Ansatte og fagområder ved Nasjonalt lesesenter

Nasjonalt lesesenter er landets ledende fagmiljø innen lesing og leseopplæring. På disse sidene finner du en oversikt over ledelse, ansatte og våre fagfelt. Trykk på "sideinnhold" for å gå rett til den enkelte ansatt.

Publisert Sist oppdatert
Senterledelsen

Senterleder: Kjersti Lundetræ Kontorsjef: Olga Fagerland Områdeledere: Utdanning: Ingeborg Margrete Berge Samfunnskontakt: Unni Synnøve Fuglestad Forskning: Maria Therese Jensen

Senterledelsen >>>

Senterleder
51833260
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Kontorsjef
51831443
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
Førstelektor i lesevitenskap
51831157
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Universitetslektor i lesevitenskap/spesialpedagogikk
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Professor i psykologi
51831820
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

Ansatte med fagområder

Oversikten er i alfabetisk rekkefølge. Trykk på portrettbildet for å finne mer informasjon om den enkelte.

Ann-Charlotte Aksnes

Stipendiat i utdanningsvitenskap
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Fagområder:

Lesing av skjønnlitteratur Engasjerende litteraturundervisning Fagspesifikk lesing i norskfaget på videregående skole

Tine Riis Andersen

Universitetslektor i lesevitenskap
51831394
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Fagområder:

Empiriske litteraturstudier Narrativ medisin Kunst og helse

Aline Alves-Wold

Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap
51831162
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Fagområder:

Begynneropplæring Motivasjon for skriving og lesing Lærerutdanning Metaforbruk i politisk kommunikasjon

Julie Arntzen

Stipendiat i utdanningsvitenskap/spesialpedagogikk
51831170
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Fagområder:

Språkvansker Lese- og skrivevansker Motivasjon

Arild Michel Bakken

Førsteamanuensis i lesevitenskap
51832984
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Fagområder:

Litteratur Kunstig intelligens i lese- og skriveopplæringen Vurdering av lesing

Edle Inga Bentsen

Universitetslektor i lesevitenskap/spesialpedagogikk
51833261
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Fagområder:

Ingeborg Margrete Berge

Førstelektor i lesevitenskap
51831157
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Fagområder:

Fagovergripande og fagspesifikke lesestrategier Litteraturdidaktikk Muntlighet og dialogisk undervisning

Inga Kjerstin Birkedal

Universitetslektor i spesialpedagogikk
51833628
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Fagområder:

Begynneropplæring Mellomtrinn Lesing og skriving Lese- og skrivevansker

Haris Bosnic

Rådgiver
51831775
Nasjonalt senter for leseforsking og leseopplæring
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
Fagområder:

Forskningsadministrasjon SpedAims Databehandling

Suwisa Chaithongrat

Lærling
51832110
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
Fagområder:

Kontor og administrasjon

Miriam Emilie Choi-Natvik

Stipendiat i utdanningsvitenskap/lesevitenskap
51831146
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Fagområder:

Engasjerende leseundervisning på mellomtrinnet Engasjement og motivasjon Klasseromsinteraksjoner Metode: designbaserte intervensjoner

Bjørn Arild Ersland

Professor i skrivekunst
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Fagområder:

Skrivekunst Barne- og ungdomslitteratur Skjønnlitteratur Sakprosa

Olga Fagerland

Kontorsjef
51831443
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
Fagområder:

Prosjektledelse Erasmus+ programmet HMS og beredskap Strategisk personalledelse

Elisabeth Rege Filbrandt

Universitetslektor i spesialpedagogikk
51831302
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Fagområder:

Camilla Fitjar

Universitetslektor i lesevitenskap
51832813
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Fagområder

Håndskrift Begynneropplæring

Njål Foldnes

Professor i statistikk
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Fagområder:

Psykometri Statistikk Maskinlæring

Viktoria Holsey Foss

Stipendiat i utdanningsvitenskap
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Fagområder:

Leseforståelse Metakognisjon Kognitiv psykologi Multimodal læring

Unni Fuglestad

Universitetslektor i lesevitenskap/spesialpedagogikk
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Fagområder:

Lokal kompetanseutvikling Skoleutvikling Språkløyper Lesing på ungdomstrinnet

Åse Kathrine Gjestsen

Universitetslektor i spesialpedagogikk
51833146
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Fagområder:

Karianne Megard Grønli

Stipendiat i utdanningsvitenskap
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Fagområder:

Begynneropplæring i lesing og skriving Elevmedvirkning Kartlegging Tilbakemelding Lesemotivasjon

