Fakultetsstyret - Fakultet for utøvande kunstfag

Fakultetsstyret har ansvar for å bestemma overordna mål, prioriteringar og strategiar for fakultetet.

Published Endret

Fakultetsstyret 2021-2025

Fakultetsstyret skal mellom anna fastsetje studietilbod, og fremje forslag til universitetsstyret og utdanningstutvalet, samt definere område for satsingar innan forsking og samfunnskontakt. 

Faste medlemmer:

 • Per-Harald Nilsson, ekstern (styreleiar) 
 • Birte Myhrstad, ekstern 
 • Siri Dybwik, vit
 • Tor Yttredal, vit   
 • Friederike Wildschütz, vit 
 • Stein Inge Brækhus, vit  
 • Aslaug Margareth Vasshus, tek-adm 
 • Ragnhild Kristine Midtbø, student
 • Trym Andersen, student 

Frå administrasjonen 

 • Sekretær/sekretariat: Harald Eikaas, dekan 
 • Referent: Stig Åge Solemsli, fakultetsdirektør 

Varamedlemmer - ekstern

 • Morten Halle
 • Un-Magritt Nordseth
 • Bjørgulv Vinje Borgundvaag

Varamedlemmer - vitenskapelig personale

 • Lise Karin Meling  
 • Brynjar Åbel Bandlien  
 • Bettina Smith  
 • Olaf Eggestad  
 • Hagit Yakira  
 • Theodor Barsnes Onarheim
 • Helga Husom, student
 • Elise Kolltveit Brekke, student

Varamedlemmer - Teknisk-administrativt personale

 • Anne Siri Norland
 • Agnete in't Veld Bendiksen