Hopp til hovedinnhold

Utdanningsvitenskap master

Utgått studieprogram. For deg som allerede er student på dette programmet: her finner du studieplan, emner og studieprogrambeskrivelse.

Publisert: Endret:
NB!

Utdanningsvitenskap master tilbys ikke lenger til nye studenter. For deg som allerede er student på dette programmet: her finner du studieplan, emner og studieprogrambeskrivelse.

Opptakskrav

Flere ulike grunnstudier kvalifiserer for opptak til masterstudier i utdanningsvitenskap. Se den enkelte profil for hvilke grunnstudier som kvalifiserer for opptak. Det er satt en nedre karaktergrense for opptak på 3,0 på alle profiler (A=5, B=4, C=3, D=2, E=1). Karakterer vil bli vektet.

Idrett:

 • Godkjent allmennlærer-/grunnskolelærerutdanning som inkluderer minst 60 studiepoeng i idrett/kroppsøving
 • Bachelorutdanning som inkluderer minst 60 studiepoeng idrett og bestått praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).
 • Bachelorutdanning som inkluderer minst 80 studiepoeng idrett/kroppsøving,
 • Bachelorutdanning i idrett/kroppsøving
 • Faglærerutdanning i kroppsøving

Det kreves i tillegg en vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre i idrett/kroppsøving

Matte:

 • Godkjent allmennlærer-/grunnskolelærerutdanning som inkluderer minst 60 studiepoeng i matematikk
 • Bachelorutdanning som inkluderer minst 60 studiepoeng matematikk og bestått praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kvalifiserer også for opptak.

Det kreves i tillegg en vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre i matematikk.

Norsk:

 • Godkjent grunnskolelærer-/allmennlærerutdanning som inkluderer minst 60 studiepoeng i norsk
 • Bachelorutdanning som inkluderer minst 60 studiepoeng norsk/nordisk og bestått praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kvalifiserer også for opptak.

Det kreves i tillegg en vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre i norsk/nordisk.

Spesialpedagogikk:

 • Godkjent allmennlærer-/grunnskolelærerutdanning.
 • Treårig førskole-/barnehagelærerutdanning,
 • Bachelorutdanning og bestått praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
 • Treårig faglærerutdanning
 • Bachelorutdanning i pedagogikk/spesialpedagogikk (må inneholde minimum 80 studiepoeng pedagogikk/spesialpedagogikk).
 • Treårig utdanning i barnevern, sosialt arbeid (sosionom), vernepleie. Søkere må i tillegg ha minimum 60 studiepoeng med pedagogikk eller spesialpedagogikk.

Annen relevant treårig høyere utdanning kan også vurderes.

Pedagogikk:

 • Godkjent allmennlærer-/grunnskolelærerutdanning
 • Bachelorutdanning og bestått praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
 • Treårig faglærerutdanning
 • Bachelorutdanning i pedagogikk/pedagogiske fag (må inneholde minimum 80 studiepoeng pedagogikk/pedagogiske fag)

Annen relevant treårig høyere utdanning kan også vurderes.

Søknad: via lokalt opptak.

Søknadsfrist: 15. april. 

Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester

2. semester (vår) - obligatoriske kurs3. semester (høst) - obligatoriske metodekurs + oppgaveskrivingVær obs på at søknadsfristen for utveksling i 2. semester er allerede 1. september.Opplegg for utvekslingen

Konseptet utveksling er å finne emnetilbud ved en av UiS sine samarbeidspartnere i utlandet som kan erstatte emnene man skulle ha tatt ved UiS i tilsvarende semester. Du vil få emnene forhåndsgodkjent før du reiser.Dette studieprogrammet har bare obligatoriske emner, noe som gjør det noe mer utfordrende å finne erstatninger for hjemme-emnene.Det er også mulig å utveksle i 4. semester, og på den måten kombinert utenlandsopphold, innhenting av data og skriving av masteroppgaven.Noen av profilene tilbyr feltarbeid i Malawi som del av studiet, som en del av matematikk-didaktikk-miljøet sine utviklingsprosjekt der.Aktuelle utvekslingsavtaler

Foreløpig har ikke instituttet laget en egen anbefaling for læresteder. Du står imidlertid fritt til å søke om å benytte deg av utvekslingsavtaler som UiS sentralt har inngått.Hittil har programmet sendt studenter til de universitetene som listes under i 3. semester.Alle studenter ved UiS kan også benytte seg av Nordlys-nettverket.Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Studiekoordinator Solveig Röwekamp, Hulda Garborgs husGenerelle spørsmål om utveksling:

Internasjonalt kontor, Kitty Kiellands hus

utveksling@uis.no

+
Utveksling
 • Alle land

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40 000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  University of Bergen

  University of Oslo

  UiT The Arctic University of Norway

  Norwegian University of Life Sciences

  Norwegian University of Science and Technology

  University of Agder

  Nord University

 • USA

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

 • Australia

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40 000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

 • Norge

  University of Bergen

  University of Oslo

  UiT The Arctic University of Norway

  Norwegian University of Life Sciences

  Norwegian University of Science and Technology

  University of Agder

  Nord University