Ledige stillinger ved Lesesenteret

Her finner du våre ledige stillinger

Published Endret

Kommunikasjonsrådgiver

Universitetet i Stavanger har ledig vikariat som kommunikasjonsrådgiver ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, fakultetsadministrasjonen dedikert til Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, Lesesenteret, fra 1.11.2022 til og med 31.8.2025.

oversiktsbilde av et skrivebord med pc, papir, kaffekopp og kontorrekvisita. Tre hender vises i bildet.

Les mer og søk på stillingen.

Lesesenteret er et forskningssenter og nasjonalt senter for leseopplæring. Vi har et nasjonalt mandat om å bidra til økt kvalitet i leseopplæringen, gjennom arbeid med språk, tekst og kommunikasjon i barnehagen, og lesing i alle fag i skolen. Lesesenterets målgrupper er lærere og ansatte i barnehage, skole og PPT; politikere; utdanningsmyndigheter og andre som er opptatt av språklæring og leseopplæring.

For at forskningen og utviklingsarbeidet skal ha betydning for praksisfeltet, er kommunikasjon og formidling ut mot målgruppene våre en helt sentral del av senterets oppgaver. Nå skal en av våre to fast ansatte kommunikasjonsrådgivere ut i permisjon. Vi søker derfor etter en vikar som kan være med på å videreutvikle og styrke det kommunikasjonsfaglige arbeidet ved senteret, fakultetet og UiS. 

Lesesenteret har rundt 65 ansatte. Som kommunikasjonsrådgiver samarbeider du tett med senterledelsen og med senterets forskere og vitenskapelig ansatte. Du inngår i et faglig team bestående av kommunikasjonsrådgivere, illustratør og videofotograf. Du vil også inngå i et faglig nettverk for kommunikasjon ved fakultetet, og bli en del av det kommunikasjonsfaglige miljøet ved UiS.

Lesesenteret leder og deltar i en rekke store forsknings- og utviklingsprosjekt, med norske og internasjonale aktører. Du vil derfor jobbe i skjæringspunktet mellom akademia og praksis. For å trives i denne stillingen, bør du ha sans for å forstå komplekse temaer, samtidig som du brenner for god og målrettet formidling – gjerne også i nye kanaler og sjangere. Du vil jobbe bredt og variert, både strategisk og operativt, og du vil få mulighet til å utvikle nye ideer og løsninger for god forsknings- og kunnskapsformidling.

Les mer og søk hos Jobb Norge.

Ledige stillinger ved UiS

Her finner du en oversikt over alle ledige stillinger ved Universitetet i Stavanger.