Hopp til hovedinnhold

Lesesamarbeid med foreldre

Lesing er en grunnleggende ferdighet. Leseutviklingen fortsetter også på ungdomsskolen. Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), Lesesenteret (Universitetet i Stavanger) og Utdanningsdirektoratet har laget et nettbasert opplegg for lærere og foreldre slik at de kan støtte ungdommene.

Publisert: Endret:

Opplegget er utformet som en samtaleguide om lesing som bl.a. kan brukes i konferansetimer.

Samtaleguiden er en støtte for åpne samtaler mellom lærer, elev og foreldre. Den retter oppmerksomheten mot lesevaner og mot aktiviteter som er hensiktsmessige før, under og etter lesing av fagtekst. Å utvikle funksjonell leseferdighet er et sentralt mål i læreplanen. Samtaleguiden kan fungere som støtte for samtaler mellom hjem og skole om underveisvurdering av måloppnåelse. (jf. Prinsipper for opplæringen i Kunnskapsløftet).

Til bruk for utviklingssamtalen (9 sider, A4, PDF).