Hopp til hovedinnhold

Skriveutvikling og skrivevansker

Boka "Skriveutvikling og skrivevansker" handler om barns tidlige skriveutvikling fra barnehagen og frem til mellomtrinnet.

Publisert: Endret:

Skriveutvikling og skrivevansker

Skriveutvikling og skrivevansker handler om barns tidlige skriveutvikling fra barnehagen og frem til mellomtrinnet. Forfatterne viser hvordan barn lærer å skrive og utvikler sin skriving i et normalforløp. De legger vekt på hvordan barnehage og skole kan forebygge skrivevansker hos barn som er i risiko og på ulike tiltak som kan hjelpe barn som allerede har utviklet vedvarende vansker.

Boken inneholder nye norske forskningsfunn om navneskriving, læreres kartlegging, mulige risikofaktorer for vansker, digitale læringsressurser og tiltak. Litteraturgjennomganger av nasjonal og internasjonal forskning på området får frem sammenhenger i skriveutvikling og tiltak for vansker, og begrepet skrivevansker drøftes. Forfatterne er forskere innenfor fag som spesialpedagogikk, pedagogikk, norskdidaktikk og lesevitenskap.

Skriveutvikling og skrivevansker er aktuell for lærere, studenter i barnehage- og grunnskolelærerutdanningen, spesialpedagoger, forskere og andre som er interessert i skriveutvikling og tiltak for å avhjelpe vansker med skriving.

Bidragsytere fra Lesesenteret

Monica Gundersen Mitchell, Bente Rigmor Walgermo, Per Henning Uppstad og Oddny Judith Solheim har skrevet artikkel 2 "Se! Jeg kan skrive navnet mitt! Assosiasjoner mellom navneskriving ved skolestart og skriftspråklige ferdigheter».

Anne Håland, Kjersti Lundetræ og Oddny Judith Solheim har skrevet artikkel 10 "Hvordan kan skriveopplæringen gi rom for et mangfold av skrivere? En analyse av skriveundervisning på 1. og 2. trinn".

Kjøp boka

Boka er gitt ut av Cappelen Damm Akademisk og kan kjøpes hos forlaget.