Hopp til hovedinnhold

Måltidet i barnehagen - demokratiets vugge?

Kan ett -og to -åringer delta i demokratiske prosesser gjennom måltidet i barnehagen? ja, under visse forutsetninger, mener Berit Tofteland som disputerer for ph.d.-graden om dette fredag 2. oktober 2015

Publisert: Endret:

Bilder av Berit Tofteland
Berit Tofteland

Første gang publisert 01.10.2015

Forutsetningene for demokratisk praksis knyttes til fire sentrale aspekter ved måltidsfellesskapet: strukturer (måltidstradisjoner), barnas følelser, identitet som måltidsdeltaker og relasjonene i måltidsfellesskapet.

Berit Toftelands konklusjoner bygger på analyser av gruppeintervjuer med ansatte på fire småbarnsavdelinger. 

Et gjennomgangstema i samtalene er at barn og ansatte bryter måltidsstrukturene, så måltidet kan befinne seg på kanten av kaos. Dette omtales som både «pyton» og «en bagatell».

Dersom det anses som en bagatell, gir det muligheter for at barns følelser og relasjonene vektlegges som sentrale for å opprettholde måltidsfellesskapet, fremfor strukturer.

«Et pluralistisk måltidsfellesskap»

Det vil også gis plass for uenighet og ulike måter å være deltaker på så fellesskapet kan endres. Tofteland kaller dette «et pluralistisk måltidsfellesskap».

Hun diskuterer verdien av et pluralistisk måltidsfellesskap i et demokratiperspektiv og en samfunnspolitisk ramme der individualitet og politiske føringer om kontroll og tro på det forutsigbare preger både samfunnet og barnehagehverdagen.

Diskusjonen er forankret i Ernesto Laclau og Chantal Mouffes teori om det radikale demokrati.

Følelser og uenighet

Tofteland mener ett - og to-åringers følelser i det lyset kan forstås som drivkraft i demokratiske prosesser og uenighet som en viktig måte å delta på.

Berit Tofteland bidrar i avhandlingen, som har tittelen «Måltidet i barnehagen - demokratiets vugge? En studie av samtaler med ansatte på småbarnsavdelinger», med ny kunnskap om verdien av kollektiv identitet, uenighet, relasjoner, følelser og det uforutsette på småbarnsavdelinger. 

Avhandlingen gir også kunnskap om betydningen av måltidsfellesskapet for barns liv og for hvordan de ansatte kan oppfylle rammeplanens forventninger om å oppdra barn til aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn.

Disputasen

Berit Tofteland er universitetslektor i pedagogikk ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Disputasen starter klokken 12.00 i auditorium Ø-130 i Arne Rettedals hus.

I forkant av disputasen blir det prøveforelesning, med tildelt emne «Belys identitetsbegrepet ut fra barns perspektiver og drøft hvordan man kan undersøke barns identitetskonstruksjoner som del av barns hverdagsliv i barnehagen.». Denne starter klokken 10.00.

Tekst: Elin Nyberg