Hefte: Ny start for skriftspråklig utvikling

Tanken om å tilrettelegge individuelle undervisningsopplegg for småskoleelever er ikke ny. Mange skoler landet over har latt seg inspirere av norsk og utenlandsk litteratur om temaet og har utviklet sine egne treningsopplegg som også tilbys elever på de laveste årstrinnene.

Published Endret

Forside: Ny start for skriftspråklig utvikling. Illustrasjon: Tegning av barn som leker mellom store bokstaver.

Elevene kommer med ulik skriftspråklig kompetanse til skolen. Det blir viktig raskt å finne hver enkelt sitt ståsted og sette inn tiltak som styrker lese- og skriveinnlæringen, både på første trinn og videre. Noen trenger mer drahjelp enn andre, tettere oppfølging, mer personlig kontakt. Uansett alder og utviklingstrinn må læringsmål og valg av aktiviteter i individuelle treningsprogram styres både av teorier om skriftspråklig utvuikling og prinsipper for didaktisk relasjonstenking.

Heftet av ”Ny start” er ikke et bestemt opplegg, men snarere ideer til et helhetlig rammeverk for individuelle opplæringstiltak. Det faglige innholdet må i hvert enkelt tilfelle planlegges, evalueres og justeres ut fra elevenes forutsetninger og lærerens kunnskaper om lesing, skriving, undervisning og læring.

Pris:
Rapporten er på 46 sider og koster kr. 150.
ISBN: 978-82-7649-057-2

Last ned:

Last ned heftet gratis i pdf-format.

Bestilling:

Heftet kan bestilles i vår nettbutikk