materiell og digitale ressurser kunne være aktuelle arbeidsfelt.

Forskning inngår også i stillingene, og senteret starter høst 2021 opp flere nye større forskningsprosjekt. Det er meget aktuelt at de som ansettes kobles på et av disse forskningsprosjektene.

Les hele stillingsbeskrivelsen og søk via JobbNorge.

Stavanger

Førsteamanuensis i pedagogikk / spesialpedagogikk / psykologi - Stavanger

Læringsmiljøsenteret har tre ledige stillinger som førsteamanuensis ved avdelingen i Stavanger. Søknadsfrist: 7. mars 2021.

Ansatte hos oss har spennende og varierte oppgaver. Foto: Getty Images.

Stillingene er ledig fra 01.08.2021. Fagområdet for stillingene er knyttet mot arbeidet med å skape trygge og gode barnehage- og/eller skolemiljøer. En stilling vil være rettet mot barnehagefeltet, og to stillinger inn mot skole.

Den primære arbeidsoppgaven vil være utadrettet virksomhet og kompetanseutviklingstiltak i kommuner, barnehager/skole og SFO. Temaer som inkludering, inkluderende praksis og ulike former for krenkelser/mobbing, ulike former for mobbing/begynnende mobbeatferd, psykisk helse og livsmestring, ledelse og innovasjon vil være sentrale. Arbeidet vil i stor grad være knyttet til partnerskap med praksisfeltet gjennom Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage/Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnskole og videregående skole, Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, samt annen utadrettet virksomhet.

I tillegg vil oppdrag og utviklingsarbeid initiert av Utdanningsdirektoratet, som Læringsmiljøprosjektet, ulike ekspert- og referansegrupper, utvikling av materiell og digitale ressurser kunne være aktuelle arbeidsfelt.

Undervisning, veiledning og eksamensarbeid relatert til senterets egne etter- og videreutdanningsstudier, og studier på lærerutdanningene ved UiS kan også være aktuelle arbeidsoppgaver. I tillegg kommer ulike typer fagadministrative oppgaver i tilknytning til det vitenskapelige arbeidet.

Det tilligger også stillingene forskning, og senteret starter høst 2021 opp flere nye større forskningsprosjekt. Det er meget aktuelt at flere av de som tilsettes kobles på et av disse forskningsprosjektene.

Les hele stillingsbeskrivelsen og søk via JobbNorge.

Porsgrunn

Universitetslektor i pedagogikk / spesialpedagogikk / psykologi - Porsgrunn

Læringsmiljøsenteret har ledig stilling som universitetslektor ved avdelingen i Porsgrunn. Søknadsfrist: 7. mars 2021.

Er du opptatt av å skape trygge og gode barnehagemiljø? Da har vi kanskje jobben for deg. Foto: Getty Images.

Stillingen er ledig fra 01.08.2021. Fagområdet for stillingene er knyttet mot arbeidet med å skape trygge og gode barnehagemiljø.

Den primære arbeidsoppgaven vil være utadrettet virksomhet og kompetanseutviklingstiltak i kommuner, barnehager og SFO. Temaer som inkludering, inkluderende praksis og ulike former for krenkelser/mobbing, begynnende mobbeatferd, psykisk helse og livsmestring, foreldresamarbeid, ledelse og innovasjon vil være sentralt. Arbeidet vil både være knyttet til partnerskap med praksisfeltet gjennom Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage og Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, samt annen utadrettet virksomhet.

I tillegg vil oppdrag og utviklingsarbeid initiert av Utdanningsdirektoratet, som Læringsmiljøprosjektet, ulike ekspert- og referansegrupper, utvikling av materiell og digitale ressurser kunne være aktuelle arbeidsfelt.

Undervisning, veiledning og eksamensarbeid relatert til senterets egne etter- og videreutdanningsstudier, og studier på lærerutdanningene ved UiS kan også være aktuelle arbeidsoppgaver. I tillegg kommer ulike typer fagadministrative oppgaver i tilknytning til det vitenskapelige arbeidet.

Les hele stillingsbeskrivelsen og søk via JobbNorge.

Forskning fra Læringsmiljøsenteret

Har barns ferdigheter i barnehagen noe å si for lesing og regning i femteklasse?

Barns selvregulering i barnehagen henger sammen med akademiske ferdigheter senere i skoleløpet. – De voksne hjemme, i ba...

– Guttediskusjonen i skolen er et blindspor

Gutter og jenter har mye mer til felles enn det som skiller dem, ifølge UiS-forsker Dieuwer ten Braak.

Hvordan føles det å bli mobbet 24 timer i døgnet?

Mellom 50 til 90 prosent av dem som blir mobbet digitalt, blir også mobbet tradisjonelt. – Vi har en gruppe elever som a...

Engasjerte elever lærer mer og er mer fornøyde med livet sitt

Motiverte elever lærer mer, men noen kjeder seg sånn på skolen at de risikerer å droppe ut. Hva er egentlig engasjerende...

Hvordan vet du om barnet ditt går i en god barnehage?

Over 90 prosent av norske barn går i barnehage, men hvordan vet man at barnehagen er god? UiS-forskere svarer på hva som...

Elever ønsker at lærere skal forstå læringsmiljøet med deres øyne

Elever i videregående synes det er fint å bli tatt på alvor og mener kartleggingsverktøyet Spekter kan hjelpe til et bed...

Mindfulness kan dempe stress på skolen

Kunnskap og øvelser i mindfulness kan gjøre at skoleelever takler stress bedre, viser en studie.

Kan personlige bøker være bra for barns lesing?

Selv om personlige bøker er stort i mange land, er konseptet nytt her til lands. Men kan det bidra til å støtte barns le...

Dukken Henry sørger for at barnehagebarn kan redde liv

Også små barn kan lære å gi førstehjelp.

Derfor bør helsesykepleier holde til nær skolen

Den fysiske avstanden er avgjørende for hvor godt skolen og helsesykepleieren samarbeider.

Podkast: Læringsmiljø i skole og barnehage

Læringsmiljøsenteret har lansert sin nye podkast! Første episode handler om konsekvenser av mobbing.