Hopp til hovedinnhold

Musikkproduksjon og opptaksteknikk

Studiet vektlegger innspilling av musikk i akustiske omgivelser, med fokus på jazz og klassisk musikk, og gir praktiske muligheter for viderekomne studenter til å forbedre sin lydutdanning og erfaring.

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

1 år

Antall studieplasser

12

Studiepoeng

60

Språk

Engelsk

Søknadsfrist

1. mars

Slik søker du til Musikkproduksjon og opptaksteknikk

Informasjon om søknads- og opptakskrav, dokumentopplasting mm.

Foto fra Stavanger Symfoniorkester i Fartein Valen, Stavanger konserthus. Foto: Emile Ashley
Studiet har fokus på akustisk opptak, og samarbeider tett med Stavanger Symfoniorkester med opptak fra blant annet fra Fartein Valen i Stavanger konserthus. Foto: Emile Ashley

Studer musikkproduksjon i Stavanger

En videreutdanning for deg som har spesiell interesse for musikkproduksjon, opptak og lydteknologi.

Studenter sammen med Mark Drews på Musikkproduksjon og opptaksteknikk. Foto: Alberto Echevarria
Høsten 2018 har fakultetet oppgradert utstyrsparken med Audient ASP8024HE miksepult og to DAD AX-32 med 48 kanaler A/D/A. Studiet ledes av dosent Mark Drews.

Om studiet

Studiet er en unik utdanning for personer med en spesiell interesse for musikkproduksjon, opptak og lydteknologi. Gjennom studiet får man allsidig praksis, med særlig fokus på akustisk musikk. Som student vil du videreutvikle dine kunnskaper om opptaksteknikker og bruk av verktøy til innspilling av musikk under konserter og i studio. Praksisarenaene er mangfoldige og fakultetet har på vegne av utdanningen etablert et svært godt samarbeid med samarbeidspartnere som Stavanger konserthus, Stavanger Symfoniorkester, Stavanger Jazzforum med flere.

Som student får du mye praktisk erfaring med å ta opptak av konserter. Vi samarbeider blant annet med Stavanger Symfoniorkester, Stavanger konserthus og artister knyttet til Stavanger jazzforum på Spor 5.

Mark Drews , fagseksjonsleder for Musikkproduksjon- og opptaksteknikk ved Fakultet for utøvende kunstfag.

Hvem passer studiet for?

Denne videreutdanningen er et studium for deg som har spesiell interesse for musikkproduksjon og opptaksteknikk. Her får du praksis sammen med profesjonelle ensembler og musikere fra hele verden.

Studiet henvender seg spesielt til musikkarbeidere eller musikere med ulike erfaringer i fagfeltet. Undervisningen fordeles mellom individuell rådgivning, gruppearbeid i klasserom og praksis.

Under studiet får du erfaring med hvordan du best kan jobbe med forskjellige musikksjangre, og bidra i ulike musikkproduksjoner.

Internasjonal profil

Internasjonale studenter på Musikkproduksjon og opptaksteknikk høsten 2020. Foto: Mark Drews
Høsten 2020 bestod klassen i Musikkproduksjon og opptaksteknikk av studenter fra Japan, Iran, Russland, Kina, Brasil og Norge. Foto: Mark Drews.

Studiet har en internasjonal profil med et begrenset antall studieplasser. All undervisning vil foregå på engelsk, og det er derfor et krav om gode engelskkunnskaper. Internasjonale studenter, inkludert utvekslingsstudenter, er velkomne til å søke.

Studiet oppfordrer studentene til å jobbe med en rekke musikksjangre, og kan fungere som et alternativ til tradisjonell studiopraksis.

Oppgradert teknisk utstyr

Høsten 2018 har fakultetet oppgradert utstyrsparken med Audient ASP8024HE miksepult og to DAD AX-32 med 48 kanaler A/D/A.

Kuppelhallen i Bjergstedparken blir mye brukt til konserter og arrangementer i regi av UiS. Foto: Mari Hult

Bjergstedparken

Fakultet for utøvende kunstfag inngår i Bjergsted kulturpark. For studenter innebærer dette at de blir en del av et større musikk- og kunstfaglig miljø som gir svært gode rammer og muligheter for utvikling. Det er tette bånd mellom det profesjonelle kunst- og kulturlivet i regionen, og fakultetets aktiviteter.

Hva lærer du?

