Musikkproduksjon og opptaksteknikk

Studiet vektlegger innspilling av musikk i akustiske omgivelser, med fokus på jazz og klassisk musikk, og gir praktiske muligheter for viderekomne studenter til å forbedre sin lydutdanning og erfaring.

Published Endret
Fakta
Varighet

1 år

Antall studiepoeng

60

Antall studieplasser

15

Undervisningsspråk

Engelsk

Søknadsfrist

1. mars Lokalt opptak

Studiet åpner for søknad 1. november

Slik søker du til Musikkproduksjon og opptaksteknikk

Informasjon om opptakskrav og dokumentopplasting mm.

Hvem underviser på Musikkproduksjon?

Finn ansatte ved fakultetet.

Foto fra Stavanger Symfoniorkester i Fartein Valen, Stavanger konserthus. Foto: Emile Ashley
Studiet har fokus på akustisk opptak, og samarbeider tett med Stavanger Symfoniorkester med opptak fra blant annet Fartein Valen i Stavanger konserthus. Foto: Emile Ashley
Jazzensemble som opptrer på en scene. Fotografi.
Spor 5 tilbyr muligheter til å jobbe med innspilling av live jazzkonserter. Foto: Morten Berentsen.

Studer musikkproduksjon i Stavanger

En videreutdanning for deg som har spesiell interesse for musikkproduksjon, opptak og lydteknologi.

Smilende studenter og lærere. Foto.
Studenter og lærere som hygger seg på den årlige europeiske Audio Engineering Society konferanse.

Om studiet

Studiet er en unik utdanning for personer med en spesiell interesse for musikkproduksjon, opptak og lydteknologi. Gjennom studiet får man allsidig praksis, med særlig fokus på akustisk musikk. Som student vil du videreutvikle dine kunnskaper om opptaksteknikker og bruk av verktøy til innspilling av musikk under konserter og i studio. Praksisarenaene er mangfoldige og fakultetet har på vegne av utdanningen etablert et svært godt samarbeid med Stavanger konserthus, Stavanger Symfoniorkester, Stavanger Jazzforum, Folken og flere andre.

Som student får du mye praktisk erfaring med konsert innspilling på flere av Stavangers mest aktive musikkscener. Det er forventet at du skal jobbe med egne prosjekter.

Mark Drews , fagseksjonsleder for Musikkproduksjon- og opptaksteknikk ved Fakultet for utøvende kunstfag.

Hvem passer studiet for?

Denne videreutdanningen er et studium for deg som har spesiell interesse for musikkproduksjon og opptaksteknikk. Her får du praksis sammen med profesjonelle ensembler og musikere fra hele verden.

Studiet henvender seg spesielt til musikkarbeidere eller musikere med ulike erfaringer i fagfeltet. Undervisningen fordeles mellom individuell rådgivning, gruppearbeid i klasserom og praksis.

Under studiet får du erfaring med hvordan du best kan jobbe med forskjellige musikksjangre, og bidra i ulike musikkproduksjoner.

Internasjonal profil

Internasjonale studenter på Musikkproduksjon og opptaksteknikk høsten 2020. Foto: Mark Drews
Høsten 2020 bestod klassen i Musikkproduksjon og opptaksteknikk av studenter fra Japan, Iran, Russland, Kina, Brasil og Norge. Foto: Mark Drews.

Studiet har en internasjonal profil med et begrenset antall studieplasser. All undervisning vil foregå på engelsk, og det er derfor et krav om gode engelskkunnskaper. Internasjonale studenter, inkludert Erasmus utvekslingsstudenter, er velkomne til å søke.

Studiet oppfordrer studentene til å jobbe med en rekke musikksjangre, og kan fungere som et alternativ til tradisjonell studiopraksis.

Kuppelhallen i Bjergstedparken blir mye brukt til konserter og arrangementer i regi av UiS. Foto: Mari Hult

Bjergstedparken

Fakultet for utøvende kunstfag inngår i Bjergsted kulturpark. For studenter innebærer dette at de blir en del av et større musikk- og kunstfaglig miljø som gir svært gode rammer og muligheter for utvikling. Det er tette bånd mellom det profesjonelle kunst- og kulturlivet i regionen, og fakultetets aktiviteter.

Alle studieprogram tilknyttet Fakultet for utøvende kunstfag gjennomgår årlige revisjoner. Reviderte studieplaner og emnebeskrivelser for studieåret 2024/2025 publiseres her 1. februar 2024.

Hva kan du bli?

Dette programmet kan føre til en rekke ulike karrierer innen musikkproduksjon/opptak, lyd for multimedia, "live sound" og andre profesjonelle stillinger innen lyd.

Møt to tidligere studenter

Hva lærer du?

Studiet vil videreutvikle studentens ferdigheter til å jobbe profesjonelt med musikkproduksjon/opptak og andre relaterte felt.

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Music Production and Recording Research I

   Første år, semester 1

   Music Production and Recording Research I (MPR501)

   Studiepoeng: 15

  • Music Production and Recording Practice I

   Første år, semester 1

   Music Production and Recording Practice I (MPR541)

   Studiepoeng: 15

  • Music Production and Recording Research II

   Første år, semester 2

   Music Production and Recording Research II (MPR502)

   Studiepoeng: 15

  • Music Production and Recording Practice II

   Første år, semester 2

   Music Production and Recording Practice II (MPR542)

   Studiepoeng: 15

Søknad og opptak

Slik søker du til Musikkproduksjon og opptaksteknikk

For å søke om opptak til studier ved Fakultet for utøvende kunstfag må du søke via lokal SøknadsWeb. Her finner du viktig søknadsinformasjon.

Merk! All informasjon under 'Slik søker du' oppdateres til 1. november. Informasjon som ligger publisert før ny søknadsperiode åpner, fra 20. august - 1. november, tilhører forrige opptaksår.

Søknads- og opptaksprosessen til Musikkproduksjon og opptaksteknikk behandles av sentralt opptakskontor ved UiS. For spørsmål knyttet til søknad og opptak, vennligst ta kontakt på e-post masteropptak@uis.no.

Når kan jeg søke?

SøknadsWeb er åpen fra 1. november til 1. mars.
Sekundæropptaket er åpent fra 15. april til 15. mai - dersom det er flere ledige studieplasser etter primæropptaket.

Fakultetet publiserer viktige nyheter vedrørende søknad og opptak i perioden hvor SøknadsWeb er åpen og frem til semesterstart.

 • Søk på ønsket studium i SøknadsWeb innen 1. mars
 • For at din søknad skal bli vurdert for opptak kreves det at alle nødvendige søknadsdokument er lastet opp i SøknadsWeb, og at følgeskjema er fullført innen søknadsfristen. Hva som skal lastet opp i SøknadsWeb finner du lengre ned på denne siden
 • På kvitteringssiden i SøknadsWeb, samt i kvitteringse-posten du mottar, finner du en lenke til et elektronisk følgeskjema. Utfylling av følgeskjemaet er obligatorisk, og skjemaet må sendes inn innen søknadsfristen for at du skal få mulighet til å få din søknad videre vurdert
 • Søkere til musikkproduksjon blir bedt om å dokumentere musikk- og lyderfaring ved innsending av egne arbeid i form av lyd og/eller video på maks 15 minutter (ikke eldre enn 12 måneder). Lenker til egne arbeid skal legges i følgeskjema innen søknadsfristen
 • Ufullstendige søknader vil bli trukket
 • Les mer om opptakskrav i artikkelen Hvordan få opptak til Musikkproduksjon og opptaksteknikk? 
 • Endelig resultat på din søknad publiseres i SøknadsWeb i begynnelsen av april

Hvem kan søke Musikkproduksjon og opptaksteknikk?

Studiet undervises på engelsk, og utlyses både innenfor Norden samt internasjonalt. Så lenge opptakskravene er oppfylt kan søkere fra hele verden legge inn sin søknad.

Studiet har en internasjonal profil, med et begrenset antall studieplasser. Studenter med fullført masterprogram er velkomne til å søke.

Merk!

Musikkproduksjonsstudiet gjennomføres som et on-campus studium. Det betyr at det kreves tilstedeværelse ved fakultetet i undervisningsuker og prosjektuker.

Søkere med statsborgerskap utenfor EU/EØS og Sveits må betale studieavgift.

Følgeskjema må fylles ut innen søknadsfrist

I tillegg til opplasting av søknadsdokumenter i SøknadsWeb, må du fullføre et elektronisk følgeskjema innen søknadsfristen. Utfylling av følgeskjema er obligatorisk for alle søkere til studier ved Fakultet for utøvende kunstfag. Du finner lenke til følgeskjemaet på kvitteringssiden i SøknadsWeb, samt i kvitterings e-posten du mottar etter at søknaden din er registrert. I følgeskjemaet fyller du inn følgende:

Personalia, utfyllende info om din søknad, lenker til egne arbeid, kunstnerisk CV og kort om din motivasjon for å søke på studiet.

Musikk- og lyderfaring

Søkere til Musikkproduksjon og opptaksteknikk må dokumentere musikk- og lyderfaring ved innsending av egne arbeid i form av lyd og/eller video på maksimum 15 minutter, ikke eldre enn 12 måneder. Lenker til egne arbeid legges i følgeskjemaet.

Søknadsdokumenter - hva må du laste opp i SøknadsWeb?

 • Vitnemål og karakterutskrift fra videregående skole
 • Vitnemål og karakterutskrift med fullført og oppnådd bachelorgrad i musikk, lydteknikk, multimedia eller tilsvarende fagfelt
 • Kopi av pass/ID - for bekreftelse av statsborgerskap
 • Dokumentasjon på bestått engelsk språktest - les mer under språkkrav for å finne ut om dette gjelder deg
 • Bekreftelse på oppmelding til språktest - dersom du mangler gyldig testresultat og testen skal tas i løpet av våren
 • Attester og referanser dersom ønskelig

Dersom bachelorutdanningen gjøres ferdig våren samme år som du søker opptak til, må bekreftelse fra utdanningsstedet samt foreløpig karakterutskrift lastes opp i SøknadsWeb.

Filformat

Vi ønsker at du bruker filformatet PDF. Alle vedlegg du laster opp skal være bilde av originaldokumentene dine (ikke skann inn kopier).

Merk! Det vil bli iverksatt stikkprøver og kontroll av originalvitnemål ved studiestart. 

Generelle opptakskrav

Fullført bachelorprogram

For opptak til Musikkproduksjon og opptaksteknikk (60 studiepoeng), kreves det at lavere grads studier er fullført, fortrinnsvis et 3- eller 4- årig bachelorprogram i musikk, lydteknikk, multimedia eller tilsvarende fagfelt på minimum 180 studiepoeng.

Musikk- og lyderfaring

Søkere til Musikkproduksjon og opptaksteknikk må dokumentere musikk- og lyderfaring ved innsending av egne arbeid i form av lyd og/eller video på maksimum 15 minutter, ikke eldre enn 12 måneder.

Språkkrav i engelsk

All undervisning vil foregå på engelsk, og det er derfor et krav om gode engelskkunnskaper. Universitetet i Stavanger har egne språkkrav for opptak til master- og videreutdanningsstudier, og språkkrav i engelsk skal være bestått i henhold til UiS sitt regelverk. Mangler du engelsk, kan du lese mer om hvordan du kan dekke engelskkravet her. Unntak for språkkrav gjøres på bakgrunn av dekanvedtak.

Søknad på grunnlag av praktisk erfaring

Søkere med minimum 2 års relevant høyere utdanning med erfaring fra fagfeltet kan søke om opptak. Dersom erfaring i kombinasjon med utdanning kan sidestilles med et fullført bachelorprogram, kan man få opptak til studiet etter individuell evaluering. Søkere må dokumentere tidligere utdanning og relevant erfaring med fagfeltet, inkludert utøvende musikkferdigheter.

Hvem får tilbud om studieplass?

Avdelingsleder oppnevner faglig kommisjon, som vurderer og rangerer alle søkere. Avdelingsleder og faglig kommisjon vurderer søkerne som kvalifisert/ikke kvalifisert ut fra fagkommisjonens vurderinger og rangeringer, innsendte egne arbeid og søknadsdokumenter. Endelig opptak vedtas av dekan.

Kvalifiserte søkere får så tilbud om studieplass i den grad det er ledige plasser på søkt studium. Dersom fakultetet har flere kvalifiserte søkere enn det opptaksrammen tilsier at vi kan tilby, settes søkerne på venteliste ut fra kommisjonens rangeringsliste.

Se utfyllende regler for opptak i opptaksreglementet lenger ned på siden.

Dersom fakultetet har ledige studieplasser på gjeldende studium etter at primæropptaket er gjennomført, åpnes det for sekundæropptak fra ca. 15. april.

Tilbud, avslag og ventelisteplass på søkt studie blir publisert i SøknadsWeb. Du mottar varsel på e-post når resultatene foreligger. Brev med svar på din søknad finner du under "Mine søknader".

Dersom du har spørsmål om ditt tilbud, avslag eller ventelisteplass kan du henvende deg til oss på e-post til masteropptak@uis.no Vi gjør oppmerksom på at det ikke gis ut opplysninger om ventelisteplassering.

Slik svarer du

Du takker ja eller nei til tilbudt studieplass eller ventelisteplass direkte i SøknadsWeb innen oppgitt frist.

Opptaksreglement for Musikkproduksjon og opptaksteknikk

1. Virkeområde

Dette reglementet gjelder for opptak til studieprogrammet Musikkproduksjon og opptaksteknikk, en videreutdanning på 60 studiepoeng ved Fakultet for utøvende kunstfag, UiS, utlyst nordisk og internasjonalt.

Opptaksreglementet for Musikkproduksjon og opptaksteknikk bygger på Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven), av 1. april 2005 § 3-6 punkt 7 og FOR-2007-01-31-173: Forskrift om opptak til høyere utdanning, og Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Stavanger, av 18 oktober 2018 §1-1.

2. Opptaksgrunnlag

2.1 Søkere til Musikkproduksjon og opptaksteknikk må dokumentere fullført lavere grads studier, fortrinnsvis et 3- eller 4-årig bachelorprogram i musikk, lyd- eller medieproduksjon eller annet relevant fagfelt. Kandidater med fullført relevant master er velkomne til å søke.

2.2 Søkere med minimum 2 års relevant høyere utdanning med erfaring fra fagfeltet kan søke om opptak. Dersom erfaring i kombinasjon med utdanning kan sidestilles med et fullført bachelorprogram, kan hen få opptak til studiet etter individuell evaluering. Søkere må dokumentere tidligere utdanning og relevant erfaring med fagfeltet, inkludert utøvende musikkferdigheter.

2.3 Søkerne må dokumentere musikk- og lyderfaring ved innsending av egne arbeid i form av lyd og/eller video på maksimum 15 minutter, ikke eldre enn 12 måneder.

2.4 Språkkrav i engelsk skal være bestått i henhold til UiS regelverk. Unntak for språkkrav gjøres på bakgrunn av dekanvedtak. Studiet har en internasjonal profil. All undervisning vil foregå på engelsk, og det er derfor et krav om gode engelskkunnskaper.

3. Kommisjonsordning

3.1 Avdelingsleder oppnevner faglig kommisjon for opptak.

3.2 Kommisjonen har ansvar for:

1) vurdering av kvalifikasjoner ut fra søknadsdokumenter og innsendt arbeid
2) rangering av søkere (jf. punkt 4).

3.3 Kommisjonen fremlegger resultatene for avdelingsleder.

4. Rangering

4.1 Søkerne rangeres etter egne rangeringskriterier basert på kommisjonens faglige vurdering.

4.2 Dersom fakultetet har flere kvalifiserte søkere enn det opptaksrammen tilsier at vi kan tilby, settes søkerne på venteliste ut fra kommisjonens rangeringsliste.

5. Opptak

5.1 Vurdering av formalia/grunnlagskompetanse gjøres av saksansvarlig for opptak.

5.2 Vurdering av komplett søknad med innsendt arbeid og videre vurdering for opptak gjøres av faglig kommisjon.

5.3 Faglig kommisjon fremmer forslag til opptak for avdelingsleder, som deretter anbefaler opptak for dekan basert på en helhetsvurdering av antall studieplasser og budsjettkonsekvenser. Endelig opptak vedtas av dekan.

Forslag til opptak er basert på:

 • kommisjonens vurdering og rangering
 • andre ressurshensyn

5.4 Dersom det er flere ledige studieplasser etter endt primæropptak kan avdelingsleder avgjøre om studiet skal åpnes for en ny sekundær opptaksrunde. Supplerende opptak kan også gjøres av avdelingsleder, med endelig beslutning av dekan.

6. Oppstart

6.1 Søkerne informeres om tilbud, venteliste eller avslag.

6.2 Hvis en søker ikke bekrefter tilbud om studieplass innen oppgitt frist, vil plassen bli tilbudt til en annen godkjent søker.

6.3 Det tas forbehold om oppstart av studieprogram basert på rammevilkår som gruppestørrelse og økonomi.

7. Opptak av utvekslingsstudenter

7.1 Internasjonale studenter som ønsker studieopphold gjennom utvekslingsprogram blir vurdert faglig av fagansvarlig. Egne arbeid med god lydkvalitet kan legges til grunn for opptak av utvekslingsstudenter for ett eller to semestre.

8. Klageadgang

8.1 Enkeltvedtak som er fattet med hjemmel i denne forskriften, kan påklages, jf. forvaltningsloven § 28 til § 32. Klagefristen er 3 uker fra den dagen resultatet av opptaket er offentliggjort, eller 3 uker etter eventuell mottatt begrunnelse.

8.2 Klager på enkeltvedtak i forbindelse med opptak til studium som ikke inngår i Samordna opptak, blir behandlet av Klagenemnda ved Universitetet i Stavanger, jf. lov om universiteter og høyskoler § 5-1.

8.3 Klage på formelle feil ved opptak behandles først av fakultetet. Dersom fakultetets opprinnelige vedtak opprettholdes, og søker velger å opprettholde klagen, vil klagen bli videresendt til universitetets klagenemnd. I henhold til Forvaltningslovens §28 og §29 kan vedtak påklages skriftlig innen 3 uker etter dato på mottatt brev. Klagen sendes til Universitetet i Stavanger.

Vedtatt av kvalitetsutvalget/Fakultet for utøvende kunstfag 7. desember 2018. Sist revidert og vedtatt av Studieporteføljeutvalget/Fakultet for utøvende kunstfag 18. oktober 2022.

Fakultet for utøvende kunstfag har ulike språkkrav til sine studier. Språkkravene er basert på universitetets regelverk, og skal være bestått senest innen 1. juli det året man søker opptak til.

Les mer om hvordan du kan dekke og dokumentere kravet til engelsk for opptak til Musikkproduksjon og Opptaksteknikk.

Fakultetet har vedtatt unntak for språkkrav for enkelte studier, se § 3.6 i opptaksreglement for studier i utøvende musikk. Det betyr at søkere til Musikkproduksjon og opptaksteknikk, som ikke består språktesten, kan søke om å gjennomføre et intervju på bakgrunn av fremlagt testresultat. Søknad sendes på e-post til masteropptak@uis.no og testresultat skal vedlegges søknaden. Søknadsfrist for unntak fra språkkrav er 20. juli.

På bakgrunn av et dekanvedtak kan søkere med bestått intervju bli funnet kvalifisert for opptak.

Retningslinjer for intervju:

 • Opptakskonsulent arrangerer intervjuet (tid, sted, osv.) i samråd med søker og intervjukommisjon
 • Intervjukommisjonen består av avdelingsleder, studiekoordinator og/eller en representant fra administrasjonen
 • Søker må ha oppnådd minimumskravet 5,0 poeng på IELTS testen eller 60 poeng på TOEFL testen for å kunne bli innkalt til intervju på engelsk
 • Dersom testresultatene viser lavere poengsum enn minimumskravet vil man ikke være kvalifisert for intervju
 • Som hovedregel vil søkeren bli informert om intervjuet (tid, sted, generell info om intervju etc.) senest en uke før selve intervjutidspunktet
 • Intervjuvarighet: minimum 15 minutter
 • Både søker og intervjukommisjon må ha på webkamera under intervjuet
 • Søker må kunne ses tydelig på webkamera og lyd må være tilfredsstillende
 • Det skal avtales ny tid dersom det er dårlig internettforbindelse under intervjuet

Hva kan du forvente å bli spurt om under intervjuet?

Her er noen eksempler:

 • Hvem er du – fortell om dine hobbyer, hvor du er fra osv.
 • Snakk om ditt favorittema i minimum 2 minutter uten avbrytelser
 • Har du noen personer du ser opp til (innenfor ditt fagområde) og hvorfor
 • Forbered 3 spørsmål om Stavanger, fakultetet og/eller studiet du skal gå på

Det vil komme flere spørsmål under intervjuet.

Spørsmål og svar

Kan jeg kombinere studiet med jobb eller bandvirksomhet? Når får jeg tilgang til timeplanen min? Her får du svar på det du måtte lure på.

Spørmålstegn på gul bakgrunn

Hvor foregår undervisningen?

Som student ved Fakultet for utøvende kunstfag vil du ha all din undervisning på campus Bjergsted. På campus har vi konsertsaler med tilknyttet studio og oppgradert utstyrspark. I tillegg vil du som student være tilknyttet ulike forestillinger og arrangementer både på campus og ved andre kulturinstitusjoner i Stavanger-regionen.

Hvor finner jeg campus Bjergsted og Fakultet for utøvende kunstfag?

Fakultet for utøvende kunstfag har sin egen campus som befinner seg i Bjergstedparken, kun et steinkast fra Stavanger sentrum. Campus Bjergsted ligger like i nærheten av Gamle Stavanger og har Stavanger konserthus som nærmeste nabo. Sjekk ut UiS sitt interaktive kart for informasjon om beliggenhet.

Når får jeg tilgang til timeplanen min?

Timeplanen vil være klar til studiestart. Den får du tilgang til så snart du har betalt semesteravgiften og semesterregistrert deg. Plan for undervisning i prosjektuker vil foreligge senest tre uker før prosjektet finner sted.

Er det mulig å ta MPO-studiet på deltid? 

Musikkproduksjon og opptaksteknikk er et heltidsstudium.

Kan jeg kombinere studiet med jobb eller bandvirksomhet? 

All undervisning på fakultetet er obligatorisk, med 80 prosent fremmøtekrav. Det kan søkes om fravær i opptil 8 dager gjennom et studieår. Hver søknad må være faglig begrunnet og sendt inn innen to uker før fraværet finner sted.

Kontakt

Søknad og opptak til Musikkproduksjon og opptaksteknikk behandles av sentralt opptakskontor. For spørsmål knyttet til søknad og opptak, vennligst ta kontakt på e-post masteropptak@uis.no.

Har du spørsmål knyttet til studiet, ta kontakt med Mark Drews, fagseksjonsleder for Musikkproduksjon- og opptaksteknikk.

Dosent i opptaksteknikk
51834037
Bjergsted campus
Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon

Fagmiljø

Studenter får variert erfaring fra opptak av konserter fra mange forskjellige scener i byen, blant annet Stavanger konserthus.
Videre studier

Musikkproduksjon kan være et grunnlag for videre studier i utøvende musikk. Vi kan tilby alt fra Årsstudium- og Bachelor i utøvende musikk til Videreutdanning-, Master- og Postgraduate Diploma i utøvende musikk. I tillegg tilbyr vi årsenheter som for eksempel Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i utøvende og skapende kunstfagDigitale dirigentstudier for kor og korps, Digitale skolekorpsstudier, DigJazz og ConductIT.

Studier

ved Fakultet for utøvende kunstfag

Studentliv

Følg oss!