Vi ber barnehagelærere dele sin kunnskap om lesing i barnehagen

Forskere ved Lesesenteret og Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger, trenger kunnskap om lesing i norske barnehager. Nå ber vi landets barnehagelærere om å bidra!

Published Endret

gutt leser bok i barnehagen
Forskere ved UiS er på jakt etter kunnskap om hva som kjennetegner lesing i norske barnehager. Nå håper vi alle landets avdelingsledere i barnehager vil være med på en nasjonal spørreundersøkelse.

NY FRIST: På grunn av høy belastning i barnehagene grunnet Covid 19, utsetter vi svarfristen på spørreundersøkelsen til 3. mars.

Hvor ofte leser de voksne sammen med barna i norske barnehager? Når på dagen leser de? Hvordan bruker barnehager flerspråklige bøker? Har barnehagen digitale bøker, og hvordan brukes i så fall de? Hva legger personalet vekt på når de velger hvilke bøker de skal lese med barna?

Dette er noen spørsmål som professor Trude Hoel ved Lesesenteret og hennes forskerkolleger lenge har vært nysgjerrige på. Derfor sender de i disse dager ut en spørreundersøkelse til alle landets barnehager.

Nå håper de alle avdelingsledere i norske barnehager svarer på undersøkelsen!

– Vi som er forskere er helt avhengige av kunnskap fra barnehagefeltet. Vi er mye i kontakt med barnehager gjennom forskning, prosjekter og undervisning, men vi har lenge ønsket en storskala undersøkelse fra hele landet. Nå håper vi så mange som mulig kan hjelpe oss med å få den viktige informasjonen vi trenger, sier Hoel.

Spørreundersøkelse til avdelingsledere

Spørreundersøkelsen sendes til barnehageeier, som så skal videresende til avdelingsleder. Alle avdelingsledere blir bedt om å delta.

Undersøkelsen er digital, tar rundt 10 minutter, og svarene blir anonymisert. Det er lagt vekt på at undersøkelsen skal være en smal sak å gjennomføre i en travel barnehagehverdag.

– Det er en ganske enkel undersøkelse, men den vil gi oss helt uvurderlig informasjon. Jeg håper alle avdelingsledere som leser dette, og som ikke har fått undersøkelsen fra sin barnehagestyrer, ber om å få den tilsendt – og at de tar seg tid til å svare, sier Hoel.

Hun forteller at hun gleder seg til å få svar fra norske barnehagelærere.

Portrett: Trude Hoel – Foto: Elisabeth Tønnessen
Professor Trude Hoel har i en årrekke vært kjent som en av de fremste fagpersonene innen språk og lesing i Norge. Som professor ved Lesesenteret er hun leder for flere store forskningsprosjekter, i tillegg til at hun underviser fremtidens pedagoger på barnehagelærerutdanningen ved UiS. Hun forteller at den typen kunnskap som de nå skal samle inn, er helt avgjørende for å sikre relevans og god kvalitet både i forskning og undervisning.

– Selv om vi er i jevn og tett kontakt med en rekke barnehager, trenger vi å få en helhetlig oversikt. Hva slags type lesing driver barnehagene med, hvor er det behov for mer kunnskap, og er det noen praksiser som kan videreutvikles? Jeg er utrolig glad for at vi endelig har fått mulighet til å gjennomføre en slik spørreundersøkelse, og jeg er ikke minst veldig spent på hvilke svar vi vil få.

Vinn bokpakke til barnehagen

Hoel ber også barnehageansatte om hjelp til å spre informasjon om spørreundersøkelsen. Derfor inviterer forskergruppa til en konkurranse på Lesesenterets Facebook-side, der alle som liker og kommenterer innlegget er med i trekningen av tre bokpakker som er skreddersydd for barnehager, med ny barnelitteratur som er kjent for å slår an blant barna.

– Vi håper så mange som mulig er med på å hjelpe oss med å få spredd kunnskap om undersøkelsen. For disse svarene er helt avgjørende for at vi skal kunne bidra med relevant og god kunnskap om lesing og språk i barnehagen, sier Hoel.

Tekst: Elisabeth Rongved

Kontaktpersoner:

Professor i lesevitenskap
51833209
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Professor i barnehagepedagogikk og tidlig utvikling
51834522
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning