Hopp til hovedinnhold

Til deltakere i PIRLS 2021

Over 200 norske skoler er plukket ut til å delta i PIRLS 2021 i april/mai 2021.

Publisert: Endret:

Vi setter stor pris på at dere er med på PIRLS 2021!

På disse sidene finner du mer informasjon om prosjektet og organiseringen.

PIRLS 2021

PIRLS er en leseundersøkelse på femte trinn.

PIRLS er en stor internasjonal undersøkelse av 10-åringers leseferdighet. I Norge er det 5. trinn som deltar.

Praktisk informasjon

Gjennomføringen av PIRLS-testen vil for elevene ta ca. tre timer. De vil da arbeide med to ulike tekster (med tilhørende spørsmål), samt svare på et spørreskjema.

I tillegg vil lærere og rektorer bruke ca. en halvtime til å svare på et spørreskjema. Også foreldre/foresatte skal besvare et spørreskjema.

Alle innsamlede data vil være anonyme.

Dere vil få tett oppfølging i forkant, under og etter gjennomføringen, og all informasjon dere trenger, vil være tilgjengelig på våre nettsider.

Vi er klar over at PIRLS vil medføre noe ekstraarbeid for skolene. Klassene som deltar vil derfor få en godtgjørelse til klassekassen.

Vi er også klar over at korona-situasjonen kan by på utfordringer. Vi vil til enhver tid følge nasjonale retningslinjer og ta nødvendige hensyn.

Om PIRLS

Rundt 60 land fra alle verdensdeler er med i PIRLS, som ble gjennomført første gang i 2001, siden i 2006, 2011 og 2016. Norge har deltatt i samtlige PIRLS-undersøkelser. Det er Kunnskapsdepartementet som har bestemt at Norge skal delta i PIRLS, og at det er obligatorisk for skolene å delta. Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger har fått ansvaret for gjennomføringen og samarbeidet med deltakerskolene.

Lurer du på noe? Kontakt oss!

51832301
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Professor
51832745
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Fakultetsadministrasjonen UH

Administrasjon SLF
Rådgiver

PIRLS

Les om undersøkelsen

PIRLS gjennomføres av Lesesenteret.