Hopp til hovedinnhold

Lyspæren – nytt innovasjonshus på campus Ullandhaug

En årelang ambisjon om å samle innovasjons- og entreprenørskapsmiljøet ved UiS under felles navn og tak skal nå endelig realiseres. Tirsdag 16. februar åpnes offisielt dørene på Lyspæren – en lekegrind for idéutvikling på Ullandhaug.

Publisert: Endret:

Innovasjonshuset Lyspæren på campus Ullandhaug åpnet 16. februar. Her jobber Minnah F. Haniffa (t.v.) og Isabel Næss.

Gikk du glipp av den digitale åpningsfesten? Da kan du se den her. Delta i navnekonkurransen i filmen og send forslag til lyspaeren@uis.no.

Innovasjonsmiljøet ved UiS samles nå i et bygg bak Hagbard Line-huset som i flere år har stått delvis ubrukt. Bygget har det siste halvåret fått seg en real ansiktsløftning og fremstår nå som et trivelig og åpent lokale med mange spennende rom og soner for aktivitet tilknyttet innovasjon, entreprenørskap og bærekraft. Her fins alt fra makerspace for utvikling av prototyper til VR/AR-rom, 3D-printerrom, e-sport-rom, arbeidssoner og sosiale soner for de viktige uformelle treffene. Åpningstidene vil være hverdager fra kl. 08.00 -16.00.

– UiS har lenge hatt innovasjon som en del av sin strategi, med den nye organisasjonen med en prorektor for innovasjon og samfunn og tilhørende innovasjonsavdeling vil muligheter for å støtte og utvikle innovasjon og entreprenørskap for ansatte og studenter nå nye høyder. At vi nå får på plass et nytt og enestående tilbud som Lyspæren er en viktig milepæl for UiS. Jeg gleder meg på vegne av UiS og regionen over at det kommer så fint et tilbud for studenter, ansatte og det regionale arbeidslivet, sier Troels Gyde Jacobsen, Innovasjonsdirektør ved UiS.

Ideer på tvers av fagfelt

Etableringen av et sted som det Lyspæren nå byr på har lenge vært et ønske blant studenter og ansatte på campus Ullandhaug. For eksempel synes studentene at gründerinkubatoren LevelUp, som til nå har ligget i Innovasjonsparken – Måltidets hus, er for langt unna UiS.

– Med Lyspæren skal vi samle initiativer som i dag ligger spredt på campus Ullandhaug, forteller Minnah F. Haniffa, leder for Lyspæren og ansatt i Innovasjonsavdelingen ved UiS.

I tillegg til LevelUp huser Lyspæren også Glødetråden – et gratis lån/bytte-tilbud driftet av den frivillige studentorganisasjonen Spire Stavanger, samt SmiS – studentmediene i Stavanger.

Gjennom LevelUp skal Lyspæren gi studentene et tilbud om veiledning og støtte i arbeidet med ideer. I det som for mange kan virke som en jungel av støtteordninger for studenter, bistår LevelUp blant annet studentene med å manøvrere i det.

– Ingen ideer er for små til å kna videre på, og alle ideer er velkomne, uavhengig av fagfelt – enten det er tilknyttet helseteknologi eller journalistikk. Det eneste kriteriet for å komme hit er at du er åpen for å prøve, feile og dele av deg selv, forklarer Isabel Næss, leder av gründerinkubatoren LevelUp og ansatt i Innovasjonsavdelingen ved UiS.

Lyspæren byr også på flere lavterskeltilbud som idékonkurransen Idéjakten samt kurs, foredrag og arrangement innenfor temaet innovasjon og entreprenørskap. Idéjakten arrangeres også denne våren, og studenter kan melde seg på via Idejakten.no.

Hva om man i utgangspunktet ikke går rundt med en ide om et innovativt produkt eller føler seg spesielt gründeraktig – kan man likevel komme hit og engasjere seg i noe?

– Så klart! Lyspæren er også ment for studenter og ansatte som ikke selv har en idé, men som kanskje ønsker å ta del i andres prosjekter – et team trenger mange forskjellige typer kompetanse. Her er det tilrettelagt for aktivitet utover det som er husets kjernevirksomhet: arbeidsplasser for pensumlesing og sosiale soner for avkobling med shuffleboard og sofakrok. Sistnevnte venter vi fortsatt på grunnet skummangel i Europa, humrer de to initiativtakerne.

Samhandling utenfor universitetet

Lyspæren skal være et tilskudd i det regionale innovasjonsøkosystemet der UiS som utdanningsaktør tilrettelegger for at studenter får utviklet sine ferdigheter innen innovasjon, entreprenørskap og bærekraft.

– Allerede i april arrangerer Lyspæren en såkalt hackathon, der det denne gang inviteres til å løse samfunnsutfordringer knyttet til fysisk og mental helse. Problemstillingene deltakerne skal bryne seg på er innhentet hos eksterne aktører i regionen, og idédugnaden vil foregå over to dager. Alle kan delta, enten de er tilknyttet UiS eller ei, forteller Minnah F. Haniffa.

Utover dette inviteres eksterne som ønsker å bli bedre kjent med fremtidens teknologi til å benytte seg av huset, enten det er til møtevirksomhet eller som en koblingsarena for samhandling på tvers med våre studenter og ansatte.

Har dere noen eksempler på suksessfulle, studentdrevne gründerprosjekter?

Tidewave, Woit og KVS Technologies er alle eksempler på gründerbedrifter med utspring i UiS. Felles for dem er at de er tildelt STUD-ENT-midler og flere av dem gjør stor suksess i dag, avslutter Isabel Næss.

Opprettelsen av innovasjonshuset Lyspæren innebærer samtidig en omprofilering av Senter for entreprenørskap (SFE). Dette ble besluttet i opprettelsen av Innovasjonsavdelingen januar 2020. Driften av og intensjonen med SFE fortsetter med ny lokasjon, nytt navn, og styrket innhold som inviterer til samhandling på tvers av UiS, samt med eksterne.

Åpningen av Lyspæren fant sted tirsdag 16. februar. Her kan du se hvordan det gikk for seg.

Se hilsener fra samarbeidspartnere og StOr

Anne Cathrine Østebø, daglig leder i Validé
Eirik Gundegjerde, direktør for mobilitet i Lyse
Tone Grindland, regiondirektør NHO Rogaland
Leder og nestleder i Studentorganisasjonen StOr

Billedgalleri

Velkommen inn!
3D-printer-rom.
Sosial sone med byttebu.
Co-workingspace.
Gründerinkubatoren flytter inn på Lyspæren.
Fra høyre: Isabel L. Næss, Minnah F. Haniffa.
Rektor Klaus Mohn fikk teste ut VR-rommet under åpningen.
Gode ideer utveksles gjerne over en kopp kaffe!