Hopp til hovedinnhold

Master i forretningsjus

Mastergraden i forretningsjus åpner mange karriereveier, og du får spesialkompetanse innen forretningsjuridiske emner.

Om studiet
Varighet

2 år/ 4 semestre

Antall studieplasser

27

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Norsk, engelsk

Studiestart

August 2021

En juridisk utdannelse med økonomifokus

Etterspørselen etter juridisk kompetanse øker stadig, og næringslivet uttrykker et spesielt behov for jurister som kan vurdere problemstillinger ut ifra både et juridisk og økonomisk perspektiv.

Mastergraden i forretningsjus er en juridisk utdannelse med økonomifokus. Du blir i stand til å utføre økonomiske analyser som tar høyde for rettslige begrensninger, og du vil kunne gjøre rettslige analyser ut ifra et økonomisk og kommersielt perspektiv.

Mastergraden i forretningsjus er et alternativ til den tradisjonelle generalistutdanningen i rettsvitenskap. Du kan ikke bli advokat eller dommer med denne utdanningen, men jurist med spesialisering innen forretningsjus. Dette er spesialkompetanse som er ettertraktet i næringslivet, og karrieremulighetene er mange.

Programmet er toårig og bygger både på en bachelor i rettsvitenskap og på en bachelor i forretningsjus og økonomi. Studiet kan også være attraktivt for deg som allerede er i arbeid og har juridisk utdanning, men som ønsker en faglig fordypning i forretningsjus.

Hva kan du bli?

En mastergrad i forretningsjus gir deg kompetanse som er ettertraktet i næringslivet, og utdanningen åpner mange og varierte karriereveier, både i privat og offentlig sektor.

Du vil blant annet kunne jobbe med ledelse og styring, rådgiving, saksbehandling, prosjektledelse, bank og forsikring.

Dette er et aktuelt og arbeidslivsrelevant studium som fyller et behov for en spisskompetanse om for eksempel etablering, styring, omorganisering av virksomhet, kjøp og salg av virksomhet, arbeid med finansieringsløsninger og kontraktsforhandlinger, samt gjennomføring av utbyggings-, innovasjons- eller IT-prosjekter.

Når det gjelder muligheter for videre studier, kan uteksaminerte studenter med mastergrad i forretningsjus fortsatte sin utdanning på ph.d-nivå enten i Norge eller i utlandet. Primærmålet for masterstudiet er ikke å rekruttere studenter til doktorgradsstudier, men opplegget vil ha nivå og innretning som gjør at studentene likevel vil kunne fortsette direkte fra mastergraden til et doktorgradsstudium. 

Webinar: Bli kjent med masterprogrammet i forretningsjus!

Tirsdag 16. mars kl. 12.30 arrangerer vi infomøte om studiet

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap 

Studenten skal: 

 • ha avansert kunnskap innen de sentrale forretningsjuridiske emner ( kontraktsrett, energirett, IT og formuerett) og forstå sammenhengen mellom disse fagdisiplinene
 • ha god forståelse for hvordan lover påvirker næringslivet 
 • ha god forståelse og innsikt i moderne problemstillinger i energiretten
 • ha inngående innsikt i opprettelse, gjennomføring og håndheving av internasjonale kommersielle kontrakter
 • ha grunnleggende kjennskap til regnskapsprinsipper og forholdet mellom regnskap og juss
 • ha god kjennskap til regler om rettigheter til formuesgoder (formuesrettigheter), særlig regler om dynamisk tingsrett, panterett og konkursrett 
 • ha oversikt over rettslige utfordringer som følger av nye teknologier
 • ha kunnskap om akademiske krav til kildehenvisninger og bruk av andres arbeider 
 • ha avansert kunnskap om forretningsjus og har spesialisert innsikt i et avgrenset område innenfor fagfeltet forretningsjus (masteroppgavens tema) 

Ferdigheter 

Studenten skal: 

 • kunne identifisere juridiske problemstillinger og gi juridiske råd basert på lovens ordlyd og andre rettskilder innenfor forretningsjus 
 • være i stand til å argumentere og legge fram en sak på en god og overbevisende måte  
 •  kunne forklare rettsregler ved hjelp av samfunnsøkonomiske teorier og begreper 
 • kunne identifisere etiske og yrkesetiske problemstillinger relatert til jussen og håndtere disse på en forsvarlig måte 
 • kunne innhente og systematisere rettslig relevant materiale fra norske, skandinaviske og engelskspråklige kilder, også ved bruk av digitale verktøy 
 • kunne foreta rettspolitiske vurderinger av rettsreglene 
 • kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer 
 • kunne analyse eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet forretningsjus, og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemløsninger 
 • kunne bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid innenfor forretningsjus på en selvstendig måte 

Generell kompetanse 

Studenten skal: 

 • kunne bidra med rettslige perspektiver i samfunnsdebatten 
 • kunne arbeide selvstendig og i gruppe 
 • kunne formidle juridiske resonnementer til jurister, andre profesjoner og allmennheten 
 • kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter 
 • kunne formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer  
 • kunne bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser 
 • kunne analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.
Fagmiljø

Hvorfor studere forretningsjus på Handelshøgskolen ved UiS?

UiS er det første og eneste universitetet i Norge som tilbyr en mastergrad i forretningsjus.

Mastergraden i forretningsjus er et nytt studium fra høsten 2021 og et alternativ til den tradisjonelle generalistutdanningen i rettsvitenskap.

Handelshøgskolen ved UiS tilbyr fra før av en bachelorgrad i rettsvitenskap, og med mastergraden i forretningsjus blir det nå også mulig for å fortsette utdanningsløpet ved UiS.

Handelshøgskolen ved UiS har et svært kompetent fagmiljø både innenfor jus og økonomi. Høyt kompetente forskere og formidlere skal undervise på dette programmet. Blant annet en av Norges fremste professorer på skatterett, Benn Folkvord, samt flere andre profilerte førsteamanuensiser.

Handelshøgskolen ved UiS er medlem av ELFA – European Law School Faculties Association

Studieplan og emner

Opptakskrav

Du må ha en bestått bachelorgrad i rettsvitenskap eller en grad som kombinerer jus og økonomi. Ved sistnevnte må minst 50 studiepoeng være juridiske emner.

En integrert master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen eller Universitetet i Tromsø kvalifiserer også.

Juridisk metode er et krav.

Det er et krav til en gjennomsnittskarakter på minst C.

Søknad og opptak

Hvordan søke?

Søknadsfrister, språkkrav, dokumentasjonskrav mm.

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt masteropptak@uis.no

Lurer du på noe? Kontakt studieveilederen

51832332
Handelshøgskolen ved UiSFakultetsadministrasjonen HH-UIS
seniorkonsulent
Kontakt Handelshøgskolen
Besøksadresse

Campus Ullandhaug Elise Ottesen-Jensens hus, 2. etasje Kjell Arholms gate 35 4021 Stavanger

Telefon

+47 51 83 15 55

Åpningstider på fakultetet

Kl. 09.00–15.00 Obs! Pga. covid-19 ber vi om at henvendelser fortrinnsvis skjer per e-post eller telefon.

Du er kanskje også interessert i:

Executive MBA

Erfaringsbasert mastergrad

Studentliv i Stavanger

Hvem fortjener Begeistringsprisen?

Hvert år deler Studentpresten, UiS, StOr og SiS ut en pris til en student, studentorganisasjon eller linjeforening som p...

Ut på tur i Stavanger-regionen

Stavanger-regionen har ein svært variert natur, med gode opplevingar over alt. Frå lange, kvite strender til høge fjell ...

Stavanger - opplev byen og kulturen!

Er du på jakt etter et godt kultur- og uteliv, er Stavanger byen å være i. Tilbudet er rikt og variert, og du når ikke o...

Folken – studentane sitt kulturhus i Stavanger

Konsert? Teater? Quiz? Stand Up? På Folken, studentane sitt kulturhus i Stavanger, venter kanskje ditt livs konsertopple...

Den mer eller mindre ultimate Q&A om å studere i Stavanger

Alt du lurer på om å studere på UiS (og liiitt til).