Hopp til hovedinnhold

Lyser ut fem stipendiatstillinger til Kognitiv lab

Den nye laben for kognisjons-, atferds- og nevroforskning ved UiS lyser nå ut fem doktorgradsstipendiater. Stillingene er fordelt på tre fakultet.

Publisert: Endret:

Den røde tråden i Kognitiv lab er kognisjon, mer spesifikt nevroforskning, og i forlengelsen av dette, atferd. Illustrasjon: Shutterstock

Kognitiv lab gir nye muligheter både innenfor forskning og studentprosjekter og er en strategisk meget viktig satsing for UiS, ifølge faglig leder for kognitiv lab, professor Kolbjørn Kallesten Brønnick.

– Stillingene representerer et spekter av forskningsproblemstillinger som til sammen utfyller hverandre komplementært. Samtidig reflekterer stillingene det tverrfaglige og tverrfakultære ved Kognitiv lab, noe som er essensielle premisser for forskningen som skal gjennomføres, forklarer Brønnick.

Stipendiatstillingene omhandler blant annet prosjekter knyttet til signalbehandling, virtuell utredning av demens, ensomhet og måltidssituasjoner for eldre, og kognitiv psykologi.

For å lese mer om de ulike stillingene, se lenger nede i saken. Alle utlysningene har søknadsfrist 12. oktober.

Muliggjør ny forskning

Brønnick mener satsingen vil gjøre det mulig å realisere forskningsideer som tidligere ikke lot seg gjennomføre på UiS.

– Kognitiv lab er en strategisk meget viktig satsing for UiS. Universitetet har mange sterke fagmiljøer med historiske røtter fra ulike felt, men vi står ovenfor behov for omstilling. UiS har for eksempel startet psykologistudier og ønsker medisinstudier. Kognitiv lab er relevant for begge disse satsingene med et ben innen biologi og ett innen atferds- og kognitiv forskning, sier Brønnick.

Tverrfakultært samarbeid

Lab for kognisjons-, atferds- og nevroforskning er et tverrfakultært initiativ som blir en ny arena for tverrfaglig forskning. Den røde tråden er fokuset på kognisjon, mer spesifikt nevroforskning, og i forlengelsen av dette, atferd.

Samtlige fakultet på UiS er med i arbeidsgruppa som er ansvarlig for etableringen av Kognitiv lab.

– Det samfunnsvitenskapelige fakultet har tatt initiativet til laben, og har fått med seg Det helsevitenskapelige fakultet og Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet i et spleiselag for å få laben opp og gå, sier prodekan for forskning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Morten Tønnessen. Det er også disse tre fakultetene stillingene er fordelt på.

Søker forskningstalenter

Ifølge Tønnessen gir Kognitiv lab nye muligheter innenfor både forskning og studentprosjekter.

– Gjennom denne satsingen skal vi både rekruttere forskningstalenter som kan bidra inn i dette prosjektet, og tilrettelegge for nye former for samarbeid innad på UiS, sier han.

Les om de ulike stillingene og søk her

Tekst: Ingrid Meling Ramberg

Først publisert 02.10.2020