Hopp til hovedinnhold

Deltakere søkes til lesegruppe for kreftpasienter

Kan det å lese litteratur i fellesskap ha positiv innvirkning på kreftpasienter? Det vil forsker Tine Riis Andersen finne ut. Nå søker hun deltakere til en lesegruppe.

Publisert: Endret:

lesegruppe (foto: Getty)
Kan lesing i grupper være et godt tilbud til kreftpasienter? Det er tema for et forskningsprosjekt ved Lesesenteret. (Illustrasjonsfoto: Getty Images)

– Å lese litteratur "live" og dele leseopplevelsen med andre, og oppleve at andre kan ha samme eller forskjellige perspektiver på teksten enn seg selv, har vist seg å ha et helsefremmende potensial, forteller doktorgradsstudent Tine Riis Andersen ved Lesesenteret.

Hun ønsker å undersøke hvilken innvirkning såkalt shared reading har på kreftpasienter, og om dette kan være et fremtidig tilbud i kreftforeninger og pasientorganisasjoner. Hun ønsker derfor deltakere til sin studie som foregår både fysisk i Stavanger og digitalt.  

Er du interessert i å være med? Du finner påmeldingsinformasjon nederst i saken!

Felles lesing i gruppe

Shared reading går ut på at en gruppe mennesker møtes, og sammen leser en utvalgt tekst, som regel en novelle eller et utdrag fra en roman. Gruppen ledes av en opplært leseleder, som enten leser høyt selv, eller lar en frivillig i gruppa gjennomføre høytlesingen. Leselederen legger til rette for å stoppe opp underveis i teksten, for å gi rom til å snakke om teksten basert på tanker, assosiasjoner, følelser eller minner teksten fremkaller hos deltakerne. Samlingen slutter alltid med et dikt, som deltakerne også snakker om.

– Gjennom høytlesning og felles samtale kan alle ha mulighet til å delta i og dra nytte av god litteratur, uansett hvilke forutsetninger man har, forteller Andersen.

Søker alle typer mennesker

Du trenger ikke å ha spesiell kunnskap om litteratur eller lesing for å bli med i gruppen.

– Personlige innspill er like velkomne som mer tekstlige. En personlig fortelling kan også være en nøkkel til å forstå teksten. Hvis samtalen slutter for langt utenfor teksten, sørger leselederen for å lede samtalen tilbake til den, sier Andersen.

Jeg har vært del av lesegruppen på Vardesenteret i høst. Jeg har truffet flotte medlesere, og vi har helt uten prestasjonskrav, drøftet en novelle og et dikt til en kopp god kaffe en gang i uken. Vi undres i lag, diskuterer i lag og ler i lag. Og innimellom deler vi egne historier og erfaringer.

Deltaker på lesegruppe

Hun forteller at shared reading-modellen brukes i mange ulike sammenhenger, som offentlig bibliotek, sykehus, sykehjem, psykiatri og fengsler. Metoden skiller seg også fra mer tradisjonelle bokklubber.

– Shared Reading ble utviklet av litteraturforskeren Jane Davis. Hun startet organisasjonen The Reader i Liverpool, med mål å bringe god litteratur til så mange som mulig. I motsetning til en bokklubb, hvor du leser en bok på forhånd og deler din mening om den med andre, er 'Delt lesing' en 'live' og fersk leseopplevelse.

Tar hensyn til deltakernes livssituasjon

Deltakerne har frihet til å yte og delta på det nivået de ønsker og den energien de har der og da. Gruppen møtes en gang i uken i 12 uker. Det er imidlertid  ikke et krav om å komme alle gangene, da kreftpasienter har behandlinger de trenger å ta vare på og kanskje ikke alltid er i form.

– Vi legger opp til at deltakerne kommer så mange ganger de kan. Det gjør heller ikke noe hvis man ikke har energi til å delta veldig aktivt når man er der. En deltaker som sitter og lytter er like verdifull som noen som deltar i samtalen, understreker Andersen.

