Hopp til hovedinnhold

Ønsker kunnskap fra lærere om eksamen i norsk skriftlig

Hvordan påvirker eksamen skriveundervisningen i norsk? Nå ønsker en forskergruppe kunnskap fra deg som er norsklærer i ungdomsskolen eller vgs!

Publisert: Endret:
elever i klasserom
Hvordan påvirker eksamen skriveundervisningen i norsk? Nå ønsker forskere å få kunnskap fra landets norsklærere.

Eksamen er et omdiskutert tema om dagen, og diskusjonen favner bredt. Tre år på rad er eksamen avlyst for avgangselever i grunnskolen og i videregående skole. Samtidig har forslag til fremtidens sluttevalueringer – som skal være tilpasset nye læreplaner etter fagfornyelsen – både blitt prøvd ut av norskelever, og blitt grundig diskutert og evaluert av lærere, forskere og andre interesserte. Politikere, Utdanningsforbundet, Elevorganisasjonen og andre aktører diskuterer både hvordan fremtidens eksamener bør se ut og om man skal ha en skriftlig, tradisjonell eksamen i det hele tatt.

Hvordan påvirker eksamen undervisningen?

Men hvordan blir skriveundervisningen som foregår i norsktimene påvirket av eksamen som venter ved årets slutt? Det ønsker forskere ved Lesesenteret, OsloMet og Universitetet i Oslo kunnskap fra norsklærere om.

– Vi vil ta kontakt med norsklærere på ungdomstrinnet og på studieforberedende program i videregående skole over hele landet, sier førsteamanuensis Aslaug Fodstad Gourvennec ved Lesesenteret. Med seg har hun Vibeke Rønneberg fra Lesesenteret/UiS, Harald Eriksen fra OsloMet og Marte Blikstad-Balas fra UiO.

– Vi håper så mange som mulig vil bidra i undersøkelsen! sier Gourvennec. 

Viktig å få kunnskap fra norsklærere

Når norskeksamen diskuteres, er den påvirkningen den har på undervisningen – særlig i avgangsåret – et tilbakevendende tema.

– Norsklærere som ytrer seg om dette er ofte veldig opptatt av at eksamen påvirker undervisningen. Eksamens utforming er derfor ikke bare et spørsmål om hva eksamen i seg selv skal måle og være, men også om hva slags norskundervisning vi som samfunn ønsker, sier Gourvennec.

Hun peker på at en viktig brikke i diskusjonen om eksamen, er hvordan eksamen påvirker undervisningen i løpet av skoleåret.

– Til tross for dette, har vi lite systematisk kunnskap både om norsklæreres holdning til eksamen mer generelt og om hvor sterk denne påvirkningen er. Det er det vi ønsker å få mer kunnskap om i denne studien.

Håper på god deltakelse

Nå ber forskergruppa skoler og lærere være forberedt på å få en henvendelse fra Lesesenteret med forespørsel om å delta i undersøkelsen.

– Vi ønsker å komme i kontakt med så mange som mulig. I løpet av våren vil vi sende en henvendelse til flere skoler der vi ber om e-postadresser til skolens norsklærere. Vi vil så henvende oss til lærerne direkte. Undersøkelsen gjennomføres i to omganger i løpet av våren, der de første skolene vil bli kontaktet i løpet av mai, og enda flere før sommerferien, forklarer hun.

Hun oppfordrer lærere som har lyst til å delta i studien til å følge ekstra godt med i innboksen.

– Nevn gjerne prosjektet for skoleledelsen, slik at de husker å følge med om det kommer en e-post fra Lesesenteret! Vi gleder oss til å sette i gang med denne studien, sier Gourvennec.

Mer informasjon:

Førsteamanuensis
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Fakta

- Forskere ved Lesesenteret/UiS, Oslomet og UiO ønsker kunnskap om hvordan eksamen påvirker skriveundervisningen i norsk. - Forskergruppen vil kontakte skoler over hele landet for å få kontakt med lærere, og håper på god deltakelse. - Vil du være med? Be skoleledelsen om å følge med om det kommer en e-post fra Lesesenteret som skal sendes til norsklærerne på din skole!