Tekstarbeid i norskfaget (Norsk 2)

Tekstarbeid i norskfaget (Norsk 2) skal styrke lærernes norskfaglige kompetanse knyttet til lesing, skriving og muntlighet. Studiet retter seg mot lærere på 8.-13. trinn, og er i tråd med Kunnskapsløftet som en literacyreform og de nye perspektivene på faglig praksis i fagfornyelsen.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Varighet

1 år / 2 semester

Undervisningssted

Nasjonalt lesesenter, UiS

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning. Minst 30 stp i norsk eller nordisk. Studenten må være i jobb som lærer

Studiepoeng

15 + 15 (bachelornivå)

Undervisningsform

Samlingsbasert. 2 samlinger à 3 dager per semester.

Opptak

Ledige restplasser! Løpende opptak frem til kurset er fullt. Det er ikke mulig å søke vikar- og stipendordninger fra Udir når du søker en restplass.

Få økonomisk støtte for å ta videreutdanning

Flere av UiS sine videreutdanningsfag inngår i ordningen Kompetanse for kvalitet.

Når et emne er med i denne ordningen kan du søke økonomisk støtte gjennom Utdanningsdirektoratet. Det finnes i to ordninger: en vikarordning og en stipendordning.

Ordningen søker du på gjennom Udir. Merk at søknadsfristen for ordningen kan være annerledes enn fristen for å søke på selve faget du vil ta.

Les mer om Kompetanse for kvalitet.

elever jobber
Studiet er nært knyttet til praksis i skolen.

I norskfaget er vi særlig opptatt av tekster og tekstarbeid. Vi leser tekster, vi snakker om tekster og vi skriver om tekster. Dette gjør vi i flere fag, men i norskfaget står selve tekstligheten i forgrunnen, og vi interesserer oss for form, språk og struktur.

Målet med dette studiet er å utvikle studentenes norskfaglige lese- og skrivekompetanse på en måte som er nært knyttet til praksis, gjennom å utforske norskfaglige måter å lese, skrive, analysere og snakke om tekster på. Studiet skal tilføre nye perspektiver på tekstarbeidet, gi fordypning i læreplan og støtte til utvikling av profesjonsfaglig digital kompetanse. Studiet vil være forankret i nyere forskning og undervisningen er ved forskere og fagpersoner ved Lesesenteret og andre institutt ved UiS, samt eksterne forelesere.

Målet med dette studiet er å utvikle studentenes norskfaglige lese- og skrivekompetanse på en måte som er nært knyttet til praksis, gjennom å utforske norskfaglige måter å lese, skrive, analysere og snakke om tekster på.

Hva lærer du?

Det overordnete målet er å gi ny, forskningsbasert kunnskap og erfaring med tekstarbeid i norskfaget. Sentrale tema er literacy-begrepet; fagovergripende og fagspesifikk lesing, skriving og muntlighet; tekster i norskfaget; med hovedvekt på skjønnlitteratur, utforskende og dialogisk undervisning og læreplanen som helhet.

Studiet tilbys lærere fra 8.–13. trinn som underviser i norsk. Egen yrkespraksis vil være utprøvingsarena og refleksjonsgrunnlag. Det er derfor en forutsetning at studentene er i jobb og kan ha praktisk utprøving på egen skole mellom samlingene. Studiet er en del av KFK, men er også åpent for andre.

Samlinger 2024/25
Høsten 2024:

3.-5. september 29.-31. oktober

Våren 2025:

14.-16. januar 11.-13. mars

Faglig kontaktperson

Førsteamanuensis i lesevitenskap
51831152
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

Studiekoordinatorer

Rådgiver
51831617
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
Rådgiver
51833145
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF