Ansatte klassisk slagverk

Her finner du en oversikt over alle ansatte i slagverkseksjonen.

Published Endret
Seksjonsleder og lærer slagverk
Hovedinstrument slagverk

Bastien Michel Georges Ricquebourg er ansatt som hovedinstrumentlærer i slagverk. Han er leder for slagverkseksjonen ved fakultetet, og er ellers fast ansatt på slagverk i Stavanger Symfoniorkester.

Førsteamanuensis
Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for klassisk musikk
Lærer slagverk
Hovedinstrument slagverk

Håkon Kartveit er ansatt som hovedinstrumentlærer i pauker.

Universitetslektor
Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for klassisk musikk
Lærer slagverk
Hovedinstrument slagverk

Bjørn Arne Løken er ansatt som hovedinstrumentlærer i slagverk.

Kontaktinformasjon slagverklærer kommer

Les mer ...

Slagverkseksjonen

Tilbake til slagverkseksjonen

Studier

ved Fakultet for utøvende kunstfag