Læringsstrategier på ungdomstrinnet

Hvordan kan en arbeide med læringsstrategier på ungdomstrinnet slik at det fungerer som nyttige og viktige redskap i alle fag?

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen diskuterer konkrete erfaringar fra bruk av læringsstrategier og gir i tillegg noen eksempler på hvordan strategier, som for eksempel rolleskriving, er brukt i ulike fag. Selv om teksten er fra 2006 og bygger på en konkret satsing på læringsstrategier i en kommune, er det mye god diskusjon rundt tematikken i artikkelen. 

Du kan lese artikkelen her (pdf)