Hopp til hovedinnhold

Bli mentor for nye barnehagelærerstudenter!

Institutt for barnehagelærerutdanning søker nå etter engasjerte studenter som vil være mentor for nye førsteårsstudenter på barnehagelærerutdanningen fra høsten 2022. Søknadsfrist mandag 16. mai.

Publisert: Endret:

Institutt for barnehagelærerutdanning skal videreføre en mentorordning i forbindelse med oppstart og oppfølging av nye studenter for studieåret 2022/2023. Mentorene skal bidra til et godt studie- og læringsmiljø slik at den enkelte opplever tilhørighet og mestring. Som en av om lag 7 studentmentorer har du ansvar for å lede grupper med nye studenter i ulike prosesser gjennom det første studieåret. Arbeidet består i å støtte studentene og gi veiledning i planlagte samlinger, slik at disse på best mulig måte kan integreres i studiet både faglig og sosialt.

Dagny er mentor for medstudenter på BLU

Hvorfor bli mentor?

Vi gir deg fire gode grunner!

1. Relevant jobberfaring

Å være veileder for en gruppe med nye studenter gir deg verdifull erfaring på veien til arbeidslivet, og kan også være en karrierefordel.

2. Kombinere jobb og studentliv på samme sted

det er en deltidsstilling som kan kombineres med å være student på heltid. I tillegg kan den kombineres med studentassistentstilling. Kombinerer du to slike stillinger får du bredere erfaring og selvfølgelig mer lønn!

3. Faglig utviklende:

Gjennom mentorordningen gis det en unik mulighet for å veilede nye studenter i aktuelle temaer på første studieår. Dette stimulerer kreativiteten, kommunikasjonsevner og ikke minst den sentrale dialogen mellom mentor og student.

4. Personlig utviklende

Du vil oppleve glede og mestring med å kunne være en god støtte for andre i samme situasjon som deg selv, å være ny student på et nytt sted.

Jeg blir kjent med mange nye studenter samtidig som jeg kan hjelpe dem ved å dele av mine konkrete erfaringer som barnehagelærerstudent. Jeg har opplevd at jeg har fått tettere kontakt med faglærerne. Jeg lærer mye om meg selv og om gruppedynamikk.

Dagny Gudmundsdottir
Aktuelle tema for veiledning

- Ny som student på campus Ullandhaug. Fokus på rask inkludering og god tilhørighet.

- Studieteknikk og arbeidsmetoder

- Forberedelser til praksisopphold i barnehager

- Eksamensforberedelser. Nyttige råd og tips.

Slik søker du

Skriftlig søknad, som inkluderer motivasjon for søke denne stillingen, kan sendes som e-post til studiekoordinator Inger-Marie Øglænd, inger.m.oglend@uis.no, innen mandag 16. mai. Eventuelle spørsmål kan også sendes til samme e-postadresse, eller du kan ta kontakt på telefon 51832948. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til samtale kort tid etter søknadsfrist. Det vil fortrinnsvis foregå på campus, men kan også gjøres digitalt ved behov.

Kvalifikasjoner
Våre forventninger til deg

- Du er utadvendt, empatisk og lyttende - Du er selvstendig og strukturert - Du er engasjert og motivert for å jobbe med nye studenter og å bidra til et godt læringsmiljø på instituttet - Du har innsikt og oversikt i studieprogrammets faglige innhold

Er du også engasjert i studierelaterte aktiviteter kan det være en styrke. Den aller viktigste kvalifikasjonen er likevel den erfaringen du selv har ved å være student på barnehagelærerutdanningen. Vi søker deg som tror du kan støtte nye studenter på en god måte, på bakgrunn av din egen studenterfaring.

Arbeidstid, lønn og opplæring
Arbeidstid

Det vil foregå fem samlinger i løpet av studieåret, tre før jul og to etter. Konkrete datoer kommer etter hvert.

Opplæring

Det vil i regi av Barnehagelærerinstituttet arrangeres et kurs i uke 25 for nye mentorer, der det gis en innføring i rollen som mentor, og flere av temaene som er skissert over vil bli diskutert. Det forutsettes at alle mentorene deltar på dette.  I tillegg vil studiekoordinator og fagansvarlige på trinnet være veiledere ved behov.

Lønn

Hver mentor gis lønn for ca. 30 timer. I tillegg kan det beregnes noen flere timer til forberedelser. Lønn er avhengig av bachelorgrad og det fastsettes lønnstrinn 25 eller 34 i henhold til statens hovedtariffavtale.