Undervisningsopplegg i samfunnsfag: Internasjonalisering og verdensøkonomi

Denne praksisfortellingen er et eksempel på felles, organisert øving i et vanskelig tema i samfunnsfag: Verdensøkonomi, EU, WTO og internasjonalisering. Gruppa hadde gitt opp å lese til prøver selv, men får en ny start ved at de øver sammen ved hjelp av stikkortskort og samtale. Dette krever en del lærerforarbeid, og helst også et verdenskart. Vi brukte læreverket "Underveis", men opplegget kan tilpasses hvilket som helst tema og lærebok.

Publisert Sist oppdatert

Srevet som del av Ny GIV av Ingvild Nicolaysen, Kirkevoll barne- og ungdomsskole.

Første uke med Ny GIV-elevene: Jeg må bli kjent med dem og gjøre dem trygge i gruppa. Alle elever har skrevet brev til meg og brevene viser at elevene i gruppa er veldig forskjellige. Alle har veldig lavt snitt, og mange sier at de aldri åpner munnen i klasserommet. Jeg tenker da at jeg vil bryte dette mønsteret den første uka. De skal erfare at de har noe å komme med og at de kan delta i en samtale med flere andre – også om faglige ting. En annen ting jeg vil oppnå er interaksjon med elevene. Alle disse elevene er vant til å gjemme seg i klasserommet. De skal se meg i øynene og gi tilbakemelding.

EU-flagget i blått med tolv gule stjerner.

Samfunnsfag - snart prøve!
Vi velger et tema som er relevant mht samfunnsfag som de snart skal ha en prøve i. Alle er fortvilt over at de aldri kommer til å lære dette stoffet, og mange sier det er umulig å forbedre karakteren de pleier å få. Emnet er vanskelig og fagtekstene er utilgjengelige for disse elevene.

Tema: Verdensøkonomien og EU med mer.

Læreverk: Underveis, Historie 10

Økt 1

• Vi sitter alle sammen rundt et bord slik at vi har blikkontakt.
• Jeg legger et kart over Verden på bordet slik at jeg kan peke mens jeg forklarer. Det er 8 elever i gruppa.
• Jeg har forberedt meg godt på emnet og forteller så levende som jeg kan i 5-10 minutter slik at elevene blir interessert i emnet. Elevene har tema-lapper å notere på underveis.
• Deler ut fire små tema-lapper til hver enkelt elev. Mange av elevene har et dårlig forhold til skrivebøker. De noterer stikkord på lappene mens jeg forteller (i stedet for å bruke lærebok). Etter hvert 5-10min tema tar vi en «time – out»: elevene gjenforteller det jeg har sagt ved å bruke lappene sine. For hver runde er det en ny lapp med nytt mini-tema. Dette gjør vi fire ganger og så tar vi en pause.


Økt 2

• Etter pausen samler jeg hele gruppa rundt bordet og spør om en av elevene har lyst til å fortelle de andre hva vi har snakket om. Flere har faktisk lyst til å snakke – og to av dem forteller de andre på gruppa.
• Vi jobber videre med samme tema, men på en litt annen måte. Nå får elevene kort med begrep på den ene siden og forklaring på den andre. De jobber sammen to og to og forklarer begrepene for hverandre. Når de har gjort dette en stund gir jeg dem nye kort – fortsatt med begrep på den ene siden – men denne gangen er det tomt på den andre siden. De skal selv skrive inn forklaringen. Elevene overrasker meg med å huske svært mye av det vi har snakket om!
• Neste steg: vi strukturerer det vi har lært. (Mange elever har problemer med å bruke struktureringsskjema i vanlig undervisning. Det som skjer hver gang er at de sitter med læreboka - med stoff de ikke kan - og fører rett inn på et skjema, f.eks. tankekart, kolonnenotat, venn diagram osv.) Min tanke i dag er at de skal skrive inn i tekstboksskjema det de har lært denne økten. De bruker lappene sine, og ikke læreboka!
• Deler ut struktureringsskjema og jobber med dette. Bruk gjerne A3-format på skjemaet. Elevene bruker lappene sine for å fylle inn på arket, som de tar med hjem og henger på veggen til slutt.


Økt 3

Vi «leker» sammen. Elevene blir plassert på hver side av en pult - to og to, til sammen fire pulter. På pultene ligger lapper med en hel rekke begrep. Jeg leser en forklaring – gir noen hint – og førstemann som griper rett lapp får ett poeng. Alle skal sitte med hendene i været når jeg begynner å snakke.

Last ned:


Ps! Alle elevene fikk bedre resultat enn tidligere på den prøven de hadde. Mye av grunnen til dette tror jeg er at de fikk et «eierforhold» til stoffet. De måtte reflektere og tenke høyt – kanskje med enkle ord, men dog deres egne ord!