Planleggingsdag med Lesesenteret

Velkommen til planleggingsdag med Lesesenteret! Følg oss hele dagen, eller velg det som er mest aktuelt for dere.

Published Endret

digital planleggingsdag med lesesenteret. bilde av lærer.

Du finner planleggingsdagen her!

Planleggingsdag med Lesesenteret er et tilbud for hele grunnskolen. Lesesenteret har laget tre nye ressurser som er aktuelle for profesjonsfellesskapet på skolen, og som dere kan jobbe med under planleggingsdagen i august.

Noe vil passe å arbeide med felles i hele kollegiet. Andre deler foreslår vi å arbeide med på trinn eller i faggrupper.

Vi foreslår en rekkefølge, slik at det er mulig å følge dette opplegget hele dagen. Samtidig er det selvsagt helt mulig å velge å bare jobbe med en av øktene. Alle øktene blir tilgjengelige siden, så dersom dere ønsker å returnere til en av øktene en annen planleggingsdag, er dere hjertelig velkommen til det!

Gå til planleggingsdagen.

Program:

Alle trinn: Digup: Undervisningsplanlegger for lærere

Å lage gode planer i fag, som kan engasjere elevene, invitere til utforsking og stimulere gode læringsprosesser er i kjernen av læreres arbeid. I denne økta presenterer vi den nye, digitale undervisningsplanleggeren DigUP. DigUp er utviklet av forskere og fagpersoner ved Lesesenteret, i samarbeid med Jærskulen, og er finansiert av Norges Forskningsråd. DigUP skal være en støtte i undervisningsplanleggingen, og er et verktøy som gir oversikt over temaplaner og årsplaner.

Småskolen: Fagspesifikk lek i begynneropplæringa

Hvordan kan vi legge til rette for mer lek i begynneropplæringa, i samsvar med skolens rammer og betingelser? I denne økta presenterer vi begrepet fagspesifikk lek. Fagspesifikk lek betyr at en tar hensyn til fagets egenart i den lærerinitierte leken. Fagspesifikk lek må kople leken til en måte å lese, skrive og tenke på i faget.
I økta vil dere sette dere inn i hva dette begrepet handler om, og utforske og diskutere hvordan denne måten å se på lek på, kan forstås og tas i bruk i undervisningen på småskolen.

Mellomtrinnet og ungdomsskolen: Muntlighet i undervisninga

Muntlighet er ofte kalt den "glemte" grunnleggende ferdigheten. Muntlighet er flyktig, og det kan være vanskelig å vurdere. Studier viser også at læreren ofte er den som snakker mest i timene på skolen.
Men det å sette ord på tankene sine gjennom muntlig aktivitet, er vesentlig for elevenes læring, og mange lærere ønsker kunnskap om hvordan man kan jobbe med muntlige aktiviteter på en måte som fremmer elevenes engasjement og læring. Denne økta tar utgangspunkt i muntlighet i tekstsamtaler i norskfaget. Lærere kan ta en dominerende eller mer tilbaketrukket rolle i slike samtaler. I økta vil dere bli presentert for helt ny forskning på muntlig aktivitet i norske klasserom, og dere vil reflektere og diskutere hvilke muligheter kunnskapen kan gi for undervisningen.

Velkommen til digital planleggingsdag

Arrangementet er gratis, og krever ingen påmelding. Vel møtt!

Planleggingsdagen er åpent tilgjengelig.

Fagpersoner:

Førstelektor i lesevitenskap/spesialpedagogikk
51833252
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Universitetslektor i lesevitenskap/spesialpedagogikk
51833261
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Universitetslektor i lesevitenskap/spesialpedagogikk
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Universitetslektor i spesialpedagogikk
51833628
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap/spesialpedagogikk/lesevitenskap
51832384
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Universitetslektor i lesevitenskap
51832330
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

Flere ressurser fra Lesesenteret

Fagbøker fra Lesesenteret

Er du på jakt etter forskningsbasert, relevant og oppdatert kunnskap om lesing og leseopplæring? Her er en oversikt over...

Materiell: Veiledet lesing

Det kan være utfordrende å gi hver enkelt elev tilpasset leseopplæring samtidig som du skal ta hensyn til en hel gruppe ...

Vekk leselysten til guttene!

Unge gutter har ofte lavere leselyst og dårlige leseferdigheter enn jenter. Hvis guttene leser mer, blir de også flinker...

Svært kompetente lesere

Ikke alle elever med spesielle talenter føler at de får nok stimulans og støtte fra læreren, og det kan være vanskelig å...

Blogg: Vi må ikke se oss blinde på lesefart

Når man skal vurdere elevers leseferdighet, bør man vurdere andre ting enn hvor raskt de leser, skriver universitetslekt...

Hefte: Gutter og lesing

"Gutter og lesing" har lesetips til gutter, faglige artikler om gutters tekstvalg, og er obligatorisk for deg som brenne...

Prøvemateriell: Regnefaktaprøven

Å mestre de fire regneartene er sentralt for de fleste områdene i matematikken. Regning er også en grunnleggende ferdigh...

Nettsted for skolebibliotekarer om informasjonskompetanse

Program for skolebibliotekutvikling ved Universitetet i Agder har et nyttig nettsted for skolebibliotekarer.

Å lese en fagtekst

En fagtekst, enten den er å finne i ei lærebok, et oppslagsverk, på nettet eller andre steder, er skrevet for å utvikle ...

Hefte: Lesing er...

Hva er lesing – egentlig? Vi møtes av skrift overalt i samfunnet. Skrift som informerer oss, – som "Go to gate", skrift ...

Hefte: Lesing i skolebiblioteket

Skjønnlitteraturen har alltid hatt en stor og viktig plass i skolebiblioteket. Men elevene skal også arbeide med et utv...

Prøvemateriell: Regnefaktaprøven

Å mestre de fire regneartene er sentralt for de fleste områdene i matematikken. Regning er også en grunnleggende ferdigh...

God leseplanlegging

Mange lærere får en aha-opplevelse når de planlegger undervisningen «baklengs». Det er prinsippet bak boka «God leseplan...

Leseplanleggeren

Leseplanleggeren gir en rød tråd fra målene i læreplanen til aktivitetene i timene.