Ansatte klassisk dirigering

Her finner du en oversikt over alle ansatte i dirigentseksjonen.

Published Endret
Seksjonsleder og lærer dirigering
Hovedinstrument dirigering

Bjarte Engeset er hovedinstrumentlærer i dirigering. Han er også leder for fakultetets dirigentseksjon. Engeset er utdannet ved Sibelius Akademiet i Helsinki, med Jorma Panula som lærer. Han har vært sjefsdirigent i fem ulike orkestre og har en omfattende erfaring som gjestedirigent for et hundretalls orkester i mer enn tretti land. Han har også gjort mer enn førti CD-innspillinger og står bak en rekke kritiske utgaver av norsk musikk. Han har vært tilknyttet UiS siden 2019. Her kan du lese mer om Bjarte Engeset.

Professor
Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for klassisk musikk
Lærer dirigering
Hovedinstrument dirigering

Morten Schjelderup Wensberg er hovedinstrumentlærer i dirigering. Han har vært dirigentlærer ved UiS siden 2010 og var i perioden 2018-2022 dekan ved Fakultet for utøvende kunstfag. Morten har vært sentral i å bygge opp dirigentutdanningen ved UiS og i Norge det siste tiåret, og han er arkitekten bak blant annet Dirigentuka, Digitale Dirigentstudier, ConductIT og Dirigentløftet. Her kan du lese mer om Morten Schjelderup Wensberg.

Professor
51834076
Bjergsted
Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for klassisk musikk
Lærer dirigering
Hovedinstrument dirigering

Peter Sebastian Szilvay er hovedinstrumentlærer i dirigering. Her kan du lese mer om Peter Sebastian Szilvay.

Førsteamanuensis
Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for klassisk musikk
Lærer dirigering
Hovedinstrument dirigering

Kjetil Almenning er ansatt som hovedinstrumentlærer i Digitale dirigentstudier - Kor. Kjetil Almenning er dirigent, kirkemusiker og sanger. Domkantor i Bergen domkirke og dirigent for Bergen Domkor. Her kan du lese mer om Kjetil Almenning.

Universitetslektor
Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for klassisk musikk
Lærer dirigering
Hovedinstrument dirigering

Birgitte Grong er ansatt som hovedinstrumentlærer i Digitale dirigentstudier - Korps. Birgitte har vært med på å bygge opp ulike utdanningstilbud for korpsdirigenter og underviser i dag ved flere utdanningsinstitusjoner. I tillegg til å undervise ved Digitale skolekorpsstudier ved UiS underviser hun i korpsmetodikk ved Musikhögskolan Ingesund og i korpsdidaktikk ved Norges musikkhøgskole. Hun er også nasjonal musikkonsulent i Norges Musikkorps Forbund og aspirant- og juniordirigent i Skiens skolemusikk.

Birgitte Grong birgitte@musikkorps.no

Les mer ...

Dirigentseksjonen

Tilbake til dirigentseksjonen

Studier

ved Fakultet for utøvende kunstfag