Hopp til hovedinnhold

Å lykkes med lesing – Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring

Denne boka gir ny kunnskap og innsikt om tidlig leseopplæring.

Publisert: Endret:

Forside: Collage av små bilder av folk som leser en bok.

I dagens informasjons- og utdanningssamfunn er leseferdighet og lesing stadig viktigere, og derfor har det også vært en stor og rask utvikling innen leseforskning og leseopplæring.

I denne vitenskapelige antologien har en rekke leseforskere, hovedsakelig fra Lesesenteret, presentert og diskutert aktuelle forskningsresultat innen sentrale områder –særlig legges det vekt på forskning som er relatert til den første leseopplæringen.

Det settes blant annet fokus på undervisningsmetoder og læringsmiljøer som fremmer den første leseopplæringen, og hva læreren kan gjøre for at barnas leseferdighet og leselyst skal bli best mulig så tidlig som mulig i læringsløpet.

Boken er ment som et bidrag til forskningslitteraturen på området, men valg av temaer og framstillingsmåter er gjort slik at boken også skal kunne brukes som forskningsbasert pensum i lærerutdanningen.

Artiklene i boken er skrevet av Kjersti Lundetræ, Finn Egil Tønnessen, Nina Gabrielsen, Egil Gabrielsen, Gunn H. Ofstad Oxborough, Margaret Kleppstad Færvaag, Elisabeth Stangeland, Åse Kari Hansen Wagner, Bente Rigmor Walgermo, Per Henning Uppstad, Toril Frafjord Hoem og Rune Andreassen (HiØ).

2. utgave, som kom sommeren 2021, er revidert og har nye kapitler.

Å lykkes med lesing er gitt ut på Gyldendal forlag.