Hopp til hovedinnhold

En lesebok til bruk på tvers av fagene

Hvordan skal lærere i ungdomsskolen forholde seg til slagordene "Lesing som grunnleggende ferdighet" og "Lesing i alle fag"? Har faglærerne fått en ny oppgave som ligger utenfor faget?

Publisert: Endret:

Leseboka forside

Så lenge det er lærebøker i alle fag, er ideen om å lese i alle fag nesten selvinnlysende. Til tross for dette har det for mange lærere vært uklart hva det skal bety for den faglige praksisen at man skal arbeide med lesing som ”grunnleggende ferdighet”. Det kan ha en sammenheng med at den slagordaktige formuleringen ”lesing i alle fag” kan forstås på ulike måter. Det vanligste synet er at lesing er en selvstendig ferdighet som ligger til grunn for læring i alle fagene. Et annet syn er at fagene bidrar til skolens overordnede leseopplæring. I et slikt perspektiv utvikler elevene seg som lesere i møtet med tekster og lesemåter som praktiseres og verdsettes ulikt i ulike fag. Erfaring med slike faglige forskjeller bidrar til at elevene lærer seg å lese med bevissthet om den situasjonen tekster inngår i. Det betyr at forskjellene i seg selv er viktige bidrag til den helhetlige leseopplæringen.

Ifølge forfatterne av boka Leseboka – Leseopplæring på alle fag på ungdomstrinnet er lærernes oppgave som leselærere å veilede elevene inn i sitt fags tekstkultur. Ulike fag har ulike arbeidsmåter og teksttyper, og elevene må ære å snakke, lese, skrive og tenke på fagenes premisser. Skolens leseopplæring blir summen av arbeidet med tekst i de ulike fagene.

Boka har en innledende del om aspekter ved lesing som er viktige i alle fag, som strategibruk, leseutvikling, tilpasset opplæring og arbeid med vokabular og engasjement. Bokas andre del presenterer lesing og leseopplæring innenfor de ulike fagene på ungdomstrinnet.

Alle kapitlene setter forskning og teori i sammenheng med konkret aktivitet i klasserommet. Boka er aktuell for studenter og forskere i lærerutdanning og pedagogikse fag, og for lærere på ungdomstrinnet.

Forfatterne har erfaring som forskere tilknyttet Lesesenteret i Stavanger og som lærere i ungdomsskolen.

Leseboka - Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet er skrevet av forskere med tilknytning til Lesesenteret og som har erfaring som lærere på ungdomstrinnet. Atle Skaftun, Oddny Judith Solheim og Per Henning Uppstad har vært redaktører.

Boka er utgitt på Cappelen Damm Akademisk.