Lærte norsk som 21-åring, nå er hun snart ferdig grunnskolelærer med fordypning i matematikk

Thu Hien Nguyen Landrock brenner for matematikkfaget og gode læreopplevelser, helst når de to kan kombineres. Selv har hun overkommet noen utfordringer for å komme der hun er nå, på fjerde året i grunnskolelærerutdanning 5-10.

Published Endret
Mestringsopplevelse og matematikk

kvinne med svart, langt hår ned over skuldrene smiler til kamera
‒ Er du glad i å jobbe med mennesker, følge barns utvikling og setter pris på å være en som bidrar til mestring hos andre, er lærerutdanning noe for deg, sier Thu Hien Nguyen Landrock. (Foto: Kristin Vestrheim Cranner)

Hvorfor ble det grunnskolelærerutdanning 5-10 ved UiS?

‒ Da jeg kom til Norge som 21-åring, var jeg et år fra å være ferdig utdannet lærer i Vietnam. Jeg ønsket å studere til å bli lærer her i Norge, men overgangen fra studier i Vietnam til Norge var ikke rett fram. Først måtte jeg lære språket, og ikke minst komme opp på nivået som kreves for å kunne studere på høgskole eller universitet. Etter to år med norskundervisning på Johannes læringssenter, eksamener i flere kompetansefag på Sonans og Stavanger katedralskole, kunne jeg til slutt plukke opp studiene igjen. Det vil si, ikke helt med en gang. Systemene for høyere utdanning er nemlig veldig forskjellige i Norge og Vietnam. Karaktersystemene er ikke de samme, og lærerutdanningene er også vidt forskjellige. Det gjorde det vanskelig å få svar på hvilken utdanning jeg faktisk hadde mulighet til å komme inn på. Fra Vietnam hadde jeg utdanning innenfor kjemi og biologi rettet inn mot ungdomsskoleelever, en utdanning jeg ønsket å fortsette her i Norge. Etter litt mer fram og tilbake kunne jeg begynne på grunnskolelærerutdanning 5-10, noe som gjør at jeg kan undervise aldersgruppen jeg ønsker, innenfor de fagene jeg spesialiserer meg i; matematikk og naturfag, forteller Landrock, som i tillegg også tar fordypning innenfor spesialpedagogikk.

Hadde du undervisningserfaring, eller annen erfaring fra skole eller barnehage da du begynte å studere?

 ‒ Jeg hadde litt erfaring og det er jeg veldig glad for. Siden jeg ikke har skolegangen min fra Norge, og dermed heller ikke den samme kjennskapen til norsk skole som studenter med skolegangen sin herfra har, var jeg glad for å bli litt kjent med skolesystemet som vikarlærer. Undervisningserfaringen fra Johannes læringssenter, både barne- og ungdomstrinn, har kommet godt med. Jeg har også fortsatt å ta vikartimer gjennom studiet.

Er det en grunn til at du valgte grunnskolelærerutdanning 5-10 og ikke 1-7 eller lektor 8-13?

‒ Ut fra utdannelsen min fra Vietnam kunne jeg også gjerne gått lektor 8-13, men jeg fant ut at grunnskolelærerutdanning 5-10 var en god løsning her i Norge med tanke på både faglig utfordring og undervisningsmuligheter.

Hadde du noen forventninger til studiet før du begynte? Fikk du deg kanskje noen overraskelse da du startet?

‒ Når det gjelder lærerutdanningen, er det mye som er veldig annerledes her i Norge, sammenlignet med Vietnam. Et eksempel er dette med lærebøker. I Vietnam tar alle skolene utgangspunkt i de samme lærebøkene. På lærerutdanningen i Vietnam jobber man mye ut fra disse, og fordyper seg i måter å undervise og formidle innholdet på best mulige måte. I Norge finnes ikke denne tilnærmingen, og det er store forskjeller på hvordan emner og fag undervises, og ressursene som brukes i de forskjellige fagene varierer fra skole til skole.

‒ En annen overraskelse jeg har fått meg er det som handler om akademisk skriving. For min del var det mye som ikke var på plass der i begynnelsen. Med hjelp og veiledning har det gått heldigvis gått fint.

Hva liker du best ved utdanningen?

‒ Å være lærer er et sikkert yrke, det setter jeg pris på. Siden jeg kom til Norge har jeg også fått egne barn. Jeg er glad for at jeg som lærer i norsk skole nå kan forstå hverdagen til barna mine på en helt annen måte. Nå kjenner jeg systemet, og ut fra det gis jeg mulighet til å hjelpe og støtte dem bedre.

Hvordan ser en typisk uke ut for din del?

‒ Dagene går med til studier fram til omtrent tre på ettermiddagen. Da henter jeg barna og drar hjem, lager middag, hviler litt. Når mannen min kommer hjem gjør vi et lite vaktskifte. Han tar over hjemme, jeg drar ut på ny jobb. Jeg jobber som kokk to-tre dager i uka i tillegg til å studere og være leksehjelp. Jeg jobber nok litt for mye, jeg innrømmer det. Samtidig vet jeg ikke om jeg hadde fått gjort veldig mye mer dersom jeg ikke var så travel. Jeg tar toget mellom Stavanger og Bryne, og den stunden på toget gir god mulighet for lesing.  

Har du planen klar for hva du vil gjøre når du er ferdig med studiet?

‒ Jeg har mest lyst til bare å hoppe uti det, bli kontaktlærer. Da er jeg nyutdannet og alt er nytt likevel. Så det er planen min.

Har du begynt på masteroppgaven din? Kan du fortelle litt om den?