The program develops and enhances a students competency to produce and record music performance in both concert and studio environments, and focusing on recording acoustic events.

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Music Production and Recording Research I

   Første år, semester 1

   Music Production and Recording Research I

   Studiepoeng: 15

  • Music Production and Recording Practice I

   Første år, semester 1

   Music Production and Recording Practice I

   Studiepoeng: 15

  • Music Production and Recording Research II

   Første år, semester 2

   Music Production and Recording Research II

   Studiepoeng: 15

  • Music Production and Recording Practice II

   Første år, semester 2

   Music Production and Recording Practice II

   Studiepoeng: 15

Søknad og opptak

Slik søker du til Musikkproduksjon og opptaksteknikk

For å søke om opptak til studier ved Fakultet for utøvende kunstfag må du søke via lokal SøknadsWeb. Her finner du viktig søknadsinformasjon.

Søknads- og opptaksprosessen til Musikkproduksjon og opptaksteknikk behandles av sentralt opptakskontor ved UiS. For spørsmål knyttet til søknad og opptak, vennligst ta kontakt på e-post masteropptak@uis.no.

Når kan jeg søke?

SøknadsWeb er åpen fra 1. november til 1. mars.

 • Søk på ønsket studium i SøknadsWeb innen 1. mars
 • På kvitteringssiden i SøknadsWeb, samt i kvitteringse-posten du mottar, finner du en lenke til et følgeskjema. Skjemaet må fylles ut og sendes inn innen søknadsfristen
 • For at din søknad skal bli vurdert for opptak kreves det at alle nødvendige søknadsdokument (vitnemål, karakterutskrift, språkdokumentasjon mm.) er lastet opp i SøknadsWeb, og at følgeskjema er fullført innen søknadsfristen
 • Søkere til musikkproduksjon blir bedt om å dokumentere deres musikk- og lyderfaring ved innsending av egne arbeid, helst av nyere dato. Lenker til egne arbeid skal legges i følgeskjema innen søknadsfristen
 • Les mer om opptakskrav i artikkelen Opptakskrav til Musikkproduksjon og opptaksteknikk 
 • Resultat på din søknad publiseres i SøknadsWeb i april
 • Husk å svare på tilbud og/eller venteliste i SøknadsWeb innen oppgitt frist

Hvem kan søke Musikkproduksjon og opptaksteknikk?

Både internasjonale søkere og søkere med norsk personnummer kan søke ordinært opptak til studiet innen 1. mars via SøknadsWeb, så lenge opptakskravene er oppfylt. Studenter med fullført masterprogram er velkomne til å søke. Internasjonale søkere (uten norsk personnummer og bosatt utenfor Norden) må dokumentere engelsk språk i henhold til UiS sitt regelverk for internasjonalt opptak, i tillegg til formelle opptakskrav. Les mer om våre studier som tilbys internasjonale søkere (husk å endre språk når du trykker på lenken).

Søkere med praktisk utdanning og mye erfaring fra fagfeltet, som kan sidestilles med et fullført bachelorprogram, kan bli tatt opp på studiet etter individuell vurdering. Søkere må dokumentere minimum 2 år med høyere utdanning samt relatert erfaring med fagfeltet, inkludert utøvende musikk- ferdigheter. 

Studiet har en internasjonal profil, med et begrenset antall studieplasser.

Søknadsdokumenter - hva må du laste opp i SøknadsWeb?

 • Vitnemål og karakterutskrift med fullført og oppnådd bachelorgrad i musikk, lydteknikk, multimedia eller tilsvarende fagfelt
 • Eventuell dokumentasjon på engelsk språk
 • Attester og referanser dersom ønskelig

Dersom bachelorutdanningen gjøres ferdig våren samme år som du søker opptak til, må bekreftelse fra utdanningsstedet samt foreløpig karakterutskrift lastes opp i SøknadsWeb.

Filformat

Vi ønsker at du bruker filformatet PDF. Alle vedlegg du laster opp skal være bilde av originaldokumentene dine (ikke skann inn kopier). Det kan bli iverksatt kontroll av originalvitnemål ved studiestart.

Generelle opptakskrav

For opptak til Musikkproduksjon og opptaksteknikk (60 studiepoeng), kreves det at lavere grads studier er fullført, fortrinnsvis et 3- eller 4- årig bachelorprogram i musikk, lydteknikk, multimedia eller tilsvarende fagfelt på minimum 180 studiepoeng.

Søkerne må i tillegg dokumentere deres musikk- og lyderfaring ved innsending av egne arbeid, helst av nyere dato. 

Språkkrav skal være oppnådd i henhold til UiS regelverk.

Unntak for språkkrav gjørs på bakgrunn av dekanvedtak.

Søknad på grunnlag av praktisk erfaring

Søkere med praktisk utdanning og mye erfaring fra fagfeltet, som kan sidestilles med et fullført bachelorprogram, kan bli tatt opp på studiet etter individuell vurdering. Søkere må dokumentere minimum 2 år med høyere utdanning samt relatert erfaring med fagfeltet, inkludert utøvende musikk- ferdigheter. 

Språkkrav

All undervisning vil foregå på engelsk, og det er derfor et krav om gode engelskkunnskaper. Universitetet i Stavanger har egne språkkrav for opptak til master- og videreutdanningsstudier. Mangler du engelsk, kan du lese mer om hvordan du kan dekke engelskkravet her.

Merk!

Musikkproduksjonsstudiet gjennomføres som et on-campus studium. Det betyr at det kreves tilstedeværelse ved fakultetet i undervisningsuker og prosjektuker.

Tilbud, avslag og ventelisteplass på søkt studie blir publisert i SøknadsWeb. Du mottar varsel på e-post når resultatene foreligger. Brev med svar på din søknad finner du under "Mine søknader".

Dersom du har spørsmål om ditt tilbud, avslag eller ventelisteplass kan du henvende deg til oss på e-post til masteropptak@uis.no

Slik svarer du

Du takker ja eller nei til tilbudt studieplass eller ventelisteplass direkte i SøknadsWeb innen oppgitt frist.

Opptaksreglement for Fakultet for utøvende kunstfag

Dette reglementet gjelder for opptak til studieprogrammet Musikkproduksjon og opptaksteknikk ved Fakultet for utøvende kunstfag, UiS.

Vedtatt av kvalitetsutvalget/Fakultet for utøvende kunstfag 7. desember 2018

Opptaksreglementet for Fakultet for utøvende kunstfag bygger på FOR-2007-01-31-173: Forskrift om opptak til høyere utdanning, og gjeldende utfyllende regler fastsatt av UiS Forskrift sist oppdatert februar 2018.

Opptaksreglementet gjelder opptak til følgende studie: Musikkproduksjon og opptaksteknikk

1. Opptaksgrunnlag

1.1 Søkere til Musikkproduksjon og opptaksteknikk, må dokumentere fullført lavere grads studier, fortrinnsvis et 3- eller 4-årig bachelorprogram i musikk, lyd- eller medieproduksjon eller annet relevant fagfelt.

1.2 Søkere med minimum 2 års relevant høyere utdanning med mye erfaring fra fagfeltet kan søke om opptak. Dersom erfaring i kombinasjon med utdanning kan sidestilles med et fullført bachelorprogram, kan man få opptak til studiet etter individuell evaluering. Søkere må dokumentere tidligere utdanning og relevant erfaring med fagfeltet, inkludert utøvende musikkferdigheter.

1.3 Søkerne må dokumentere musikk- og lyderfaring ved innsending av egne arbeid.

1.4. All undervisning vil foregå på engelsk, og det er derfor krav om gode engelskkunnskaper, jf. UiS språkkrav.

1.5 Søknad om godkjenning/ innpassing av annen utdanning skal gjøres etter fakultetets retningslinjer. Informasjon og søknadsskjema finnes på UKs nettsider. Søknadsfrist for innpassing er 20. august det året man starter studiet.

2. Opptak

2.1 Fagansvarlig fremmer forslag til opptak for avdelingsleder, som deretter anbefaler opptak for dekan basert på en helhetsvurdering av antall studieplasser og budsjettkonsekvenser. Dekan vedtar deretter forslag til opptak.

2.2 Supplerende opptak kan gjøres av avdelingsleder, med endelig beslutning av dekan.

2.3 Studieadministrasjonen videreformidler svar på søknad til søkerne, vedtatt av dekan. Søkere som mottar tilbud om studieplass og/eller ventelisteplass må registrere svar i SøknadsWeb innen oppgitt frist.

2.4 Saksbehandling av søkere er taushetsbelagt og unntatt offentlighet.

3. Kommisjonsordning

3.1 Fagansvarlig er kommisjon for opptak til Musikkproduksjon og opptaksteknikk.

3.2 Kommisjonen har ansvar for:

1) vurdering av kvalifikasjoner og ferdigheter

2) rangering av søkere

Kommisjonen vurderer søkerne som kvalifisert eller ikke kvalifisert. Resultatene samles av studieadministrasjon og legges frem for avdelingsledere, med endelig vedtak av dekan.

3.3 Formelle feil ved gjennomføringen av opptaket kan påklages (Jf. punkt 6).

4. Tilbud om studieplass

4.1 Søkerne informeres per e-post og i SøknadsWeb om tilbud, venteliste eller avslag.

4.2 Hvis en søker ikke bekrefter tilbud om studieplass innen oppgitt frist, vil plassen bli tilbudt til en annen godkjent søker.

4.3 Det tas forbehold om oppstart av studieprogram.

5. Opptak av utvekslingsstudenter

5.1 Internasjonale studenter som ønsker studieopphold gjennom utvekslingsprogram blir vurdert faglig av fagansvarlig. Egne arbeid med god lydkvalitet kan legges til grunn for opptak av utvekslingsstudenter.

6. Klageadgang

6.1 Klage på formelle feil ved opptak behandles først av fakultetet. Dersom fakultetets opprinnelige vedtak opprettholdes, og søker velger å opprettholde klagen, vil klagen bli videresendt til universitetets klagenemnd. I henhold til Forvaltningslovens §28 og §29 kan vedtak påklages skriftlig innen 3 uker etter dato på mottatt brev. Klagen sendes til Universitetet i Stavanger.

Spørsmål og svar

Kan jeg kombinere studiet med jobb eller bandvirksomhet? Når får jeg tilgang til timeplanen min? Her får du svar på det du måtte lure på.

Spørmålstegn på gul bakgrunn

Hvor foregår undervisningen?

Som student ved Fakultet for utøvende kunstfag vil du ha all din undervisning på campus Bjergsted. På campus har vi konsertsaler med tilknyttet studio og oppgradert utstyrspark. I tillegg vil du som student være tilknyttet ulike forestillinger og arrangementer både på campus og ved andre kulturinstitusjoner i Stavanger-regionen.

Hvor finner jeg campus Bjergsted og Fakultet for utøvende kunstfag?

Fakultet for utøvende kunstfag har sin egen campus som befinner seg i Bjergstedparken, kun et steinkast fra Stavanger sentrum. Campus Bjergsted ligger like i nærheten av Gamle Stavanger og har Stavanger konserthus som nærmeste nabo. Sjekk ut UiS sitt interaktive kart for informasjon om beliggenhet.

Når får jeg tilgang til timeplanen min?

Timeplanen vil være klar til studiestart. Den får du tilgang til så snart du har betalt semesteravgiften og semesterregistrert deg. Plan for undervisning i prosjektuker vil foreligge senest tre uker før prosjektet finner sted.

Er det mulig å ta MPO-studiet på deltid? 

Musikkproduksjon og opptaksteknikk er et heltidsstudium.

Kan jeg kombinere studiet med jobb eller bandvirksomhet? 

All undervisning på fakultetet er obligatorisk, med 80 prosent fremmøtekrav. Det kan søkes om fravær i opptil 8 dager gjennom et studieår. Hver søknad må være faglig begrunnet og sendt inn innen to uker før fraværet finner sted.

Kontakt

Søknad og opptak til Musikkproduksjon og opptaksteknikk behandles av sentralt opptakskontor. For spørsmål knyttet til søknad og opptak, vennligst ta kontakt på e-post masteropptak@uis.no.

Har du spørsmål knyttet til studiet, ta kontakt med Mark Drews, fagseksjonsleder for Musikkproduksjon- og opptaksteknikk.

Dosent
51834037
Bjergsted campus
Fakultet for utøvende kunstfag

Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon

Fagmiljø

Studenter får variert erfaring fra opptak av konserter fra mange forskjellige scener i byen, blant annet Stavanger konserthus.
Videre studier

Musikkproduksjon kan være et grunnlag for videre studier i utøvende musikk. Vi kan tilby alt fra Årsstudium- og Bachelor i utøvende musikk til Videreutdanning-, Master- og Postgraduate Diploma i utøvende musikk. I tillegg tilbyr vi årsenheter som for eksempel Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i utøvende og skapende kunstfagDigitale dirigentstudierDigitale skolekorpsstudier og DigJazz.

Studier

ved Fakultet for utøvende kunstfag

Studentliv

Følg oss!