Arendalsuka: Norske barn leser dårligere. Hva gjør vi nå?

Torsdag 15. august 2024 kl. 14:00-15:00,
Arendal,
Bakgården.

Flere undersøkelser bekrefter at norske barn og unge leser dårligere enn på mange år. Er det et problem, og hva gjør vi i så fall med det?

Publisert Sist oppdatert

Jente i klasserom leser i læreboka

Resultatene fra store leserundersøkelser som PIRLS og PISA viser en klar nedgang i norske barns leseferdigheter. I tillegg ligger norske tiåringer på bunn når det kommer til leseglede.

Nedgangen i leseferdigheter og interesse for lesing dypt bekymringsfull, og både skoler, forskere og utdanningsmyndigheter etterlyser nå et samlet krafttak for lesing. 

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking ved Universitetet i Stavanger har fått ansvar for satsingen Tid for lesing for å møte disse utfordringene. Men hvordan skaper vi tid for lesing i skolen? Hvem har det viktigste ansvaret? Mange peker på læreren, og læreren er viktig, men skal læreren gjøre hele jobben alene? 

Vi inviterer til samtale for å belyse lesingens rolle i skolen fra ulike perspektiv. Samtalen vil ledes av Unni Fuglestad, universitetslektor ved Nasjonalt lesesenter.

Medvirkende:

  • Sindre Lysø: statssekretær i Kunnskapsdepartementet.
  • Margret Hagerup: er stortingspolitiker og Høyres utdanningspolitiske talsperson og medlem av utdanningskomiteen.
  • Thom Jambak: er 2. nestleder i Utdanningsforbundet, er utdannet adjunkt med tilleggsutdanning og har lang erfaring fra norsk skole.
  • Marthe Akselsen: er divisjonsdirektør for læring og vurdering i Utdanningsdirektoratet.
  • Kristin Holm Jensen: er avdelingsdirektør for oppvekst, kultur og utdanning i Kommunesektorens organisasjon (KS),
  • Kjersti Lundetræ: er senterleder og professor ved Nasjonalt lesesenter.

Gå til arrangementet på Arendalukas nettside.