Hopp til hovedinnhold

Master i forretningsjus

Det er stort behov i næringslivet for jurister som er spesialisert innen forretningsjuridiske emner. Mastergraden i forretningsjus åpner mange karriereveier, og du får spesialkompetanse på skatterett, selskapsrett, formuerett og økonomi.

Om studiet
Varighet

2 år/ 4 semestre

Antall studieplasser

27

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Norsk, engelsk

Studiestart

August 2021

En juridisk utdannelse med økonomifokus

Etterspørselen etter juridisk kompetanse øker stadig, og næringslivet uttrykker et spesielt behov for jurister som kan vurdere problemstillinger ut ifra både et juridisk og økonomisk perspektiv.

Mastergraden i forretningsjus er en juridisk utdannelse med økonomifokus som gir deg spesialkunnskap om skatterett, selskapsrett og formuerett. Du blir i stand til å utføre økonomiske analyser som tar høyde for rettslige begrensninger, og du vil kunne gjøre rettslige analyser ut ifra et økonomisk og kommersielt perspektiv.

Mastergraden i forretningsjus er et alternativ til den tradisjonelle generalistutdanningen i rettsvitenskap. Du kan ikke bli advokat eller dommer med denne utdanningen, men jurist med spesialisering innen forretningsjus. Dette er spesialkompetanse som er ettertraktet i næringslivet, og karrieremulighetene er mange.

Programmet er toårig og bygger både på en bachelor i rettsvitenskap og på en bachelor i forretningsjus og økonomi. Studiet kan også være attraktivt for deg som allerede er i arbeid og har juridisk utdanning, men som ønsker en faglig fordypning i forretningsjus.

Karriere

Hva kan du bli?

En mastergrad i forretningsjus gir deg kompetanse som er ettertraktet i næringslivet, og utdanningen åpner mange og varierte karriereveier, både i privat og offentlig sektor.

Du vil blant annet kunne jobbe med ledelse og styring, rådgiving, saksbehandling, prosjektledelse, bank og forsikring.

Dette er et aktuelt og arbeidslivsrelevant studium som fyller et behov for en spisskompetanse om for eksempel etablering, styring, omorganisering av virksomhet, kjøp og salg av virksomhet, arbeid med finansieringsløsninger og kontraktsforhandlinger, samt gjennomføring av utbyggings-, innovasjons- eller IT-prosjekter.

Læringsutbytte

Hva lærer du?

Mastergraden gir deg en fordypning i forretningsjuridiske fag. Du lærer å se bedriftens juridiske problemstillinger ut ifra et bredt forretningsmessig perspektiv.

En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten skal ha:

 • inngående kunnskap om juridisk metodelære og kunne bruke denne på en selvstendig og systematisk måte
 • avansert kunnskap innen sentrale forretningsjuridiske emner (skatterett, kontraktsrett, energirett, selskapsrett, rettsøkonomi og formuerett) og forstå sammenhengen mellom disse fagdisiplinene 
 • god forståelse for hvordan lover påvirker næringslivet 
 • god forståelse og innsikt i grunnleggende skatterettslige prinsipp og begrep samt kunne anvende disse ved inntekstberegning og skatteplanlegging 
 • inngående innsikt i problemstillinger knyttet til valg av selskapsform, grunnprinsippene i selskapsretten og hvordan selskap styres 
 • god kjennskap til regler om rettigheter til formuesgoder (formuesrettigheter), særlig regler om dynamisk tingsrett, panterett og konkursrett 
 • kunnskap om akademiske krav til kildehenvisninger og bruk av andres arbeider 
 • forståelse for økonomisk teori, særlig mikro- og markedsteori og statistiske metoder som grunnlag for analyser av hvordan rettsregler skapes og hvilke virkninger de har 
 • avansert kunnskap om forretningsjus og har spesialisert innsikt i et avgrenset område innenfor fagfeltet forretningsjus (masteroppgavens tema).

Ferdigheter:

Studenten skal: 

 • ha ferdighetene til å kunne identifisere juridiske problemstillinger og gi juridiske råd basert på lovens ordlyd og andre rettskilder innenfor forretningsjus 
 • være i stand til å argumentere og legge fram en sak på en god og overbevisende måte  
 • kunne forklare rettsregler ved hjelp av samfunnsøkonomiske teorier og begreper 
 • kunne identifisere etiske og yrkesetiske problemstillinger relatert til jusen og håndtere disse på en forsvarlig måte
 • kunne innhente og systematisere rettslig relevant materiale fra norske, skandinaviske og engelskspråklige kilder, også ved bruk av digitale verktøy 
 • ha evne til å foreta rettspolitiske vurderinger av rettsreglene 
 • kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer 
 • kunne analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet forretningsjus, samt arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemløsninger
 • kunne bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid innenfor forretningsjus på en selvstendig måte 

Generell kompetanse

Studenten skal kunne:

 • bidra med rettslige perspektiver i samfunnsdebatten 
 • arbeide selvstendig og i gruppe 
 • formidle juridiske resonnementer til jurister, andre profesjoner og allmennheten 
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter 
 • formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer  
 • bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser 
 • analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.
Fagmiljø

Hvorfor studere forretningsjus på Handelshøgskolen ved UiS?