Aslaug Fodstad Gourvennec

Førsteamanuensis i lesevitenskap
51831152
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Fagområder:

Litteraturdidaktikk Engasjement Tolærerordning i norsk Leseprøver

Hilde Lowell Gunnerud

Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap/spesialpedagogikk
51833269
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Fagområder:

Spesialpedagogikk Flerspråklighet

Trond Hadland

Førstekonsulent innen forskningsadministrasjon
51831004
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
Fagområder:

Layout Trykksaker Surveys Teknisk support

Frank Hakemulder

Professor II i litteraturteori
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Fagområder:

Litteraturteori Litteraturpsykologi Mediapsykologi

Joakim Evensen Hansen

Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap/spesialpedagogikk/lesevitenskap
51833568
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Fagområder:

Merete Haugstad

Stipendiat innenfor leseopplæring og -forskning
51831881
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Fagområder:

Kommunikasjons-, språk og talevansker Språkutredning og kartlegging Språkintervensjoner Barns språkutvikling

Mari Sommer Hoel

Stipendiat i utdanningsvitenskap
51832178
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Fagområder:

Pragmatiske språkvansker Utvikling av leseferdigheter og lese- og skrivevansker Spesialpedagogikk

Trude Hoel

Professor i lesevitenskap
51833209
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Fagområder:

Lesing i barnehagen Barnehagens språkmiljø Lesing i barnefamilier Barns muntlige fortellinger Yngre barn og digitale tekster

Toril Frafjord Hoem

Dosent i lesevitenskap
51833252
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Fagområder:

Lesing og skriving Fagspesifikk literacy Begynneropplæring Læreres læring

Eva Margareta Hultin

Professor II i lesevitenskap
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Fagområder:

Professor II i lesevitenskap

Christina Huru

Rådgiver
51832830
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
Fagområder:

Forskningsadministrasjon Databehandling PIRLS

Ingeborg Marie Jensen

Stipendiat i utdanningsvitenskap
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Fagområder:

Maria Therese Jensen

Professor i psykologi
51831820
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Fagområder:

Motivasjon og mestring Lærer-elev-relasjoner, klassemiljø og leseferdigheter Ledelse og organisasjonsutvikling Helse og arbeidsmiljø

Maya Dybvig Joner

Førsteamanuensis i spesialpedagogikk/utdanningsvitenskap/lesevitenskap
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Fagområder:

Språkutvikling Språkforstyrrelser Lese- og skrivevansker Tidlig innsats Spesialpedagogikk

Camilla Vågan Klævold

Rådgiver
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Fagområder:

Knud Knudsen

Professor
51831566
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Fagområder

Tim Levang

Avdelingsingeniør
51833083
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
Fagområder

Illustrasjon og animasjon Videoredigering

Kjersti Lundetræ (senterleder)

Senterleder
51833260
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Fagområder:

Begynneropplæring Lesing og leseundervisning Lese- og skrivevansker Internasjonale leseundersøkelser Intervensjonsforskning

Anne Mangen

Professor i lesevitenskap
51833264
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Fagområder:

Lesing på papir og skjerm / digitalisering og lesing Empirisk forskning på litterære leseopplevelser Kroppslige aspekter ved kognisjon, lesing og skriving («embodied/4E cognition») Shared Reading

Erin McTigue

Forsker i utdanningsvitenskap
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Fagområder:

Luna Mikelsen

Førstekonsulent
51831894
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
Fagområder:

Personvern Samtykkeinnhenting Datainnsamling Korrektur Oversettelse mellom engelsk og norsk

Monica Gundersen Mitchell

Førsteamanuensis i lesevitenskap
51833114
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Fagområder:

Høytlesing og litteraturformidling Litteraturarbeid i klasserommet Lesing i barnehagen Bildeboka som tekst

Margunn Mossige

Ekstern tilknyttet UiS
51833142
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Fagområder:

Lese- og skriveopplæring for eldre elever/elever med vansker Profesjonsfaglig utvikling av lærere Tekstnær lesing (close reading) Skriveteknologi for elever med lese- og skrivevansker

Arne Olav Nygard

Førsteamanuensis i lesevitenskap
51833139
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Fagområder

Gunn Helen Ofstad

Førstelektor i lesevitenskap/spesialpedagogikk
51833210
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Fagområder:

Barns språkutvikling Overgang barnehage-SFO-skole SFO Utviklingsarbeid Språk og kommunikasjon

Nils-Petter Olsen

Rådgiver
51831617
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
Fagområder

Jacqueline Michelle Peterson

Stipendiat i utdanningsvitenskap
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Fagområder

Ellen Rafos

Rådgiver
51833145
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
Fagområder:

Eksamenskoordinator Studiekoordinator Andre studiesaker

Bo B. Randulff

Rådgiver
51832158
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
Fagområder:

Film- og videoproduksjon

Hege Rangnes

Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap/spesialpedagogikk
51831153
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Fagområder:

Språkopplæring i leseopplæringen Norsk som andrespråk Språkteknologi Skoleutvikling

Ann Renninger

Fagområder:

Motivasjon og læring

Birgit Rodvelt

Rådgiver
51832023
Lesesenteret
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
Fagområder:

Kommunikasjonsrådgiving Forskningsformidling Presse- og mediahenvendelser Sosiale medier Nettredaktør Arrangementer

Elisabeth E. S. Rongved

Seniorrådgiver
51833206
Lesesenteret
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
Fagområder:

Kommunikasjonsrådgiving Forskningsformidling Presse- og mediahenvendelser Sosiale medier Nettredaktør Arrangementer

Vibeke Rønneberg

Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap/lesevitenskap
51833272
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Fagområder:

Begynneropplæring Skriving Lese- og skrivevansker

Inge Schreuder-Lindløv

Rådgiver
Lesesenteret/Læringsmiljøsenteret, Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon NSLA Avd. Stavanger
Fagområder:

Film Videoredigering Foto

Atle Skaftun

Professor i lesevitenskap
51833132
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Fagområder:

Fagspesifikk literacy / Disciplinary literacy Litteraturdidaktikk / The teaching of literature Litterære samtaler / Literary conversation Muntlighet / Oracy Dialogisk undervisning / Dialogic education

Elisabeth Brekke Stangeland

Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap/lesevitenskap
51833275
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Fagområder:

Olaug Strand

Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap
National Reading Center, University of Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Fagområder:

PIRLS (Progress in Reading Literacy Study) Likeverd i utdanningen Norsk som andrespråk Tekstnær lesing (Close Reading) Kunstig intelligens i kartleggingsverktøy

Ingvild Øksenvåg Strøm

Stipendiat i utdanningsvitenskap
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Fagområder:

Hildegunn Støle

Førsteamanuensis i lesevitenskap/spesialpedagogikk
51833274
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Fagområder:

Storskalaundersøkelser av lesing (PIRLS) Barns og unges holdninger til lesing Lesing i skolen Lesing i ulike medier (pc/nettbrett/papir)

Marte Pupe Støyva

Stipendiat i utdanningsvitenskap
51831135
Lesesenteret
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Fagområder:

Lesing i høyere utdanning Lesing på papir og skjerm Cognitive Ethnography Embodied Reading

Johanne Ur Sæbø

Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap/spesialpedagogikk/lesevitenskap
51832384
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Fagområder:

Muntlighet Dialogisk undervisning Begynneropplæring Utviklingsarbeid

Iselin Kleppestø Thorsen

Rådgiver
51832167
Nasjonalt lesesenter
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
Fagområder:

Per Henning Uppstad

Professor i spesialpedagogikk
51831268
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Fagområder:

Kirsti Thisland

Rådgiver
51832034
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
Fagområder:

Forskningsadministrasjon Prøveutvikling Seminarer og konferanser

Jennifer Thomson

Førsteamanuensis II
Fagområder:

Trond Egil Toft

Rådgiver
51833138
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
Fagområder:

(I permisjon) Kommunikasjon Forskningsformidling Nettredaktør

Ellen Tveit

Stipendiat innenfor leseopplæring og -forskning
51832378
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Fagområder:

Lesing i barnehagen Bildebøker Språklek Språkmiljø

Katrine Nag Vatne

Stipendiat i utdanningsvitenskap/spesialpedagogikk
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Fagområder

Bruk av digitale verktøy i lese- og skriveopplæringen Fagspesifikk literacy Engasjerende skrive- og leseundervisning Mellomtrinn og ungdomstrinn

Åse Kari H. Wagner

Professor i nordisk språk
51832301
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Fagområder:

PIRLS 2021 og 2026 Lesing Muntlighet Flerspråklighet Språkutvikling tidlig alder Språkkontakt

Bente Rigmor Walgermo

Førsteamanuensis i spesialpedagogikk
51833244
OD - 1st floor
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Fagområder:

Ellinor Waaland

Stipendiat i utdanningsvitenskap
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Fagområder:

Erlend Aano

Seniorrådgiver
51831259
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
Fagområder:

Personvern- og informasjonssikkerhetskontakt EU-posisjoneringskoordinator

Marit Aasen

Universitetslektor i lesevitenskap
51832330
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Fagområder:

Leseopplæring på mellomtrinnet Leseengasjement og skolebibliotek Andrespråkspedagogikk Læreres læring i profesjonsfellesskap

Foto: Inge Schreuder-Lindløv og Bo B. Randulff

Les mer om Nasjonalt lesesenter:

Forskningsnettverk på muntlighet i morsmålsfaget (MuMo)

Forskningsnettverket MuMo, som står for Mundlighetsdidaktik i modersmålet, er et nordisk nettverk. MuMo har som mål å de...

Elever leser best når læreren opplever støtte fra ledelsen

Lærerne er ikke alene i jobben de gjør i klasserommet. Skoleledere spiller en viktig rolle for hvor motiverte og trygge ...

Ni faktorer som påvirker barnas motivasjon når de skal skrive tekster

En ny doktorgradsavhandling fra Universitetet i Stavanger bidrar med kunnskap om hva som påvirker elevenes motivasjon nå...

Barna skriver med bedre flyt når bokstaver settes i en sammenheng

En ny doktorgradsavhandling har utforsket faktorer som påvirker flyt i pennebevegelser når førsteklassingene går i gang ...

Leseprisen til Nordtvet skole i Groruddalen

Nordtvet skole i Groruddalen i Oslo har blitt tildelt Nasjonalt lesesenter sin lesepris for 2024, for skolens satsing på...

Startskudd for ny nasjonal lesesatsing

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpnet mandag 18. mars Nasjonal konferanse om lesing 2024. Konferansen samler 350 læ...

PP-rådgivere får økt kompetanse med videreutdanning fra Nasjonalt lesesenter

Høsten 2024 og våren 2025 startet vi opp nye videreutdanningstilbud for deg som jobber som PP-rådgiver. Studiet var lære...

Mikroemne: Veiledet lesing for 1.-10. trinn

Som en del av en nasjonal satsing på lesing og at vi sammen må jobbe for økte leseferdigheter i skolen, tilbyr nå Nasjon...

Slik kan vi skape eit leseløft

For nokre år sidan las norske tiåringar betre enn dei hadde gjort nokon gong før. Så snudde det. Dei fleste er samde om ...

Lesesenteret blir Nasjonalt lesesenter

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking skifter kortnavn 1. mars. Dette er for å forsterke senterets nasjonal...

Lærere og forskere hjelper nyutdannede lærere med overgangen til praksis

Overgangen fra student til lærer eller barnehagelærer kan være krevende. I nye TV-sendinger får studenter og nyutdannede...

Sats på gode veilederordninger for nyutdannede barnehagelærere

Det er ikke i alle yrker man går rett fra studier og over til å ha lederansvar. Slik er det for mange nyutdanna barnehag...

Kan du åpne opp for mer dialog i undervisningen?

«Hvis vi planlegger for mye, kan det gå ut over spontaniteten,» sa en lærer etter å ha gjennomført åpne samtaler i nor...

Konferanse: Leseferdigheter i endring. Hva forteller PIRLS om norske elevers lesing?

Norske tiåringer leser dårligere enn før, viser den internasjonale leseundersøkelsen PIRLS 2021. Hvordan kan vi forstå n...

Slik vekket læreren leseiveren hos elevene

Elevene i 7B på Grannes skole har like mye tilgang til telefoner, nettbrett og Tiktok som andre ungdommer. Allikevel har...

Nasjonale sentre i utdanningen

I Norge har vi 11 nasjonale sentre på ulike satsingsområder i utdanningen. Disse sentrene skal være med på å utvikle kva...

Dei gode skriveverktøya for elevane finns, men blir for lite brukt

Ny forsking viser at det finns mange gode lese- og skriveverktøy tilgjengeleg, men at dei blir for lite brukt i norsk sk...

Hvilke konsekvenser har digitaliseringen av klasserommet?

Skjermbruk i undervisningen kan gi tilpasset opplæring og være motiverende for elevene. Men vi må holde på papirlesinga ...

PISA 2022: Norske barn og unge trenger et leseløft!

Når PISA-resultatene viser at også tiendeklassingene leser langt dårligere enn før, er det på tide å slå alarm. Nå treng...

Begynneropplæring i norsk for lærerutdannere

Begynneropplæring i norsk for lærerutdannere er et emne tilpasset deg som jobber med utdanning og undervisning av lærers...