Hopp til hovedinnhold

– Du kommer til næringslivet med faglige kvalifikasjoner som er skreddersydd fra starten av

Nå kan du ta en mastergrad i forretningsjus ved Universitetet i Stavanger. Vi har snakket med forretningsadvokat Christian Kaisen i Kluge om behovet for kandidater med denne utdanningen og hvilke karrieremuligheter graden gir.

Publisert: Endret:
Christian Kaisen i Kluge har over 30 års erfaring som forretningsadvokat. Foto: Kluge

Master i forretningsjus er et nytt studium som tilbys på Handelshøgskolen ved UiS fra høsten 2021. Dette er en juridisk utdanning med økonomifokus som gir deg spesialkunnskap om forretningsjuridiske emner.

Interessert? Les mer om master i forretningsjus her

Hvilket behov er det i næringslivet for kandidater med mastergrad i forretningsjus?

– For næringslivet har dette studiet spesiell interesse, og det særlig to grunner til det. For det første vil den som tar studiet få dybdekunnskap og spesialisering i kjernefagene i forretningsjusen som er særlig relevant for næringslivet. Økt behov for spesialister er en tendens i den generelle samfunnsutviklingen, og det gjelder også i jusen.

For det andre vil den som tar dette studiet også få kjennskap til “nabofagene” økonomi, regnskap og finans. Innsikt i disse fagområdene er en stor fordel hvis man skal jobbe med jus i næringslivet. Dette fordi de juridiske reglene ofte bygger på referanser til regnskap og økonomi, og det er vanskelig å forstå regelverket uten å ha innsikt i nabofagene.

Dessuten jobber de med denne utdanningen veldig ofte sammen med fagfolk fra disse fagområdene. Etter 30 år som forretningsadvokat er min erfaring at forståelse for andre fagfolks perspektiv er en kjempefordel. Vi er ofte på litt ulike planeter når revisorer og jurister skal diskutere selskapsrettslige spørsmål, så innsikt i nabofagene vil kunne forbedre samarbeidet på tvers.

WEBINAR: Delta på infomøte om masterprogrammet i forretningjus 16. mars kl. 12.30

Den som tar studiet får dybdekunnskap og spesialisering i kjernefagene i forretningsjusen som er særlig relevant for næringslivet.

Christian Kaisen , forretningsadvokat i Kluge

Hva kan man jobbe med hvis man har en mastergrad i forretningsjus?

– Kandidater med denne utdanningen kan ha en rekke ulike roller, både i privat næringsliv og i offentlig sektor. Du vil blant annet kunne jobbe som rådgiver eller konsulent i advokatfirma, selskaper, finansinstitusjoner, offentlig forvaltning, direktorater og departementer.

Jobber man inhouse i et selskap, vil man kunne sitte nært beslutningstakere og gi råd internt, for eksempel i en omorganiseringsprosess, en transaksjon eller ved inngåelse av en kontrakt.

I et advokatfirma vil du kunne være rådgiver eller konsulent for næringslivet, og i finansinstitusjoner kan du for eksempel jobbe med å vurdere klienters lånesøknader.

LES OGSÅ: Handelshøgskolen ved UiS skal utdanne spesialister i forretningsjus

Hvilke karrieremessige muligheter og begrensninger har en kandidat med mastergrad i forretningsjus sammenlignet med en som har en master i rettsvitenskap?

– Med en mastergrad i forretningsjus får du ikke advokatbevilling, som betyr at du ikke kan opptre for en domstol. Men du vil være i full stand til å være juridisk rådgiver og konsulent, og det er jo først og fremst det man jobber som i forretningsjusen. Forretningsadvokater går ytterst sjeldent i retten, så funksjonelt sett vil en kandidat med en master i forretningsjus kunne gjøre veldig mye av de samme oppgavene som en med profesjonsutdanning.

Skal man jobbe med forretningsjus vil man kanskje til og med være bedre rustet som nyutdannet sammenlignet med hva som er normalt for en nyutdannet kandidat med mastergrad i rettsvitenskap. Det geniale med denne utdanningen er at du kommer til næringslivet med faglige kvalifikasjoner som er skreddersydd helt fra start av. Jeg tenker her på spesialkompetanse på skatterett, selskapsrett og kontraktsrett, kombinert med innsikt i regnskap og finans.

  • Spesialrådgiver i Kluge Advokatfirma
  • 30 års erfaring som forretningsadvokat
  • Omfattende erfaring innenfor transaksjons- og selskapsrett, samt med en spisskompetanse i foretaksrett innenfor offentlig sektor.

Mer informasjon

Interessert? Finn ut mer her:

Master i forretningsjus

Les mer om studiet her

Fakta: Master i forretningsjus, 2 år

Master i forretningsjus er et toårig program som bygger på en bachelor i rettsvitenskap eller en bachelor i forretningsjus og økonomi. Studiet kan også være attraktivt for deg som allerede er i arbeid og har juridisk utdanning, men som ønsker en faglig fordypning i forretningsjus.

Mastergraden i forretningsjus er et alternativ til den tradisjonelle generalistutdanningen i rettsvitenskap. Du kan ikke bli advokat, dommer eller jurist med denne utdanningen, men få en viktig spesialisering innen forretningsjus. Dette er spesialkompetanse som er ettertraktet i næringslivet, og karrieremulighetene er mange.