Undervisningsopplegg: Popmusikk og demokratisk holdning

Her får elevene bruke populærmusikken som inngang til å forstå seg selv og egen identitet, og den betydningen for demokratiet som vår selvforståelse, våre interesser og verdier har.

Publisert Sist oppdatert

Introduksjon til læreren:

Dette er et undervisningsopplegg som lar eleven bruke populærmusikken som inngang til å forstå seg selv og egen identitet, og den betydningen for demokratiet som vår selvforståelse, våre interesser og verdier har, gjennom å analysere to populærmusikalske tekster; en tekst av Justin Bieber og en fra norske Karpe Diem. (Det kan tenkes mange gode alternativ her, men det bør være en internasjonal og en norskprodusert tekst, for å se om det finnes forskjeller, f.eks. er britiske One Direction populære i ungdomssegmentet, blant norske artister kan det være andre rappere eller ungdomsorienterte artister med et mer bevisst forhold til tekst enn til kjendisstatus.)

Undervisningsgrunnlaget er to sangtekster: Justin Biebers «Baby» og Karpe Diems «Kunsten å være inder». I tillegg, for dem som ønsker å diskutere sangtekstenes direkte politiske dimensjon, kan med fordel også teksten til «Ok», av Karpe Diem, tas i bruk, pluss enkelte av de avisoppslagene og debattinnleggene som dukket opp sommeren 2012, om denne tekstens oppfordring om å «tenne på en Fpu-er».

Undervisningsopplegget nedenunder kombinerer tekstlesing og -analyse, oversettelse, YouTube-videoer, nettsøk, plenumssamtaler og verdidiskusjoner, skriving av debattinnlegg, m.m., alt etter som i hvor stor grad klassen ønsker å bruke opplegget til å fokusere på populærkultur og identitet, demokrati og holdninger.

Demokrati i praksis er et fag som står nært både samfunnsfag, norsk og RLE, og alle undervisningsopplegg her kan synkroniseres med ett eller flere av disse fagene. Det er ønskelig å kombinere læring om (kunnskapsorientering), læring for (verdiorientering) og læring gjennom (praksisorientering). Her legges det mest vekt på elevens selvforståelse og verdiorientering.

Publikum foran secene under en rockekonsert
Foto: Gettyimages


Undervisningsopplegget steg for steg:

  1. Forberedelse, førlesing: Finn én sang av Justin Bieber og én av Karpe Diem å jobbe med. Forslag: «Baby» (2010), av Bieber, og «Kunsten å være inder» (2004), av Karpe Diem. Les gjennom sangtekstene høyt i fellesskap.
  2. Elevene skal så to og to analysere tekstene, hva de handler om og hvilke holdninger og verdier som eventuelt uttrykkes gjennom tekstene. Hva er det egentlig teksten vil at lytteren skal gjøre eller bli? Plenumssamtale etterpå hvor man blir enige om de to sangenes hovedbudskap og hovedverdi for ungdom.
  3. Elevene blir så bedt om å velge hvilken av sangene de identifiserer seg mest med. Forhåpentlig blir det to grupper (hvis ikke del klassen i to), som går sammen og bes finne flest mulig grunner og argumenter for at de selv identifiserer seg med denne sangen. Gruppene presenterer sine antatt beste argumenter i plenum. Klassen vurderer så argumentene i plenum under ledelse av en ordstyrer, og bes komme frem til enighet om hvilke argumenter som er de beste, dvs. hvilken sang / tekst som skal kåres til den bedre med hensyn til å identifisere seg med for ungdommene selv. (Eksempler på identifikasjonsmarkører: Tekstens budskap, temaet, musikken, artisten, stemmen, mange andre liker det samme eller få andre liker det samme, bare hørt sangen ofte, ungdommelig holdning, politisk holdning, kulhet, osv.)
  4. Se YouTube-videoene som er lenket under her, hvor teksten får et musikalsk lydbilde, og i Biebers tilfelle også en omfattende produksjon. Diskuter i plenum om det visuelle uttrykket sangene får i videoene former deres forståelse av sangene. Diskuter i plenum betydningen av at Biebers video nesten har en milliard visninger på YouTube. Med en slik rekkevidde, diskuter om popmusikken er det mest globale som fins, og om den faktisk kan ha makt til å forandre mennesker og samfunn? 
  5. Elevene får utdelt teksten til «Ok», av Karpe Diem, fra 2008. Denne sangen skapte fire år etterpå stor debatt i norske aviser (2012), da et sentralstyremedlem i FpU, Christer Kjølstad, skrev et debattinnlegg i Dagbladet som oppfordret til å se nærmere på Karpe Diems tekster, i sær sangen «Ok», som oppfordrer til å tenne på Fpu-medlemmer. Klassen leser teksten høyt og hver for seg, plenumsdiskusjon av sangens budskap og holdninger.
  6. Elevene leser Christer Kjølstads (Fpu) debattinnlegg samt Karpe Diems tilsvar. Elevene skriver deretter sitt eget debattinnlegg som en støtte enten til Fpu eller Karpe Diem, hvor de argumenterer for hvordan teksten bør oppfattes, hvorfor den er bra eller dårlig, hvorfor eller hvorfor ikke teksten bør sensureres og om Karpe Diem som artist bør boikottes, slik andre oppfordret til. Samle alle debattinnleggene inn og les noen utvalgte, eller be dem med sterke meninger om å lese sine. Diskuter mest mulig saklig i plenum.
  7. Etteraktivitet og etterlesing: Elevene bes lage sine egne lister med de tre sangene og artistene de selv liker best og identifiserer seg mest med. Kan evnt. gjøres hjemme. Be dem finne tekstene til en av disse sangene, og be dem vurdere om de er enige i budskapet; at det er verdier de selv står for som formidles der. Hvorfor? Hvorfor ikke?


Anbefalt litteratur og noen lenker:

Justin Biebers «Baby»
YouTube-video: http://youtu.be/kffacxfA7G4
Tekst: http://www.metrolyrics.com/baby-lyrics-justin-bieber.html

Karpe Diems «Kunsten å være inder»
YouTube-video: http://youtu.be/ze1L9lmiCZk
Tekst: http://www.sweetslyrics.com/289855.Karpe%20Diem%20-%20Kunsten%20Og%20VæRe%20Inder.html

Karpe Diems «OK» - med avisoppslag fra debatt
YouTube-video: http://youtu.be/GI2oGl0GvWo
Tekst: http://www.metrolyrics.com/ok-lyrics-karpe-diem.html

Fire avisoppslag og debattinnlegg:


Redaktør og forfatter Jan Inge Reilstad, redaksjon og forfattere Trond Egil Toft og Karoline Reilstad. Takk til Janicke Heldal Stray.