Tredjeklasser ønskes til forskningsprosjekt på leseprøver

Lesesenteret er i ferd med å lage nye og bedre leseprøver. Nå søker vi etter tredjeklasser for å hjelpe oss i siste innspurt av arbeidet!

Publisert Sist oppdatert
Vi trenger hjelp til å utvikle fremtidens prøver!

– Etter å ha jobbet i så mange år med å utvikle nye leseprøver, er vi endelig kommet så langt at vi skal teste om de faktisk fungerer i praksis. Det er utrolig spennende. Men for å få dette til, holder det ikke å sitte på forskerkontorer og tenke ut hvordan tredjeklassinger gjennomfører ulike typer oppgaver! Vi ber derfor om hjelp fra norske elever, sier førsteamanuensis Arild Michel Bakken ved Lesesenteret, UiS.

Vil trenger hjelp fra 1000 tredjeklassinger! Vil dere være med og hjelpe oss? Meld dere på her!

Sammen med sine forskerkolleger i Lesesenterets prøvegruppe har Bakken brukt de siste årene på et intensivt arbeid: Å utvikle bedre leseprøver til norske elever. Fremtidens prøver skal være såkalt «adaptive», det vil si at de er digitale, de tilpasser seg nivået til eleven underveis, og gir større grad av mestringsfølelse for elevene. De vil ta kortere tid å gjennomføre, samtidig som læreren vil må mye mer presis informasjon om hver enkelt elev

– Nå håper vi mange tredjeklasser kan være med og hjelpe oss med å teste at prøvene faktisk fungerer for elevene, sier Bakken.

Skolene som deltar får en rapport med resultater på klassenivå fra utvalgte oppgaver i prøven, og en flott plakat som kan henges opp i klasserommet.

4000 elever har vært med på tidligere utprøvinger

4000 norske tredjeklassinger har allerede bidratt i de tidligere utprøvingsrundene. Blant annet har de testet ut oppgavene som skal brukes i prøvene. Nå gjenstår det å undersøke om prøvene faktisk fungerer rent teknisk – om de tilpasser seg elevene slik de skal. Det er dette arbeidet Bakken og forskerkollegene nå ber elever og lærere om hjelp til.

elever jobber på pc
Forskere ved Lesesenteret trenger hjelp fra 1000 tredjeklassinger i å teste adaptive prøver i lesing. (Illustrasjonsfoto: Getty)

Prøvene tar 1 time å gjennomføre, og undersøker ordlesing, vokabular og leseforståelse. Læreren leder gjennomfør ingen i sitt klasserom, etter instruksjoner fra Lesesenteret.  Prøvene skal gjennomføres i tidsrommet 14. februar til 4. mars.

Resultatvisningene til prøven skal utvikles i løpet av 2022, så lærerne får ikke resultater på elevnivå etter denne piloten. Men skolene som deltar får en rapport med resultater på klassenivå fra utvalgte oppgaver i prøven. I tillegg får deltakerklassene en flott plakat som kan henges opp i klasserommet.

Vil dere være med og hjelpe oss? Meld dere på her!
For mer informasjon, send en e-post til adaptvurder.lesesenteret@uis.no

– Forskerne trenger kunnskap fra ekte elever

Bakken er svært takknemlig for skolene som har bidratt til å utvikle prøvene så langt, og håper flere ønsker å bidra til det viktige arbeidet.

– For at prøvene faktisk skal fungere godt i praksis, er det avgjørende å få innspill underveis fra de ekte ekspertene: Helt vanlige elever i helt vanlige klasserom, sier han.

Av Elisabeth Rongved

Bedre prøver for elever og lærere

Adaptvurder er et prosjekt som skal utvikle adaptive prøver i lesing og regning for elever på 3. trinn. Utdanningsetaten i Oslo samarbeider med Lesesenteret, Matematikksenteret og Inspera i å lage prøvene, som skal implementeres i 2022. Formålet med adaptive prøver er at de skal kunne gi presis informasjon om alle elever uansett ferdighetsnivå. De vil dermed fungere som en god støtte for lærerne i arbeidet med å tilpasse opplæringen for elevene. I tillegg vil prøvene kunne gi en bedre vurderingssituasjon for elevene enn tradisjonelle prøver. Elever som strever med lesing vil oppleve å gjennomføre prøver hvor de mestrer flere oppgaver, mens elever med gode leseferdigheter vil oppleve at også de utfordres. Vil dere være med og hjelpe oss? Meld dere på her!

Førsteamanuensis i lesevitenskap
51832984
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Lesesenterets prøveenhet

Forskere ved Lesesenteret utvikler lese- og skriveprøver som gir nyansert informasjon om elevenes ferdigheter, og som er nyttige i arbeidet med tilpasset opplæring. Forskningsenheten skal støtte utviklingen av prøver som: - Er tilpasset en norsk utdanningskontekst - Gir størst mulig grad av mestringsopplevelse for elevene som gjennomfører prøven - Gir valid og pålitelig informasjon om elever på ulike ferdighetsnivå - Har stor grad av nytteverdi, dvs. at prøven gir informasjon som læreren kan bruke for å tilpasse undervisningen