Vellykket gjennomføring av Nasjonal konferanse om lesing 2022

Tilbakemeldingene er gode etter at lærere fra hele landet endelig kunne delta fysisk på Lesesenterets Nasjonal konferanse om lesing 2022. Årets konferanse satte søkelyset på motiverende tekstarbeid på mellomtrinnet.

Published Endret

Nasjonal konferanse om lesing
Det var gledelig å ønske lærere fra hele landet velkommen da Lesesenteret arrangerte Nasjonal konferanse om lesing 2022.

265 lærere og skoleledere fra hele landet kom til Sola 4. og 5. april for å delta på Lesesenterets årlige lesekonferanse. Temaet for årets konferanse var engasjerende tekstarbeid på mellomtrinnet. Deltakerne fikk presentert både forskningsfunn, teoretisk kunnskap og eksempler på undervisningsopplegg til bruk i klasserommet. Tilbakemeldingene fra deltakerne var gode. «Nyttig», «lærerikt», «tankevekkende», «relevant» og «inspirerende» er ord som går igjen i tilbakemeldingene.

Senterleder Kjersti Lundetræ er svært takknemlig og glad for at så mange, til tross for en svært travel hverdag, tok seg tid til faglig oppdatering og å møte kolleger og forskere.

- Vi har virkelig savnet dette treffpunktet de siste par årene. For oss som nasjonalt senter er det kjempeviktig å ha kontakt med praksisfeltet for å sikre relevansen og kvaliteten på forskningen vår. I tillegg er det viktig at den kunnskapen som utvikles på senteret, kommer skolene og barnehagene til gode. Konferansen har i en årrekke vært en av de viktigste arenaene våre for dette, og det er svært gledelig å være i gang igjen, sier hun.

Foredragsholdere nasjonal konferanse om lesing
Åpningsforedraget om engasjement og motivasjon var ved førsteamanuenser Aslaug Fodstad Gourvennec og Bente Rigmor Walgermo, og professor Oddny Judith Solheim.

En glede å møtes igjen

Det var knyttet spenning til hvordan interessen ville være for en fysisk konferanse etter en tid der det har blitt utviklet mange gode digitale løsninger. Men påmeldingen tyder på at det fortsatt er interesse for å møtes fysisk.

- De siste to årene har vi arrangert digitale varianter av seminarer og konferanser, med gode erfaringer. Det er klart at for mange er det enklere å delta når man ikke trenger å reise. Samtidig er helt uvurderlige kvaliteter og merverdi i å faktisk møtes på en konferanse. Mange av deltakerne la vekt på at de synes det er givende å ha fullt fokus på faglig arbeid i to hele dager, og møte engasjerte og dyktige kolleger fra hele landet.

Faglig tyngde med nærhet til klasserommet

Som nasjonalt senter og forskningssenter, legger Lesesenteret på at konferansen skal gi deltakerne fersk kunnskap som er relevant for jobben lærere gjør i klasserommet daglig.

– Lærerne som kommer på lesekonferansen er ofte svært interesserte og kunnskapsrike, og ser frem til to dager der de kan la den travle skolehverdagen hvile litt, og fordype seg fullt og helt faglig. Derfor er det viktig for oss at konferansen ikke bare blir «tips og råd» til skolehverdagen, men også innehar en viss faglig tyngde. Tilbakemeldingene viser at de aller fleste setter stor pris på denne kombinasjonen, forteller Lundetræ.

De viktige mellomtrinnsårene

Lesekonferansen henvender seg til ulike målgrupper hvert år, og tilbakemeldingene fra deltakerne tilsier at årets tema traff blink.
– Mellomtrinnet er en viktig tid for elevene, og helt avgjørende for noen. Det er mange elever som mister engasjementet for skolen i løpet av disse årene. Vi som jobber i og med skolen må gjøre det vi kan for å skape en undervisning som oppleves som engasjerende og relevant for elevene. Jeg håper og tror at årets lesekonferanse ga lærere noen innfallsvinkler og verktøy som de kan ta med seg videre i det viktige arbeidet som gjøres i klasserommene, sier Lundetræ.

Endelig fysisk konferanse

Nasjonal konferanse om lesing er en årlig begivenhet for Lesesenteret, men i denne runden var det lenge knyttet usikkerhet til hvordan den ville la seg gjennomføre.
– Da det ble klart at det ville la seg gjøre å ha en fysisk tilstelning med full påmelding, måtte alt det praktiske skje ganske fort! Vi var også veldig spente på hvordan deltakelsen kom til å bli. Men det virker som om folk var klare for dette, sier hun. – Det samme gjaldt våre ansatte. Og det er en fornøyelse å arrangere konferanse når så mange engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar.

Nå lover hun en solid evaluering av årets konferanse før planleggingen starter for Nasjonal konferanse om lesing 2023.
– Vi har noen tanker om tema og innhold allerede, og gleder oss masse, røper hun.  

Nysgjerrig på programmet og foredragsholdere? Det finner du her!