Ansatte klassisk blås

Her finner du en oversikt over alle ansatte i seksjon for klassisk blås. Seksjonen består av ansatte både innen messing og treblås.

Published Endret
Seksjonsleder blås og lærer messing
Hovedinstrument trombone

Per Kristian Svensen (PK) er ansatt som tromboneprofessor. Han er også leder for blåseseksjonen ved fakultetet. PK har sin utdannelse fra Rogaland musikkonservatorium, Musikhögskolan i Göteborg og NCOS orkesterskole i London. Han har tidligere jobbet som solotrombonist i Helsingborgs Symfoniorkester, Malmö Symfoniorkester og Kristiansand symfoniorkester. Han har jobbet som trombonelærer ved Musikhögskolan i Malmö og ved det Jyske Musikkonservatorium i Århus. Fra 2012 har han vært ansatt ved Fakultet for utøvende kunstfag ved UiS. Her kan du lese mer om Per Kristian Svensen.

Professor
51832796
Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for klassisk musikk
Lærer treblås
Hovedinstrument fløyte

Vidar Austvik er ansatt som hovedinstrumentlærer i fløyte/piccolo. Han er ellers fast ansatt som fløytist i Stavanger Symfoniorkester. Her kan du lese mer om Vidar Austvik.

Førsteamanuensis
51834025
Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for klassisk musikk
Lærer treblås
Hovedinstrument klarinett

Håkon Vestly er ansatt som hovedinstrumentlærer i klarinett. Håkon Vestly underviser i klarinett og kammermusikk ved Fakultet for utøvende kunstfag (UIS), en stilling han har hatt siden 1982. Vestly var soloklarinettist i Stavanger Symfoniorkester fra 1977 til 2022. Han er en ofte benyttet klarinettsensor ved landets Universiteter og Høgskoler. Her kan du lese mer om Håkon Vestly.

Universitetslektor
Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for klassisk musikk
Lærer treblås
Hovedinstrument fagott

Dmitry Arseniev er ansatt som hovedinstrumentlærer i fagott. Han er ellers fast ansatt som fagottist i Stavanger Symfoniorkester.

Universitetslektor
Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for klassisk musikk
Lærer treblås
Hovedinstrument obo

Yurie Aramaki er vår hovedinstrumentlærer i obo. Hun er ellers fast ansatt som solo oboist i Stavanger Symfoniorkester. Yurie Aramaki studerte obo i Tokyo med professor Satoki Aoyama. Etter bachelor studiet dro hun til Tyskland for å fullføre masterstudier ved Musik Hochschule Mannheim med professor Emanuel Abbühl. Hun har mottatt flere priser i USA (IDRS Fernando Gillet-Hugo Fox International Competition),Italia og Taiwan.

Yurie Aramaki yurie.aramaki@sso.no

Lærer messing
Hovedinstrument trompet

Odin Hagen er ansatt som hovedinstrumentlærer i trompet. Han er ellers fast ansatt som trompetist i Stavanger Symfoniorkester. Her kan du lese mer om Odin Hagen.

Universitetslektor
Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for klassisk musikk
Lærer messing
Hovedinstrument eufonium

Per Illguth er ansatt som hovedinstrumentlærer i eufonium.

Universitetslektor
Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for klassisk musikk
Lærer messing
Hovedinstrument horn

Steven James er vår hovedinstrumentlærer i horn. Han er ellers fast ansatt som solohornist i Stavanger symfoniorkester.

Kontaktinformasjon hornlærer kommer

Lærer messing
Hovedinstrument tuba

Øyvind Grong er ansatt som hovedinstrumentlærer i tuba. Øyvind Grong har vært ansatt som Solotubaist i Stavanger Symfoniorkester siden 1995, begynte å jobbe på Universitetet i Stavanger i 1997. Utdanningen har han fra Norges Musikkhøgskole 1988-2004 med Higher diploma som avsluttende grad. Han har medvirket som solist og kammermusiker i store deler av Norge og Sverige.

Kontaktinformasjon tubalærer kommer

Les mer ...

Blåseseksjonen

Tilbake til blåseseksjonen

Studier

ved Fakultet for utøvende kunstfag