Teori og gehør prøve

Søkere til Bachelor i utøvende musikk må avlegge en prøve i teori og gehør som en del av opptaksprøven.

Published Endret
Fakultet for utøvende kunstfag, campus Bjergsted. Foto: Marius Vervik

For å bli tatt opp til bachelor i utøvende musikk - jazz, klassisk, kirkemusikk eller dirigering, må søkere som har bestått runde 1 i tillegg gjennomføre en teori- og gehør prøve. Flere av søkerne har allerede gjennomført denne prøven tidligere i vinter. Dersom du ikke har bestått prøven allerede må den gjennomføres på vår campus samme dag som prøvespillets runde 2.

Prøven vil foregå 12. juni og/eller 13. juni fra kl. 12.00 - 13.30. Mer informasjon om prøven blir sendt til søkere som har bestått runde 1 før prøvespillets runde 2.

Prøven arrangeres også for søkere som etter primæropptaket har fått tilbud om studieplass med forbehold om at ny teori- og gehørprøve skal være bestått innen 1. juli. Aktuelle søkere blir kontaktet av fakultetets opptakskontor

Dersom du består teori- og gehørprøven ved en annen høyere utdanningsinstitusjon enten i uke 9 (ved NTNU) eller i uke 10, trenger du ikke ta prøven på nytt hos oss. Men husk at du selv må sørge for at resultatet blir delt med oss. Prøven er kun gyldig for opptak til bachelorstudier det året man tar prøven.

Resultat for prøvene i gehør- og musikkteori sendes på e-post senest påfølgende virkedag.

Se eksempel på digital opptaksprøve i gehør og teori for utøvende musikkutdanning i Norge.

Informasjon om prøven

Prøven varer i 90 minutter.

Dette må du ta med på prøvedagen i uke 10:

 • egen laptop (med oppdatert programvare)
 • ladekabel
 • hodetelefoner

Dersom du ønsker det kan du teste deg selv ved å ta en demoprøve i teori- og gehør. Demoprøven gir deg ikke tilgang til resultatet.

Teori- og gehøroppgaver kommer om hverandre.

 • Lydeksemplene kan avspilles tre ganger. Det er ingen pausefunksjon. Musikken vil variere i sjanger, instrumentasjon, register og tempo. Øverst på siden er det en video som viser innhold og oppgavetyper i den digitale prøven. Anbefales! Legg merke til svaralternativene for å få et inntrykk av nivået.
 • Prøven dekker de grunnleggende kunnskapene/ferdighetene som er et felles minstekrav for alle instrumenter/linjer/sjangre. Dette betyr at noen opptaksjuryer vil kunne gi kandidatene tilleggsspørsmål eller praktiske oppgaver knyttet til et spesielt studium utenom denne prøven.
 • Som søker oppfordres du til å skaffe deg kunnskap som er relevant for den sjanger/det repertoar som er aktuelt for deg, slik som musikkhistorie-, form- og stilkunnskap, fagtermer og musikkuttrykk, praktisk imitasjon eller harmonisering osv.


Prøven består av MELODI:

 • g- og f-nøkkel
 • kvintsirkelen
 • høre/lese/skrive intervaller
 • høre dur/moll i musikkeksempler
 • melodilesing (velge riktig notealternativ)
 • melodikorreksjon

Prøven består av HARMONIKK:

 • parallelltonearter
 • bestemme enkeltakkorder ut fra noter og lydeksempler: treklanger/firklanger/akkordomvendinger/grunntone – både besifring og funksjonsanalyse eller trinnanalyse
 • bestemme korte akkordforløp ut fra lydeksempler: funksjonsanalyse eller trinnanalyse (hoved- og bitreklanger i grunnstilling og omvending, forholdninger)

Prøven består av RYTME:

 • Rytmelesing (velge riktig notealternativ eller riktig lydalternativ)
 • Rytmediktat
 • Rytmekorreksjon
 • Bestemme taktart ut fra lydeksempler eller noteeksempler
 • Sette taktstrek

Forslag til litteratur

 • Finn Benestad: Musikklære (Universitetsforlaget, 2009)
 • Nils E. Bjerkestrand/Elef Nesheim: Grunnbok i musikklære (Norsk Musikforlag, 1986)
 • Nils E. Bjerkestrand/Elef Nesheim: Kreativ sats og analyse (Norsk Musikforlag, 1995)
 • Niels Eskild Johansen: Hørelære – med på notene (Norsk Musikforlag, 2006)
 • Niels Eskild Johansen: Hørelære – rytmelesing (Norsk Musikforlag, 2000)
 • klassisk-harmoni.no
 • Inger Elise Reitan: Akkordrekker på gehør (Unipub, 2010)
 • Ingunn Fanavoll Øye: Harmonisk lytting. Egentrening av gehøret (Unipub, 2009)

Har du spørsmål i forbindelse med prøven i gehør- og musikkteori kan du ta kontakt på musikk-dans@uis.no eller på tlf. 51 83 40 00.

Les mer ...

Bachelor i utøvende musikk

Fakultet for utøvende kunstfag

Våre studier

Fakultet for utøvende kunstfag

Våre ansatte

Fakultet for utøvende kunstfag