UiS er det første og eneste universitetet i Norge som tilbyr en mastergrad i forretningsjus.

Mastergraden i forretningsjus er et nytt studium fra høsten 2021 og et alternativ til den tradisjonelle generalistutdanningen i rettsvitenskap.

Handelshøgskolen ved UiS tilbyr fra før av en bachelorgrad i rettsvitenskap, og med mastergraden i forretningsjus blir det nå også mulig for å fortsette utdanningsløpet ved UiS.

Handelshøgskolen ved UiS har et svært kompetent fagmiljø både innenfor jus og økonomi. Høyt kompetente forskere og formidlere skal undervise på dette programmet. Blant annet en av Norges fremste professorer på skatterett, Benn Folkvord, samt flere andre profilerte førsteamanuensiser.

Fag og emner

Studieplan

Oversikt over emner i mastegraden.

SemesterEmneEmneEmne
Høst 2021MFJ300 Law and Technology (10SP)MFJ310 Energy Law and International Climate Change (10SP)MFJ320 International Commercial Contracts (10SP)
Vår 2022MFJ200 Grunnleggende regnskap og regnskapsrett (10SP)MFJ220 Formuerett (20SP)
Høst 2022Alternativ 1:
Utveksling (30SP)
Alternativ 2:
tre 10SP valgemner ved andre studieprogram på Handelshøgskolen ved UiS (se emner under tabellen)
Vår 2023MFJMAS Masteroppgave (30 SP)

Høstsemester 2022: Valgemner ved andre studieprogram på Handelshøgskolen ved UiS:

 • MØA325 Sustainable Business Practices
 • BØK285 Entrepreneurship and Business Plan
 • BØK 400 Strategic Human Resources
 • MØA255 Supply Chain and Lean Management
 • MØA415 Knowledge-based Entreprenurship
Søknad og opptak

Opptakskrav

For å bli tatt opp på masterprogrammet i forretningsjus gjelder følgende krav:

Du må ha en bestått bachelorgrad i rettsvitenskap eller en grad som kombinerer jus og økonomi. Ved sistnevnte må minst 50 studiepoeng være juridiske emner.

En integrert master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen eller Universitetet i Tromsø kvalifiserer også.

Juridisk metode er et krav.

Det er et krav til en gjennomsnittskarakter på minst C.

Søknad og opptak

Hvordan søke?

Søknadsfrister, språkkrav, dokumentasjonskrav mm.

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt masteropptak@uis.no

Lurer du på noe? Kontakt studieveilederen

51832332
Handelshøgskolen ved UiS

Fakultetsadministrasjonen HH-UIS
seniorkonsulent
Kontakt Handelshøgskolen
Besøksadresse

Campus Ullandhaug Elise Ottesen-Jensens hus, 2. etasje Kjell Arholms gate 35 4021 Stavanger

Telefon

+47 51 83 15 55

Åpningstider på fakultetet

Kl. 09.00–15.00 Obs! Pga. covid-19 ber vi om at henvendelser fortrinnsvis skjer per e-post eller telefon.

Du er kanskje også interessert i:

Executive MBA

Erfaringsbasert mastergrad

Studentliv i Stavanger

Ut på UiS-tur!

Hver ukedag fra mandag 30. november kan studenter være med på tur i UiS sitt nærområde.

Ut på tur i Stavanger-regionen

Stavanger-regionen har ein svært variert natur, med gode opplevingar over alt. Frå lange, kvite strender til høge fjell ...

Stavanger - opplev byen og kulturen!

Er du på jakt etter et godt kultur- og uteliv, er Stavanger byen å være i. Tilbudet er rikt og variert, og du når ikke o...

Folken – studentane sitt kulturhus i Stavanger

Konsert? Teater? Quiz? Stand Up? På Folken, studentane sitt kulturhus i Stavanger, venter kanskje ditt livs konsertopple...

Den mer eller mindre ultimate Q&A om å studere i Stavanger

Alt du lurer på om å studere på UiS (og liiitt til).