Hopp til hovedinnhold

Slik kan du bruke apper i leseopplæringa

Da lærer Kirsten Espe tok videreutdanning i lesing, valgte hun å studere hva som kjennetegner en god app for lese- og skriveopplæring. Her er hennes beste app-tips til andre lærere.

Publisert: Endret:

Les hvilke apper Kirsten Espe anbefaler.

– Nettbrett og apper kan være veldig gode verktøy i undervisningen og kan ha god effekt på motivasjonen hos elevene, sier Espe, som er lærer ved Smeaheia skole i Sandnes.

Da Espe tok videreutdanning i Lesing 2 ved Universitetet i Stavanger, valgte hun å sette søkelys på apper i undervisningen. Hun har kommet frem til et utvalg apper som hun i dag benytter i sin egen undervisning i tredje klasse. I hovedsak bruker hun disse appene i stasjonsundervisning i norsk og engelsk.

Bra for elever med vansker

Espe har erfart at elever som har utfordringer med lesing og skriving, kan få ny motivasjon når de får jobbe med en app i tillegg til tradisjonell undervisning med bok og papir.– Appene har rask responstid, slik at eleven opplever mestring med en gang. Selv om eleven kan slite med lesing eller skriving,  vil mange oppleve det som positivt å beherske nettbrettet og appen som verktøy. Mange elever med lese- og skrivevansker har dårlig selvbilde i klasseromssituasjonen, noe som kan snu når de med ett kan hjelpe medelevene med å bruke appene og nettbrettene, sier hun.

Les også: Slik lykkes du med leseapperElevene kan jobbe alene eller sammen med å løse oppgavene appen gir dem. (Foto: E. Rongved)

– Vær kritisk

Ikke alle apper passer til en undervisningssituasjon, selv om de reklamerer med at de kan brukes til læring. Gode apper stiller krav til barnet som bruker appen, samtidig som den er motiverende, mener Espe.– De beste appene er tilpasset elevens nivå, samtidig som den blir stadig litt vanskeligere. Gode apper er varierte, slik at eleven ikke går lei. Mange gode apper krever at eleven er nøyaktig, for eksempel ved staving av ord eller ordgjenkjenning. En god app krever også at eleven tenker kreativt og bruker sine analytiske evner.

Skaper bedre lesere

I noen av appene skal elevene selv lese inn egne eller andres tekster, og så lytte til dem etterpå.

– Det fører til at de blir mer oppmerksomme på egen lesing, og mer motiverte til å lese godt. Jeg tror at for mange kan det bli mer motiverende hvis leseleksa gjøres på denne måten, sier Espe. 

Selv om appene gir muligheter, følger det noen utfordringer med den digitale virkeligheten i skolen.

– Å bruke apper på skolen er noe annet enn hva med elevene er vant med hjemmefra. Læreren må være tydelig på hva som er meningen med appen, og hvorfor de skal bruke akkurat den. Det krever en del av læreren å sette seg inn i bruken av de forskjellige appene, og lage gode undervisningssituasjoner med dem som utgangspunkt. Det er også viktig å ha stram regi på undervisningen slik at ikke bruken sklir ut. Elevene må læres opp til at nettbrett på skolen er et verktøy, ikke et leketøy. Jeg tror det kan være lurt å begynne med bruken tidlig, slik at elevene venner seg til å bruke nettbrettet i undervisningen og får gode vaner.En jungel

Espe innrømmer at hun har brukt mye tid på å finne frem i app-jungelen.

– Prosessen med å finne frem til gode apper kan fort bli overveldende hvis man ikke vet hvor man skal lete. Min erfaring er at det er lurt å søke hjelp hos kolleger og andre som har forståelse for hvilke krav som stilles til apper i en undervisningssituasjon. Jeg har prøvd og feilet mye, og det er selvsagt mange gode apper på markedet som jeg ikke har forsøkt.Hun råder lærere på søken etter gode apper til å lete andre steder enn i de store app-butikkene Appstore eller Android Market.

– Appene jeg har kommet frem til, har jeg funnet blant annet på Facebook-grupper for lærere, på IKT-senterets blogg og via Statped.

Nå håper hun at jobben hun har gjort, kan komme andre lærere til gode.Tekst: Elisabeth Rongved, kommunikasjonsrådgiver, Lesesenteret