‒ Jeg har ikke helt landet tematikken enda. Det står mellom to retninger. Jeg skal uansett skrive masteren ut fra fordypningsfaget mitt matematikk. Den ene tematikken jeg vurderer går ut på å bruke egen bakgrunn som innvandrer fra Vietnam og sammenligne norsk og vietnamesisk skolesystem med tanke på matematikkundervisning. Den andre tematikken går mer spesifikt på dette med selvtillit i matematikkfaget. Hvorfor er det slik at mange sier ting som at «matte er ikke mitt fag»? Når begynner barn å si det? Hvor kommer det fra? Dette kunne jeg tenke meg å undersøke nærmere.

Har du et tips eller to til en som vurderer å gå grunnskolelærerutdanning 5-10?

‒ Det kommer an på hva man velger seg til av faglig fordypning. Jeg tror at en del som har valgt matematikk på 5-10 er blitt overrasket over det høye nivået, så det er greit å være forberedt på at matematikken er forholdsvis komplisert. Vi som skal ut i skolen og undervise i ungdomsskolen er nødt til å kunne beherske og hjelpe også de beste elevene, og vi trenger å trene egen logisk sans for å kunne gi gode oppgaver til elevene. I tillegg er det viktig å øve seg på å se hva elevene har gjort, fram mot både et korrekt og et feil svar. Kanskje er det gjort mye riktig underveis og da trenger man solide mattekunnskaper for å kunne se hva det er som har skjedd dersom svaret til slutt blir feil.

Hvem tror du vil trives med å ta lærerutdanning?

‒ Er du glad i å jobbe med mennesker, følge barns utvikling og setter pris på å være en som bidrar til mestring hos andre, er lærerutdanning noe for deg. Er du trygg i et fag har du en god inngang til undervisningen.

Derfor tar de en lærerutdanning

‒ Religionsstudiene har gitt meg ny innsikt og forståelse for hvordan folk tenker

Han er først og fremst opptatt av å utgjøre en positiv forskjell for dem han blir lærer for og ønsker å finne den rette ...

Blir lektor med fordypning i historie

Johann Odd Solheim Hamre lot historieinteressen styre valget inn mot lektor 8-13. Hamre er snart ferdig utdannet og klar...

‒ Glad jeg valgte denne retningen innenfor historiefaget

Karine Eieland har satt pris på valgfriheten innenfor lektorutdanning 8-13. Nå kan hun snart levere inn masteroppgaven i...

Bestemte seg for å ta lektorutdanning etter å ha vært vikar på ungdomsskole

Stein Erik Hauge valgte lektorutdanning 8-13 med fordypning i nordisk for å kunne konsentrere seg om undervisning på ung...

Jonas ble student i voksen alder – nå er han snart lektor for 8-13. trinn

Det var ikke enkelt å sette seg på skolebenken igjen med hus og to barn, men det gikk bra likevel. Nå er det ikke lenge ...

En aha-opplevelse fikk Andreas inn på lærerutdanningen

Det sto mellom pastor og grunnskolelærer 1-7. I dag er Andreas Lye glad det ble det siste.

Stine vil bli lærer på videregående. Hun tar lektorutdanning med fordypning i historie og engelsk

‒ Det er praksis tidlig i studiet. Det gjør at man kan raskt kan få føle på om det å bli lærer er det rette.

‒ Barnehagelærerutdanningen byr på gode variasjoner!

‒ Det var da jeg jobbet som ringevikar i barnehage ved siden av studiet at jeg oppdaget at jeg trives veldig godt med jo...

Barnehagelærerutdanningen gir henne mulighetene hun har ønsket seg

‒ Med dette vil jeg få mer ansvar og utfordringer. Lisemari Torgersen har bakgrunn fra arbeid som barne- og ungdomsarbei...

Møt Håkon - lektorstudent med interesse for grønn kjemi

Hvor miljøvennlig er kjemiske prosesser?

– Lab-arbeid er kjekt!

Møt Eirik Midbøe Lunde, lektorstudent med lidenskap for formidling av realfag.

- Lærerstudenter er som oftest veldig sosiale mennesker

Anav Patial Sivertsen ble overrasket over hvor bra og intimt studentmiljøet er i Stavanger da han flyttet hit, og liker ...

– Var lærer jeg egentlig skulle bli

28-åringen fra Stavanger er i gang med sitt femte og siste år som grunnskolelærerstudent. Hun ser fram til å undervise u...

Møt Christoffer – lektorstudent på tredje året

Christoffer Aagedal er en 22-åring fra Sola som er i gang med tredje året på lektorutdanningen. Han tar norsk som hovedf...

Kristine studerer barnehagelærer deltid

Det betyr at hun tar utdanningen over fire år i stedet for tre år.

– Valgte grunnskolelærerutdanning fordi jeg vil jobbe med noe som er givende

Emilie Barlie husker spesielt en lærer på ungdomsskolen som så det gode i alle, og det positive i så og si alle situasjo...

Lærerstudent Katharina har allerede fått drømmejobben

Hun er lærer på en barneskole hvor ungene elsker å lære.

Vil bli spesialpedagog eller forsker i barnehage

Barnehagelærer-student Caroline vil enten bli spesialpedagog i barnehage eller forsker innen barnehagefeltet.

PPU: Frå sveisar til lærar

Guro Garderhagen var sveisar. No er ho lærar.

‒ Formar framtida når ein jobbar som grunnskulelærar

Eg tykkjer det er fantastisk å få lov til å medverke i kvardagen til små menneske i barneskulen og bidra til at dei blir...