Slik jobber du med videoretting

Se hvordan man ved hjelp av video kan gi tilbakemelding på prøver til elevene.

Published Sist oppdatert

På Askim videregående skole har Terje Salvesen og Ulrik Mortensen tatt i bruk videoretting. Fordelene med videoretting er, sier de, at en kan gi mye grundigere tilbakemeldinger enn før uten å skrive et eneste ord. Det er heller ikke merarbeid i forhold til tradisjonell retting, og underveisvurderingen kan lett dokumenteres.

Elevene er positive. De sier at de lærer mye av denne måten å bli vurdert på, de kan se på vurderingen flere ganger, og elever som er borte under "gjennomgangen" kan få den med seg.

Under ser vi et eksempel på hvordan Terje Salvesen kommenterer en heldagsprøve i informasjonsteknologi. Hvorfor ikke prøve videokommentarer underveis i en skriveprosess, for eksempel med henvisning til Skrivetrappa?

Programmene som er brukt, er Microsoft net.framework, Microsoft Expression Encoder og Microsoft Live Essentials.

Last ned forklaring og elevingstruksjon (pdf).