En stor studie skal gi mer kunnskap om barn som strever: – Vi håper alle Stavanger-barnehagene vil være med på dette!

Det er for lite kunnskap om barn som trenger ekstra hjelp og spesialpedagogisk støtte i Norge. Nå skal norske toppforskere på feltet i gang med et langvarig forskningsprosjekt med over 1000 barn. Til det trenger de hjelp fra Stavanger-barnehagene.

Published Endret
Fakta

- Forskningssenteret SpedAims skal gjennomføre en langvarig studie for å få mer kunnskap om hvilke barn som trenger spesialpedagogisk hjelp, på hvilket tidspunkt hjelpen bør settes inn, og hva som er beskyttende faktorer. - Over 1000 norske barn født i 2018 skal være med i studien, inkludert 250 barn i Stavanger-området.

Vil din barnehage være med?

Nå trenger SpedAims-forskerne ved UiS deltakelse fra barnehager i Stavanger-området. Vil dere være med? Send en e-post til førsteamanuensis ved Lesesenteret, Hilde Gunnerud, på hilde.gunnerud@uis.no

Barnehagegruppe
Norske forskere skal følge over 1000 barn i 14 år for å få mer kunnskap om barns utvikling og hvordan man kan gi best hjelp og støtte til barn som trenger spesialpedagogisk hjelp.

– Vi i dette forskningsmiljøet brenner for spesialpedagogikk og inkluderende praksiser. Derfor er vi utrolig glade for at vi nå skal få forskningsbasert kunnskap om hvilke barn som trenger spesialpedagogisk hjelp, på hvilket tidspunkt hjelpen bør settes inn, og hva som er beskyttende faktorer, forteller førsteamanuensis Hilde Lowell Gunnerud ved Lesesenteret, UiS.

Sammen med forskerkolleger i SpedAims (Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering) skal hun i gang med en stor, langvarig studie som søker denne kunnskapen. Til dette trenger forskerne hjelp fra barnehager, fortrinnsvis i Stavanger og Randaberg.

Nå er de i gang med rekrutteringen av deltakere, og de håper så mange barnehager som mulig vil bli med på denne viktige forskningen.

Skal undersøke flere områder innen barns utvikling

Gjennom barnehagene vil forskerne rekruttere 250 barn født i 2018 som bor i Stavanger-området. Undersøkelsen vil følge barna helt til de er 18 år.

– I forskningsprosjektet ønsker vi å finne mer ut om barns utvikling av språk, lesing og matematikk. For å tilegne oss denne kunnskapen har vi behov for informasjon om mange barn som varierer i sin utvikling, sier Gunnerud.

Kunnskapen vi vil få gjennom dette store forskningsprosjektet, vil ha direkte betydning for barnehagelærere, lærere og spesialpedagoger.

Hilde Gunnerud , Lesesenteret

– I dag er det alt for mange barn som faktisk går gjennom hele skoleløpet uten at de får den hjelpen de har behov for. Ved å studere barn som varierer i sin utvikling, vil vi få kunnskap vi i dag savner om hva som kjennetegner barn som vil utvikle ulike vansker. I tillegg vil studien vår søke å identifisere beskyttende faktorer, slik at vansker ikke utvikles, eller at de ikke blir så alvorlige som de i verste fall kunne blitt.

– Slik kunnskap vil være viktig for barnehagelærere, fordi den kan gi viktige pekepinner på hva man allerede i barnehagealder kan gjøre for å tilrettelegge for barn som strever, forklarer hun.

Forskerne vil gjennomføre årlige kartlegginger av barna, i tillegg til at de trenger noe informasjon fra barnehagen.

Trenger hjelp fra barnehagen

Gunnerud håper nå så mange Stavanger-barnehager som mulig vil være med å legge til rette for studien.

– Barnehageåret er travelt. Er det veldig tidkrevende å være med på dette forskningsprosjektet?

– Vi har lagt vekt på at dette skal være overkommelig for barnehagene! Vi ber imidlertid om litt hjelp. Vi trenger selvsagt en dialog med barnehagene rundt når og hvor de årlige kartleggingene skal foregå. Vi vil også be barnehagene om å prøve ut et tildelt kartleggingsmateriell, svare på et årlig spørreskjema, og vi ber dem om å svare på en undersøkelse hvor de skal skåre kvaliteten på relasjonen mellom pedagogiske leder og det enkelte barnet som deltar i studien.

Foreldrene må samtykke for at barna deres kan være med i studien, og barnehagene forplikter seg derfor til å dele ut informasjonsmateriell og vise en informasjonsfilm på foreldremøter ved nytt barnehageår.

I dag er det alt for mange barn som faktisk går gjennom hele skoleløpet uten at de får den hjelpen de har behov for.

Hilde Gunnerud

Verdifull kunnskap

SpedAims’ mål er å bedre læring, trivsel og motivasjon for barn med særskilte behov, gjennom forskning av høy kvalitet. Senteret ble etablert i 2022, og består av forskere ved fem norske universiteter, deriblant UiS. I tillegg til barnehager i Stavanger-regionen, vil barnehager også i resten av landet delta i samarbeid med SpedAims-forskere ved UiO, UiB, UiA og UiN.

– Vi i SpedAims er veldig opptatt av at forskningen vår ikke bare skal være av høy kvalitet, men også at den skal finne veien til praksisfeltet, gjennom formidling på ulike kanaler som treffer barnehagelærere og lærere, og har relevans for arbeidet deres. Ved å delta i denne studien, vil barnehagene derfor være med på å utvikle den spesialpedagogiske kompetansen i hele barnehage-Norge, understreker Gunnerud.

Vil din Stavanger-barnehage være med? Send en e-post til hilde.gunnerud@uis.no innen 10. september.

Omtalt i saken:

SpedAims

Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering

Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap/spesialpedagogikk
51833269
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking