Ledige stillinger ved Lesesenteret

Vil du jobbe i ett av Norges ledende fagmiljø innenfor leseopplæring og leseforskning? Her legger vi ut våre ledige stillinger!

Published Endret
ledig stilling

Førsteamanuensis i spesialpedagogikk/utdanningsvitenskap/lesevitenskap

Universitetet i Stavanger har ledig to stillinger som førsteamanuensis i spesialpedagogikk/ utdanningsvitenskap/lesevitenskap ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking. Stillingene er ledig fra 1. januar 2024.

Fagområde for stillingene er spesialpedagogikk/utdanningsvitenskap/lesevitenskap med vekt på lesing og leseundervisning.

De som ansettes skal hovedsakelig undervise og veilede studenter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innenfor fagområdet, forske og formidle forskningsresultat innenfor relevante forskningsområder ved senteret samt bidra til utvikling av samarbeid med arbeidslivet.

Utvikling av varierte og digitale læringsmåter i undervisningen, innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid, inngår i stillingen.

De som ansettes vil inngå i et stort fagmiljø med om lag 60 ansatte som gjennom ulike tilnærminger arbeider for å bidra til økt kvalitet i leseopplæringen, arbeid med tekst og kommunikasjon i barnehagen, og lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag i skolen. Arbeidet er i stor grad prosjektorganisert. Se Lesesenterets nettside for mer informasjon om senteret og fagmiljøet.

Generell stillingsbetenkning for førsteamanuensis ved UiS gir en nærmere beskrivelse av aktuelle arbeidsoppgaver.

Det er ønskelig med erfaring fra skole, PP-tjenesten eller barnehage. Spesialpedagogisk kompetanse knyttet til språk, lesing og skriving på høyt nivå vil bli prioritert til en av stillingene.

Du må kunne dokumentere en aktiv og pågående forskning og ha potensial for fremtidig forskning på høyt nivå innenfor fagområdet.

Vi legger vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert. Dette i samsvar med prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Det forventes at du har en reflektert og bevisst holdning til din undervisnings- og veiledningsvirksomhet. Du må kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og grunnleggende ferdigheter innenfor planlegging, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet, må du gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av universitetet.

Norsk er hovedspråket ved UiS. Arbeids- og undervisningsspråket er norsk og engelsk. Det forventes at du kan undervise og veilede på norsk (minimum på nivå B2), eller et annet skandinavisk språk.

Søknadsfrist 31. desember.

Les hele stillingsutlysningen og søk via JobbNorge.

Vil du jobbe ved Universitetet i Stavanger?

Les meir om Lesesesenteret

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking