Skriving i engelsk på barnetrinnet

Språkløyper-pakken Helhetlig og språkutviklende skriveundervisning i engelsk gir deg en innføring i hvordan du kan bruke denne typen verktøy i undervisningen.

Published Endret

I Språkløyper-pakken Helhetlig og språkutviklende skriveundervisning i engelsk tas elevene et steg videre i skrivingen – fra fortellingen og inn i sjangeren saktekst, her i form av teksttypen informerende beskrivelse. Helhetlig og språkutviklende engelskundervisning tar i bruk ulike former for stillasbygging, som modellering, vokabularlæring og andre varierte læringsaktiviteter.

Pakken Helhetlig og språkutviklende skriveundervisning i engelsk tar utgangspunkt i Sirkelen for undervisning og læring som en overordnet modell for undervisningsplanlegging. Opplegget passer for elever fra 4. trinn og oppover, og det kan gjennomføres på 4 – 6 uker.

Figur: Sirkel for undervisning og læring

Denne filmen gir en smakebit av opplegget i praksis i et klasserom på barnetrinnet. Den viser fase 1, «å bygge kunnskap» som forbereder elevene på fase 2, å studere en modelltekst som utgangspunkt for fase 3, modellering av skriving, dvs. «konstruere tekst i fellesskap».

Hele pakken finner du på Språkløyper-sidene her.

Opplegget er laget av Berit Hope Blå og Karin Dahlberg Pettersen fra Fremmedspråksenteret i samarbeid med Hildegunn Støle på Lesesenteret. Ressursen finnes også hos Fremmedspråksenteret, under tittelen «Skriving – sirkelmodell»

Av Hildegunn Støle, førsteamanuensis ved Lesesenteret