Hopp til hovedinnhold

UiS-student fikk massiv respons på Instagram-innlegg

Lene Woll skriver i innlegget at helsevesenet allerede før koronapandemien var overbelastet som en følge av for lav bemanning. Hun er på siste studieår på master i anestesisykepleie, og høy arbeidsbelastning gjør det utfordrende å kombinere utdanning med jobb som sykepleier.

Publisert: Endret:

Innlegget hennes har over 24.000 likerklikk, over 400 kommentarer og Woll har i tillegg mottatt mange henvendelser fra personer både i og utenfor helsevesenet.

«Helsevesenet har i mange år ropt etter økt rekruttering og bemanning. Nå under pandemien får vi svi fordi dette ikke har blitt tatt skikkelig tak i, og hele landet må «stenge ned» igjen, fordi helsevesenet er overbelastet. Kapasiteten er for dårlig. Det er ikke nok personell til å ta av når kolleger må ringe seg inn syke.» skriver 26-åringen fra Stavanger på Instagram.

Stor arbeidsmengde under korona

Da pandemien brøt ut i Norge i mars 2020 jobbet hun i praksis mer enn fulltid som sykepleier. Som en følge av det økte trykket fikk hun endret sommerturnus samme år, noe mange kolleger også fikk. UiS-studenten tok heller ikke ut noe sommerferie, noe som gjorde at hun etterpå startet rett på masterstudier høsten 2020. I starten av studieløpet hadde hun en 50 prosent stilling ved SUS, men etter det første halvåret ble det ganske tungt:

– Det er som regel ikke noe problem i de periodene der man har ordinær undervisning og arbeidskrav, men når vi har praksis gjennom studiet i ti uker om gangen er det vanskelig å kombinere. Tilretteleggingen har vært god, men det blir rett og slett for mye jobbing totalt sett, sier Woll.

Bildet viser Lene Woll i uniform under ferdighetstrening i regi av UiS.
Bildet av Lene Woll er tatt i forbindelse med ferdighetstrening i regi av UiS. Foto: privat

Fornøyd med studietilbudet

Anestesisykepleie er en spesialisering under master i spesialsykepleie sammen med intensiv- og operasjonssykepleie. Opptakskravene er Bachelor i sykepleie, norsk autorisasjon som sykepleier og minimum to år fulltidspraksis som sykepleier overfor pasienter etter endt utdanning. Woll fullførte bachelorstudiet i sykepleie i 2017.

– Anestesiavdelingen er en relativt «lukket» avdeling, og jeg hadde derfor begrenset kunnskap om faget på forhånd, men synes det var noe med det som virket enormt interessant og spennende. Anestesi er et komplekst og spesialisert fagfelt, noe jeg liker godt, påpeker Woll, som fullfører mastergraden våren 2022.

Hun angrer ikke et sekund på studievalget og anbefaler andre sykepleiere å søke:

– Læringskurven er bratt. Foreleserne fra SUS og lærerne Aina Lillian Bjerkeli Lekens og Thorsten Bjerre Sørensen ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS har vært helt fantastiske. Oppfølgingen er utrolig god, forklarer UiS-studenten.

– Vellykket samarbeid mellom SUS og UiS

Woll erfarer at det varierer i hvilken grad de som tar mastergrad etter bachelor i sykepleie kombinerer det med deltidsjobb innen helse. Det finnes studentstillinger i regi av sykehuset. Dette er en type stipendordning hvor man som masterstudent får lønn under studiet og er sikret jobb i et visst antall år etter fullført studie. Ifølge henne er det ikke nok til alle, men samtidig ønsker ikke alle å binde seg over en så lang periode.

– Jeg opplever at flertallet av masterstudentene i spesialsykepleie ønsker disse stillingene og er ganske avhengige av disse for å få det til å gå rundt økonomisk, noe som er veldig forståelig. Det er jo et utrolig godt tilbud, sier 26-åringen.

Teorien som de lærer på UiS danner et viktig grunnlag for læringen, men det er ifølge Woll i praksissamarbeidet mellom SUS og UiS hun lærer mest. Her får hun utbytte av erfaringer som dannes underveis og ser hvordan utstyr, medisiner og lignende fungerer i praksis. Studenten er glad for at de får ha såpass mye praksis og understreker at det er det gode samarbeidet som bidrar til å gjøre praksisdelen av masterutdanningen optimal.

Bildet viser Lene Woll som sitter i kantinen i Kjell Arholms hus.
UiS-studenten avbildet i Kjell Arholms hus. Foto: Eigil Kloster Osmundsen

Ønsker flere studieplasser og mer oppfølging

I Instagram-innlegget skriver hun at Helsevesenet i mange år har ropt etter økt rekruttering og bemanning. Woll mener UiS kan bidra med flere studieplasser, hovedsakelig på masterstudiene for helsepersonell. Hun påpeker imidlertid at antall studieplasser her allerede har økt fra tidligere, noe som er positivt.

– På bachelorstudiet i sykepleie tas det inn over 300 studenter hvert år, men av egen erfaring vet jeg at frafallet har vært stort. Flere lærere og tettere oppfølging kan være nøkkelen for å få flere til å gjennomføre studiet, avslutter Woll.

Tekst: Eigil Kloster Osmundsen