Jeg gleder meg til hver onsdag, og de to timene flyr avgårde. Det er en unik mulighet til å bli inspirert av litteratur og møte likesinnede, uansett om du er en lesehest eller ikke. 

Deltaker på lesegruppe

Hvilke tekster leser dere?

– Vi har lest svært varierte tekster i gruppen. Vi har lest både alvorlige og humoristiske tekster, tekster om trær, om ensomhet, om barndommen, og om å flytte fra by til land. Hittil har vi blant annet lest «Tegningene» av Roy Jacobsen og «Møte» av Siri Økland. Felles for alle tekstene er at de har gitt oss alle noe å tenke på, sier Andersen.

Når man leser i fellesskap, åpner det seg nye forståelser og nye innsikter.

– En av deltakerne beskrev tekstene våre som "leseopplevelser som ikke slutter når teksten slutter". Med det menes tekster som man fortsetter å grunne på. Noen av tekstene kan være vanskelige i begynnelsen, men ved å snakke om dem, klarer vi å åpne dem og skape mening om dem sammen. Når du er "fastlåst", kan andres innspill åpne en ny dør til å forstå teksten, forteller hun.

lesesirkel
Du trenger ikke være en erfaren leser eller ha kunnskap om litteratur for å delta i gruppene. (Illustrasjonsfoto: Getty Images)

Forskningsprosjekt

Siden gruppene er en del av et forskningsprosjekt, er Andersen til stede både som observatør og deltaker i gruppene. Hun vil også gjennomføre et fokusgruppeintervju med deltakerne etter lesegruppen, og gjøre individuelle intervjuer for å få innsikt i enkeltdeltakernes opplevelser. Det blir tatt opp lyd av gruppene, men all anonymitet bevares. Prosjektet oppfyller alle gjeldende krav til personvern og håndtering av forskningsdata.

Forskeren forklarer at denne datainnsamlingen er viktig for å få kunnskap om hvordan slike lesegrupper kan brukes som et godt tilbud til pasienter.

– Datainnsamlingen vil bidra til å gi et innblikk i deltakernes opplevelse av å delta i lesegruppen. Vi trenger også kunnskap om deltakernes erfaring med de enkelte tekstene, og om og hvilken innvirkning tekstene og lesegruppen har på deltakerne utenom lesegruppen. I forskningsprosjektet er jeg spesielt interessert i deltakernes opplevelse av tekstene. Etter hver gang svarer deltakerne derfor på en rekke spørsmål relatert til deres opplevelse av teksten. Det er ikke alltid at vi får tid til å svare dem på gruppen, og så tar de dem med hjem i stedet, men det er frivillig om de vil fylle dem ut. Det er også mulig å fylle dem ut elektronisk, for de som heller vil det.

Tekstenes betydning i livet

For å få et innblikk i hvilken betydning tekstene har for deltakerne i livet utenfor lesegruppene, får deltakerne med seg en diktafon hjem, som de kan bruke de 12 ukene lesegruppen varer. Foran hver økt lager de et kort notat der de forteller om de har tenkt på tekstene de har lest, eller på noe av det de har diskutert på lesegruppen i løpet av uken. Her ønsker Andersen å vite mer om spesifikke eksempler på hvordan tekstene og lesegruppen har innvirkning på deltakerne.

– Jeg opplever at mange får nye tanker og innsikter av å lese sammen på denne måten. Vi hadde for eksempel en deltaker som tidligere hadde jobbet med et skriveprosjekt, som vedkommende hadde avsluttet. Men etter at vi leste et dikt av Olav H. Hauge, ble personen inspirert til å ta det opp igjen.

Vil du være med?

Vi er for tiden på jakt etter deltakere til en av våre to lesegrupper: Fysisk på Vardesenteret i Stavanger (oppstart i januar) eller i vår digitale lesegruppe. Hvis du er interessert i å delta, eller hvis du lurer på noe om hva prosjektet innebærer, vennligst kontakt Tine Riis Andersen: E-post: tine.r.andersen@uis.no Tlf. 92150927

Stipendiat
51831394
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking