Hopp til hovedinnhold

Digital runde 2 for musikk

For å sikre gjennomføring av årets primæropptak til utøvende musikkstudier med mye smitte i samfunnet, vil hele opptaket foregå digitalt.

Publisert: Endret:
Studenter på campus Bjergsted. Foto: Marius Vervik, 2018

Digital runde 2 - uke 10

I utgangspunktet skulle alle søkere til utøvende musikkstudier gjennom 2 runder med opptaksprøver våren 2022, men på grunn av høy smitte i hele landet ble det i januar bestemt at hele opptaket nå må gjennomføres digitalt, med unntak for dirigering. I denne artikkelen finner du all informasjon om hva som gjelder for deg.

Første runde blir som tidligere annonsert, med videoinnsending innen 15. januar. For andre runde vil det være ulike krav avhengig av hvilket studie du søker til, og med hvilket instrument. Noen søkere må levere en supplerende video med repertoarkravet som mangler til runde 2, mens det for andre vil være tilstrekkelig med video innsendt til runde 1. Dette grunnet ulike repertoarkrav til ulike studier og studieretninger.

Det blir digitale intervjuer i uke 10 for alle søkere som kvalifiseres etter videoevalueringens runde 1. Du kan lese mer om gjennomføringen av intervjuene her.

Søkere til DIRIGERING - alle studienivå:

Det blir TRE utsilingsrunder på dirigering:

 • Runde 1: Video - frist 15. januar
 • Runde 2: Digitalt intervju i uke 10
 • Runde 3: Dirigeringsprøver i uke 16 på campus i Stavanger

Video skal leveres som tidligere annonsert, innen 15. januar. Videolenkene legges i eget onlineskjema utsendt på e-post den 20. desember. Dersom du kvalifiserer etter gjennomgått video, vil du bli invitert til digitale intervjuer i uke 10. Intervjuet tar ca. 25 minutter. Du mottar svar på videoevalueringen 2. februar. Søkere som i etterkant av digitalt intervju i uke 10 blir vurdert som aktuelle kandidater, vil bli invitert til dirigeringsprøver i Stavanger i uke 16.

Utfyllende informasjon om dirigeringsprøvene i uke 16 vil bli tilsendt i løpet av uke 11. Da vil man også får mer informasjon om hvordan man skal dele akkompagnementsnoter og prøvespillprogram for instrumentprøven som avlegges sammen med dirigeringsprøvene i uke 16.

Merk!

Innstuderingsoppgaver til uke 16 for søkere til Årsstudium og Bachelor vil bli sendt ut i løpet av uke 11. Repertoarkravet for dirigering som står oppført under runde 2 på studieprogramartikkelen til det studiet du søker opptak til, vil nå være repertoarkrav for dirigeringsprøvene i uke 16.

Søkere til Årsstudium og Bachelor KLASSISK:

Gjelder for klassiske søkere til Årsstudium- og Bachelor i utøvende musikk. Informasjonen er lik for begge studier, med unntak av en digital prøve i teori og gehør som må avlegges lørdag 5. mars for søkere til klassisk bachelor.

 • Et egenprodusert videoopptak leveres fakultetet innen 15. januar som runde 1
 • Videolenker legges i eget onlineskjema utsendt på e-post den 20. desember
 • Du vil motta en e-post med svar på videoevalueringen ca. 1. februar
 • Søkere som blir funnet kvalifisert etter videoevalueringen må sende et nytt supplerende videopptak med de stykkene som ikke ble spilt inn til første runde. Repertoarkravet/prøvespillprogrammet for ditt instrument finner du i studieprogramartikkelen til studiet du søker opptak til. Du behøver ikke å spille inn punkter som «skalaer og treklanger» eller «kjennskap til bassnøkkel» - kun verker/stykker
 • Du vil motta en e-post ca. 1. februar med lenke til et onlineskjema for deling av ny supplerende video
 • Kriteriene for innspilling av ny video er de samme som for runde 1
 • Frist for innsending av supplerende video er 1. mars
 • Du vil ikke motta svar på video runde 2 før etter gjennomførte intervjuer i uke 10. Se informasjon om publisering av svar på søknad lenger ned på siden
 • Søkere som blir funnet kvalifisert etter første videoevaluering (runde 1) inviteres til digitale intervjuer i uke 10. Invitasjon til intervju kommer i egen e-post i begynnelsen av februar. Under intervjuet får du anledning til å redegjøre for din målsetting og motivasjon for studiet, samtidig som du får anledning til å stille spørsmål til både lærere og studieadministrasjon
 • Merk! Søkere til bachelor klassisk som kvalifiseres etter innsendt video må gjennomføre en digital teori og gehør prøve. Prøven er felles for de utøvende musikkutdanningene i Norge, og vil foregå lørdag 5. mars i tidsrommet kl. 10.30 - 13.00. Prøven skal gjennomføres hjemmefra på egen maskin (ikke nettbrett eller telefon). Mer informasjon om pålogging etc. blir sendt til godkjente søkere i god tid før prøven
Søkere til klassisk SLAGVERK:

Obligatoriske verker for skarptromme, pauker, melodisk slagverk og lite multioppsett vil bli sendt på e-post til søkere til klassisk slagverk den 18. januar. Dette er repertoarkrav for runde 2 og må spilles inn på video og deles med fakultetet innen 1.mars. Se ellers informasjon i punktlisten over.

Søkere til alle utøvende studier i JAZZ:

Gjelder for jazz- søkere til Årsstudium, Bachelor, Videreutdanning, Master og PDM i utøvende musikk. Informasjonen er lik for alle søkere, med unntak av søkere til jazz bachelor, som i tillegg til intervju må gjennomføre en digital prøve i teori og gehør lørdag 5. mars.

 • Et egenprodusert videoopptak leveres fakultetet innen 15. januar som runde 1
 • Videolenker legges i eget onlineskjema utsendt på e-post den 20. desember
 • Du vil motta en e-post med svar på videoevalueringen ca. 1. februar
 • Det skal ikke leveres nytt videoopptak til runde 2
 • Søkere som blir funnet kvalifisert etter videoevalueringen inviteres til digitale intervjuer i uke 10 som runde 2. Invitasjon til intervju kommer i egen e-post i begynnelsen av februar. Under intervjuet får du anledning til å redegjøre for din målsetting og motivasjon for studiet, samtidig som du får anledning til å stille spørsmål til både lærere og studieadministrasjon
 • Merk! Søkere til bachelor jazz som kvalifiseres etter innsendt video må gjennomføre en digital teori og gehør prøve. Prøven er felles for de utøvende musikkutdanningene i Norge, og vil foregå lørdag 5. mars i tidsrommet kl. 10.30 - 13.00. Prøven skal gjennomføres hjemmefra på egen maskin (ikke nettbrett eller telefon). Mer informasjon om pålogging etc. blir sendt til godkjente søkere i god tid før prøvenSøkere til Videreutdanning, Master og PDM - KLASSISK:

Gjelder for alle klassiske søkere til Videreutdanning, Master og PDM i utøvende musikk. Informasjonen er lik for alle søkere, med unntak av søkere til klassisk slagverk og dirigering.

 • Et egenprodusert videoopptak leveres fakultetet innen 15. januar som runde 1
 • Videolenker legges i eget onlineskjema utsendt på e-post den 20. desember
 • Du vil motta en e-post med svar på videoevalueringen ca. 1. februar
 • Det skal ikke leveres nytt videoopptak til runde 2
 • Søkere som blir funnet kvalifisert etter videoevalueringen inviteres til digitale intervjuer i uke 10 som runde 2. Invitasjon til intervju kommer i egen e-post i begynnelsen av februar. Under intervjuet får du anledning til å redegjøre for din målsetting og motivasjon for studiet, samtidig som du får anledning til å stille spørsmål til både lærere og studieadministrasjon
Søkere til Videreutdanning, Master og PDM - klassisk SLAGVERK:

Søkere til høyere studier med klassisk slagverk har frem til nå vært unntatt kravet om video. Søkerne må spille inn en video med repertoarkravet for både runde 1 og runde 2. Videoen deles med fakultetet innen 1. mars. Det er sendt ut e-post til hver slagverk- søker med informasjon om runde 2.

Svar på søknad

Svar på søknad blir publisert i SøknadsWeb etter gjennomførte intervjuer i uke 10. For søkere til Bachelor i utøvende musikk vil svaret publiseres den 23. mars (felles nasjonal publiseringsfrist). For alle andre søkere vil svaret publiseres i løpet av uke 11.

Svarfrist på tilbudt studieplass er 1. april - svaret legges i SøknadsWeb.

Les mer ...

Tilbake til Studier

ved Fakultet for utøvende kunstfag

Konserter og forestillinger

Fakultet for utøvende kunstfag