Hopp til hovedinnhold

Se digital Nasjonal konferanse om lesing 2021

Nasjonal konferanse om lesing 2021: "Gode leseopplevelser i barnehage og skole" gikk digitalt. Her finner du konferansen hvis du vil se den nå!

Publisert: Endret:

nasjonal konferanse lesesenteret logo

Se Nasjonal konferanse om lesing 2021!
Du finner begge konferansedagene på disse sidene.

Dag 1 om skole, dag 2 om barnehage:

Gode leseopplevelser.
Nasjonal konferanse om lesing 2021.
Dag 1: For deg som jobber i skolen.
Gode leseopplevelser.
Nasjonal konferanse om lesing 2021.
Dag 2: For deg som jobber i barnehage.

Program

22. mars: Skole

Tove Stjern Frønes: Hva skjer med ungdommers fritidslesing - og hva vet vi om hva som foregår av litterær lesing i norske klasserom?

Lilla Magyari og Anne Mangen: Kan samtaler mellom romanpersoner gi elevene innsikt i sosiale relasjoner i det virkelige liv?

Marit Aasen: Utforsking av skjønnlitterære tekster i norskfaget (Språkløyper)

Ingeborg M. Berge: Litteraturarbeid i videregående skole: Å få tilgang til den krevjande teksten

Oddny Judith Solheim: Mengdelesing etter den første leseopplæringen

Hildegunn Støle: Foreldres leseglede i PIRLS

Læring for livet / Aslaug F. Gourvennec, Anne Mangen, Bjørn Arild Ersland: Fritidslesing og norskfaget

23. mars: Barnehage

Trude Hoel og Monica G. Mitchell: Bokpresentasjon med lesetips

Elisabeth Rege Filbrandt: Voksnes trygghet i lesestunden

Katarzyna Tunkiel: Å lese på flerspråklige barns morsmål – i samarbeid med barnehagen

Sola folkebibliotek: Sylvi Moland Johansen og Siril Ravndal Grude: Lesekalenderen - en lesestund om dagen!

Monica G. Mitchell: Tekster i tak og på vegger. To eksempler på utviklingsarbeid i barnehagen

Trude Hoel og Elisabeth Brekke Stangeland: De viktige minuttene før lesinga starter

Læring for livet / Joakim Evensen Hansen, Cecilie Evertsen-Stanghelle, Ragnhild Eielsen Wiig: Kvalitetsarbeid i barnehagen

Årets bidragsytere

Professor
51833136
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Professor
51833264
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Professor
51833209
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Universitetslektor
51831157
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Universitetslektor
51832330
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis
51833274
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis
51831388
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Førsteamanuensis
51833114
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Universitetslektor
51831302
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis
51832847
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Førsteamanuensis
51833275
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking