Musikkproduksjon og opptaksteknikk

Studiet gir praktiske muligheter for viderekomne studenter til å forbedre sin lydutdanning og erfaring. Studiet vektlegger innspilling av akustisk musikk med fokus på jazz og klassisk.

Sist oppdatert
Fakta
Varighet

1 år

Antall studiepoeng

60

Antall studieplasser

10

Undervisningsspråk

Engelsk

Søknadsfrist

1. mars Lokalt opptak

Studiet åpner for søknad 1. januar

Slik søker du til Musikkproduksjon og opptaksteknikk

Les om opptakskrav og dokumentopplasting mm.

Hvem underviser på Musikkproduksjon?

Finn ansatte ved fakultetet.

Foto fra Stavanger Symfoniorkester i Fartein Valen, Stavanger konserthus. Foto: Emile Ashley
Studiet har fokus på akustisk opptak, og samarbeider tett med Stavanger Symfoniorkester med opptak fra blant annet Fartein Valen i Stavanger konserthus. Foto: Emile Ashley
Jazzensemble som opptrer på en scene. Fotografi.
Spor 5 tilbyr muligheter til å jobbe med innspilling av live jazzkonserter. Foto: Morten Berentsen.

Møt nåværende student

Møt to tidligere studenter

Studer musikkproduksjon i Stavanger

Et studieprogram for søkere med tidligere opptakserfaring og en sterk interesse for å utvide horisonten innen musikkproduksjon og opptaksteknologi.

Smilende studenter og lærere. Foto.
Studenter og lærere som hygger seg på den årlige europeiske Audio Engineering Society konferanse.

Om studiet

Det unike programmet er for deg som allerede jobber med musikkproduksjon og -innspilling, samt ny lydteknologi. Gjennom hele studiet får du en rekke praktiske muligheter. Du lærer om ulike teknikker for innspilling av musikk i konsertsammenheng og i studio. Fremføringsarenaene for det praktiske arbeidet er mangfoldige, og fakultetet har veletablerte samarbeid med partnere som Stavanger Symfoniorkester, studenthuset Folken, Stavanger Jazzforum, Siddis Brass, Norsk Orgelfestival, konsertscenen Fiskepiren m.fl. Studiet tar vanligvis opp 12 kvalifiserte studenter. 

Som student får du mye praktisk erfaring med konsert innspilling på flere av Stavangers mest aktive musikkscener. Du får mye individuell studiotid, og det er forventet at du skal jobbe med egne prosjekter.

Mark Drews , fagseksjonsleder for Musikkproduksjon- og opptaksteknikk ved Fakultet for utøvende kunstfag.

Hvem passer studiet for?

Programmet er rettet mot musikere, lydteknikere og musikkpedagoger med ulik bakgrunn samt yngre søkere med erfaring i lydproduksjon. Programmet kan fungere som et alternativ til tradisjonell studiopraksis. Programmets aktiviteter inkluderer gruppearbeid, praktiske øvelser og individuell veiledning.  

I løpet av studiet får studentene erfaring med de mest relevante metodene for å jobbe med ulike musikksjangre og musikkproduksjonsstiler. Studentene besøker også en rekke profesjonelle fasiliteter og oppfordres til å delta på lokale, nasjonale og internasjonale konferanser, samt workshops og mesterklasser i løpet av studietiden. 

Opptak til studiet krever oppnådd generell studiekompetanse. Kandidater med fullført relevant lavere grads studier eller master er velkomne til å søke.

Internasjonal profil

Internasjonale studenter på Musikkproduksjon og opptaksteknikk høsten 2020. Foto: Mark Drews
Høsten 2020 bestod klassen i Musikkproduksjon og opptaksteknikk av studenter fra Japan, Iran, Russland, Kina, Brasil og Norge. Foto: Mark Drews.

Med tidligere studenter fra over 50 land er det ettårige programmet internasjonalt kjent. All undervisning foregår på engelsk, og det kreves derfor gode engelskkunnskaper. Internasjonale studenter, inkludert Erasmus-utvekslingsstudenter, er velkomne til å søke.  

Generelt er programmet gratis for studenter fra EØS-området (EES/EU) og Sveits. Det finnes noen unntak som gjør det også mulig for studenter utenfor disse områdene å studere gratis. 

Kuppelhallen i Bjergstedparken blir mye brukt til konserter og arrangementer i regi av UiS. Foto: Mari Hult

Bjergstedparken

Fakultet for utøvende kunstfag inngår i Bjergsted kulturpark. For studenter innebærer dette at de blir en del av et større musikk- og kunstfaglig miljø som gir svært gode rammer og muligheter for utvikling. Det er tette bånd mellom det profesjonelle kunst- og kulturlivet i regionen, og fakultetets aktiviteter.

Alle studieprogram tilknyttet Fakultet for utøvende kunstfag gjennomgår årlige revisjoner. Reviderte studieplaner og emnebeskrivelser for studieåret 2024/2025 publiseres her 1. februar 2024.

Hva kan du bli?

Dette programmet kan føre til en rekke ulike karrierer innen musikkproduksjon/opptak, lyd for multimedia, "live sound" og andre profesjonelle stillinger innen lyd.

Hva lærer du?

Studiet vil videreutvikle studentens ferdigheter til å jobbe profesjonelt med musikkproduksjon/opptak og andre relaterte felt.

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Musikkproduksjon og innspilling I

   Første år, semester 1

   Musikkproduksjon og innspilling I (MPR503)

   Studiepoeng: 30

  • Musikkproduksjon og innspilling II

   Første år, semester 1

   Musikkproduksjon og innspilling II (MPR504)

   Studiepoeng: 30

Søknad og opptak

Slik søker du til Musikkproduksjon og opptaksteknikk

For å søke om opptak til studier ved Fakultet for utøvende kunstfag må du søke via lokal SøknadsWeb. Her finner du viktig søknadsinformasjon.

Merk! All informasjon under 'Slik søker du' oppdateres til 1. januar. Informasjon som ligger publisert før ny søknadsperiode åpner, fra 20. august - 1. januar, tilhører forrige opptaksår.

Søknads- og opptaksprosessen til Musikkproduksjon og opptaksteknikk behandles av sentralt opptakskontor ved UiS. For spørsmål knyttet til søknad og opptak, vennligst ta kontakt på e-post opptak@uis.no.

Når kan jeg søke?

SøknadsWeb er åpen fra 1. januar til 1. mars.
Sekundæropptaket er åpent fra 15. april til 15. mai - dersom det er flere ledige studieplasser etter primæropptaket.

Fakultetet publiserer nyttig info vedrørende søknad og opptak i perioden hvor SøknadsWeb er åpen og frem til semesterstart.

 • Søk på ønsket studium i SøknadsWeb innen 1. mars
 • Sjekk studiets opptakskrav - se 'Hvordan få opptak til Musikkproduksjon og opptaksteknikk'
 • For at din søknad skal bli vurdert for opptak kreves det at alle nødvendige søknadsdokument er lastet opp i SøknadsWeb, og at følgeskjema er fullført innen søknadsfristen. Hva som skal lastet opp i SøknadsWeb finner du lengre ned på denne siden
 • På kvitteringssiden i SøknadsWeb, samt i kvitterings e-posten du mottar, finner du en lenke til et elektronisk følgeskjema. Lenken til følgeskjemaet vil være aktiv i kvitterings e-posten. Utfylling av følgeskjemaet er obligatorisk, og skjemaet må sendes inn innen søknadsfristen for at du skal få mulighet til å få din søknad videre vurdert
 • Søkere til musikkproduksjon blir bedt om å dokumentere musikk- og lyderfaring ved innsending av egne arbeid i form av lyd og/eller video på maks 15 minutter (ikke eldre enn 12 måneder). Lenker til egne arbeid skal legges i følgeskjema innen søknadsfristen
 • Det må vedlegges CV og dokumentasjon på tidligere utdanning og relevant erfaring fra musikk, lydteknikk, multimedia eller tilsvarende fagfelt. CV føres inn i følgeskjema innen søknadsfristen
 • Det kan bli krevd intervju som vurderingsgrunnlag dersom faglig kommisjon ønsker det
 • Ufullstendige søknader vil bli trukket 
 • Endelig resultat på din søknad publiseres i SøknadsWeb i begynnelsen av april

Hvem kan søke Musikkproduksjon og opptaksteknikk?

Studiet undervises på engelsk, og utlyses både innenfor Norden samt internasjonalt. Så lenge opptakskravene er oppfylt kan søkere fra hele verden legge inn sin søknad.

Studiet har en internasjonal profil, med et begrenset antall studieplasser.
Studenter med fullført masterprogram er velkomne til å søke.

Merk!

Musikkproduksjonsstudiet gjennomføres som et on-campus studium. Det betyr at det kreves tilstedeværelse ved fakultetet i undervisningsuker og prosjektuker.

Søkere med statsborgerskap utenfor EU/EØS og Sveits må betale studieavgift.

Følgeskjema må fylles ut innen søknadsfrist

I tillegg til opplasting av søknadsdokumenter i SøknadsWeb, må du fullføre et elektronisk følgeskjema innen søknadsfristen. Utfylling av følgeskjema er obligatorisk for alle søkere til studier ved Fakultet for utøvende kunstfag. Du finner lenke til følgeskjemaet på kvitteringssiden i SøknadsWeb, samt i kvitterings e-posten du mottar etter at søknaden din er registrert. Lenken til følgeskjemaet vil være aktiv i kvitterings e-posten. I følgeskjemaet fyller du inn følgende:

Personalia, utfyllende info om din søknad, lenker til egne arbeid, kunstnerisk CV og kort om din motivasjon for å søke på studiet.

Musikk- og lyderfaring

Søkere til Musikkproduksjon og opptaksteknikk må dokumentere musikk- og lyderfaring ved innsending av egne arbeid i form av lyd og/eller video på maksimum 15 minutter, ikke eldre enn 12 måneder. Lenker til egne arbeid legges i følgeskjemaet.

Søknadsdokumenter - hva må du laste opp i SøknadsWeb?

 • Vitnemål og karakterutskrift fra fullført videregående skole med oppnådd generell studiekompetanse (nordiske søkere).
 • Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere generell studiekompetanse og engelskkunnskaper i henhold til GSU- listen
 • Kopi av pass med bilde eller kopi av nasjonalt ID kort - for bekreftelse av statsborgerskap
 • Dokumentasjon på bestått engelsk språkkrav - Les mer om hvordan du kan dekke språkkravet i engelsk dersom dette gjelder deg
 • Bekreftelse på oppmelding til språktest - dersom du mangler gyldig testresultat og testen skal tas i løpet av våren
 • Attester og referanser dersom ønskelig

Dersom ditt vitnemål fra videregående skole ligger i Norsk Vitnemålsdatabase (NVB) trenger du ikke å laste det opp i SøknadsWeb. Dersom videregående skole eller annen grunnlagsutdanning gjøres ferdig våren samme år som du søker opptak til, må bekreftelse fra skolen samt foreløpig karakterutskrift lastes opp i SøknadsWeb.

Filformat

Vi ønsker at du bruker filformatet PDF. Alle vedlegg du laster opp skal være bilde av originaldokumentene dine (ikke skann inn kopier).

Merk! Det vil bli iverksatt stikkprøver og kontroll av originalvitnemål ved studiestart. 

Generelle opptakskrav

Generell studiekompetanse

For opptak til Musikkproduksjon og opptaksteknikk (60 studiepoeng) kreves det fra nordiske søkere at videregående skole er fullført og generell studiekompetanse (GSK) er oppnådd.

Internasjonale søkere må dokumentere generell studiekompetanse i henhold til GSU-listen (Generell studiekompetanse for utenlandske søkere).

Realkompetanse 

Alternativt kan søkere fra 25 år og eldre, uten dokumenterbar generell studiekompetanse, be om å få vurdert sine kvalifikasjoner på grunnlag av realkompetanse. Dette innebærer for eksempel all ervervet kompetanse samlet gjennom betalt eller ubetalt arbeid, etterutdanning, fritidsaktiviteter eller annet. Realkompetansesøknader skal dokumenteres godt.

Språkkrav i engelsk

Det er et krav om bestått språkkrav i engelsk for alle søkere. Språkkrav i engelsk skal være bestått i henhold til UiS sitt regelverk/Samordna Opptak. Det er ikke et krav om norsk språkkompetanse da studiet undervises på engelsk.
Mangler du engelsk for å oppnå generell studiekompetanse? Les om hvordan du kan dekke kravet. Unntak for språkkrav gjøres på bakgrunn av dekanvedtak.

Dokumentasjon på musikk- og lyderfaring

Søkere til Musikkproduksjon og opptaksteknikk må dokumentere musikk- og lyderfaring ved innsending av egne arbeid i form av lyd og/eller video på maksimum 15 minutter, ikke eldre enn 12 måneder.

Hvem får tilbud om studieplass?

Avdelingsleder oppnevner faglig kommisjon, som vurderer og rangerer alle søkere. Avdelingsleder og faglig kommisjon vurderer søkerne som kvalifisert/ikke kvalifisert ut fra fagkommisjonens vurderinger og rangeringer, innsendte egne arbeid og søknadsdokumenter. Endelig opptak vedtas av dekan.

Kvalifiserte søkere får så tilbud om studieplass i den grad det er ledige plasser på søkt studium. Dersom fakultetet har flere kvalifiserte søkere enn det opptaksrammen tilsier at vi kan tilby, settes søkerne på venteliste ut fra kommisjonens rangeringsliste.

Se utfyllende regler for opptak i opptaksreglementet lenger ned på siden.

Dersom fakultetet har ledige studieplasser på gjeldende studium etter at primæropptaket er gjennomført, åpnes det for sekundæropptak fra ca. 15. april.

Tilbud, avslag og ventelisteplass på søkt studie blir publisert i SøknadsWeb. Du mottar varsel på e-post når resultatene foreligger. Brev med svar på din søknad finner du under "Mine søknader".

Dersom du har spørsmål om ditt tilbud, avslag eller ventelisteplass kan du henvende deg til oss på e-post til opptak@uis.no Vi gjør oppmerksom på at det ikke gis ut opplysninger om ventelisteplassering.

Slik svarer du

Du takker ja eller nei til tilbudt studieplass eller ventelisteplass direkte i SøknadsWeb innen oppgitt frist.

1. Virkeområde

Dette reglementet gjelder for opptak til studieprogrammet Musikkproduksjon og opptaksteknikk, en utdanning på 60 studiepoeng ved Fakultet for utøvende kunstfag, UiS, utlyst nordisk og internasjonalt.

Opptaksreglementet for Musikkproduksjon og opptaksteknikk bygger på Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven), av 1. april 2005 § 3-6 punkt 7 og FOR-2007-01-31-173: Forskrift om opptak til høyere utdanning, og Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Stavanger, av 18 oktober 2018 §1-1.

2. Opptaksgrunnlag

2.1 Nordiske søkere til Musikkproduksjon og opptaksteknikk må dokumentere generell studiekompetanse (GSK).

Internasjonale søkere må dokumentere kompetanse tilsvarende generell studiekompetanse i henhold til GSU-listen (Generell studiekompetanse for utenlandske søkere) med unntak av norsk språk.

Alternativt kan søkere fra 25 år, uten dokumenterbar generell studiekompetanse, be om å få vurdert sine kvalifikasjoner på grunnlag av realkompetanse. Søkeren må fylle 25 år det året hen søker opptak til.

Søkere med høyere utdanning som eneste grunnlag kan bli vurdert for opptak.

2.2 Søkerne må dokumentere musikk- og lyderfaring ved innsending av egne arbeid i form av lyd og/eller video på maksimum 15 minutter, ikke eldre enn 12 måneder.

2.3 Søkere må også vedlegge CV og dokumentasjon på tidligere utdanning og relevant erfaring fra musikk, lydteknikk, multimedia eller tilsvarende fagfelt.

2.4 Det kan bli krevd intervju fra ordinære søkere som vurderingsgrunnlag for opptak dersom kommisjonen krever det for å bekrefte nivå.

2.5 I tillegg kreves det engelsk språkkunnskaper i samsvar med krav om generell studiekompetanse eller GSU-liste. Studiet har en internasjonal profil. All undervisning vil foregå på engelsk, og det er derfor et krav om gode engelskkunnskaper. Unntak for språkkrav gjøres på bakgrunn av dekanvedtak.

3. Kommisjonsordning

3.1 Avdelingsleder oppnevner faglig kommisjon for opptak.

3.2 Kommisjonen har ansvar for:

1) vurdering av kvalifikasjoner ut fra søknadsdokumenter og innsendt arbeid og eventuelt intervju.
Ved eventuelt intervju skal kommisjonen vurdere søker som kvalifisert eller ikke kvalifisert.
2) rangering av søkere (jf. punkt 4).

3.3 Kommisjonen fremlegger resultatene for avdelingsleder.

4. Rangering

4.1 Søkerne rangeres etter egne rangeringskriterier basert på kommisjonens faglige vurdering.

4.2 Dersom fakultetet har flere kvalifiserte søkere enn det opptaksrammen tilsier at vi kan tilby, settes søkerne på venteliste ut fra kommisjonens rangeringsliste.

5. Opptak

5.1 Vurdering av formalia/grunnlagskompetanse gjøres av saksansvarlig for opptak.

5.2 Vurdering av komplett søknad med innsendt arbeid og videre vurdering for opptak gjøres av faglig kommisjon.

5.3 Faglig kommisjon fremmer forslag til opptak for avdelingsleder, som deretter anbefaler opptak for dekan basert på en helhetsvurdering av antall studieplasser og budsjettkonsekvenser. Endelig opptak vedtas av dekan.

Forslag til opptak er basert på:

 • kommisjonens vurdering og rangering
 • eventuelt intervju
 • andre ressurshensyn

5.4 Dersom det er flere ledige studieplasser etter endt primæropptak kan avdelingsleder avgjøre om studiet skal åpnes for en ny sekundær opptaksrunde. Supplerende opptak kan også gjøres av avdelingsleder, med endelig beslutning av dekan.

6. Oppstart

6.1 Søkerne informeres om tilbud, venteliste eller avslag.

6.2 Hvis en søker ikke bekrefter tilbud om studieplass innen oppgitt frist, vil plassen bli tilbudt til en annen godkjent søker.

6.3 Det tas forbehold om oppstart av studieprogram basert på rammevilkår som gruppestørrelse og økonomi.

7. Opptak av utvekslingsstudenter

7.1 Internasjonale studenter som ønsker studieopphold gjennom utvekslingsprogram blir vurdert faglig av fagansvarlig. Egne arbeid med god lydkvalitet kan legges til grunn for opptak av utvekslingsstudenter for ett eller to semestre.

8. Klageadgang

8.1 Enkeltvedtak som er fattet med hjemmel i denne forskriften, kan påklages, jf. forvaltningsloven § 28 til § 32. Klagefristen er 3 uker fra den dagen resultatet av opptaket er offentliggjort, eller 3 uker etter eventuell mottatt begrunnelse.

8.2 Klager på enkeltvedtak i forbindelse med opptak til studium som ikke inngår i Samordna opptak, blir behandlet av Klagenemnda ved Universitetet i Stavanger, jf. lov om universiteter og høyskoler § 5-1.

8.3 Klage på formelle feil ved opptak behandles først av fakultetet. Dersom fakultetets opprinnelige vedtak opprettholdes, og søker velger å opprettholde klagen, vil klagen bli videresendt til universitetets klagenemnd. I henhold til Forvaltningslovens §28 og §29 kan vedtak påklages skriftlig innen 3 uker etter dato på mottatt brev. Klagen sendes til Universitetet i Stavanger.

Vedtatt av kvalitetsutvalget/Fakultet for utøvende kunstfag 7. desember 2018. Sist revidert og vedtatt av Studieporteføljeutvalget/Fakultet for utøvende kunstfag 21. november 2023.

Spørsmål og svar

Kan jeg kombinere studiet med jobb eller bandvirksomhet? Når får jeg tilgang til timeplanen min? Her får du svar på det du måtte lure på.

Hvor foregår undervisningen?

Som student ved Fakultet for utøvende kunstfag vil du ha all din undervisning på campus Bjergsted. På campus har vi konsertsaler med tilknyttet studio og oppgradert utstyrspark. I tillegg vil du som student være tilknyttet ulike forestillinger og arrangementer både på campus og ved andre kulturinstitusjoner i Stavanger-regionen.

Hvor finner jeg campus Bjergsted og Fakultet for utøvende kunstfag?

Fakultet for utøvende kunstfag har sin egen campus som befinner seg i Bjergstedparken, kun et steinkast fra Stavanger sentrum. Campus Bjergsted ligger like i nærheten av Gamle Stavanger og har Stavanger konserthus som nærmeste nabo. Sjekk ut UiS sitt interaktive kart for informasjon om beliggenhet.

Når får jeg tilgang til timeplanen min?

Timeplanen vil være klar til studiestart. Den får du tilgang til så snart du har betalt semesteravgiften og semesterregistrert deg. Plan for undervisning i prosjektuker vil foreligge senest tre uker før prosjektet finner sted.

Er det mulig å ta MPO-studiet på deltid? 

Musikkproduksjon og opptaksteknikk er et heltidsstudium.

Kan jeg kombinere studiet med jobb eller bandvirksomhet? 

All undervisning på fakultetet er obligatorisk, med 80 prosent fremmøtekrav. Det kan søkes om fravær i opptil 8 dager gjennom et studieår. Hver søknad må være faglig begrunnet og sendt inn innen to uker før fraværet finner sted.

Kontakt

Søknad og opptak til Musikkproduksjon og opptaksteknikk behandles av sentralt opptakskontor. For spørsmål knyttet til søknad og opptak, vennligst ta kontakt på e-post opptak@uis.no.

Har du spørsmål knyttet til studiet, ta kontakt med Mark Drews, fagseksjonsleder for Musikkproduksjon- og opptaksteknikk.

Les om fagmiljøet på Musikkproduksjon og opptaksteknikk.

Dosent i opptaksteknikk
51834037
Bjergsted campus
Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon

Fagmiljø

Studenter får variert erfaring fra opptak av konserter fra mange forskjellige scener i byen, blant annet Stavanger konserthus.
Videre studier

Musikkproduksjon kan være et grunnlag for videre studier i utøvende musikk. Vi kan tilby alt fra Årsstudium- og Bachelor i utøvende musikk til Videreutdanning-, Master- og Postgraduate Diploma i utøvende musikk. I tillegg tilbyr vi årsenheter som for eksempel Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i utøvende og skapende kunstfagDigitale dirigentstudier for kor, DigJazz og ConductIT.

Studentliv

Følg oss!