Norsk medieforskerkonferanse 2022

Samfunnet datafiseres. Årets norske medieforskerkonferanse handler om dynamikkene som utspiller seg mellom ulike sosiale, politiske, sivile og kulturelle institusjoner etter hvert som samfunnet datafiseres, og hva dette betyr for inkludering i samfunnet.

Published Endret

Fakta
Når

13.–14. oktober 2022.

Hvor

Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss: Send e-post.

Norsk medieforskerkonferanse avholdes i Stavanger i 2022.

Om konferansen

Konferansetema: Det datafiserte samfunn: plattformer, medier og makt.

Den norske medieforskerkonferansen retter oppmerksomheten mot på hvilken makt ulike aktører har, inkludert plattformene, mediene, borgerne og politikerne, i et medieøkosystem som i økende grad datafiseres.

Det som kobler disse aktørene, er data. Data er en sosioteknisk konstruksjon som har en iboende makt til å forme menneskelig interaksjon. Datafisering handler om at informasjon av alle mulige slag omgjøres til data for algoritmisk og automatisk prosessering som igjen gir grunnlag for beslutninger. Sosiale medier, søkemotorer, digitale medieplatformer og «smarte» byer er allerede basert på slike datafiseringsprosesser.

Denne datainnsamlingen er forutsatt av en mengde faktorer, som rommer både infrastrukturer, eierskap, politikkutforming, informasjonsfrihet og folks oppfatning av og aksept for digitaliseringens inngripen. Det handler også om de logikker og ontologier som styrer hvordan ulike aktører prosesserer, handler med og bruker data. Som borgere blir vi stadig mer avhengige av private, globale aktører for vår daglige kommunikasjon og informasjonstilgang. Samtidig har staten få muligheter til å regulere mot marketsdominans på plattformnivå.

Det er ukjent hva de langsiktige konsekvensene av dette er – for brukermedvirkning, mediemangfold og sosial inkludering, samt for medienes dagsordenfunksjon, inntjeningsevne og deres rolle som demokratisk, sosial og kulturell arena. Med årets konferansetema oppfordrer vil medieforskere til å sende inn bidrag som adresser følgende (men ikke utelukkende disse) temaer:

  • De (antatte) effektene av å datafisere så mange sider av samfunnet som mulig.
  • Plattformenes rolle i organiseringen av det sosiale liv og logikkene som former digitale, sosiale interaksjoner.
  • Digitalt medborgerskap og spørsmål om privatliv, overvåkning og databeskyttelse.
  • Datafisering, inkludering/ekskludering og fordelingen av kommunikativ makt i samfunnet.
  • Forholdet mellom det nasjonale og det globale i den digitale infrastrukturen.
  • Brukerdataens politiske økonomi og risiko når det gjelder demokratiske prinsipper og universalisme.
  • Databruk, dataproduksjon og utviklingen av digitale allmenninger.
  • Medieregulering og digitalt borgerskap, ytringsfrihet, mediemangfold og informasjonstilgang.

Konferansen er relevant for medieforskere og studenter, så vel som mediebedrifter, reklamebransjen og reguleringsmyndigheter. Konferansen inviterer bidragsytere til å vurdere hvordan datafiseringen påvirker fordelingen av kommunikativ makt i samfunnet, hvordan platformifisering påvirker mediemangfold, og hva reguleringen kan gjøre for å sikre borgernes kommunikative rettigheter etter hvert som datafiseringen av samfunnet skyter fart.

Konferansen arrangeres på oppdrag fra Norsk medieforskerlag.

Viktige datoer
16. mai 2022

Frist for innsending av abstracts (maks 300 ord

3. juni 2022

Frist for tilbakemelding for om abstract er akseptert.

1. juli 2022

Frist for early-bird-registrering.

23. september 2022

Frist for innsending av fullt paper.

3. oktober 2022

Frist for registrering til konferansen.

13-14. oktober 2022

Konferansen avholdes på Radisson Blu Atlantic Hotel i Stavanger.

Kontaktpersoner/programkomité

Professor i journalistikk
51832739
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Postdoktor
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Førsteamanuensis i journalistikk
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Førstelektor i journalistikk
51831536
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Forsker i medievitenskap
51831635
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag