Hopp til hovedinnhold

Læringsmiljøsenteret

Læringsmiljøsenteret er nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning for barnehager og skoler

Omsorg, lek og læring

Her finner du:

Stoff om omsorg, lek, læring, relasjoner mm. Det meste er knyttet til barn i barnehagealder.

Vennskapssangen Det e godt å ha någen

Les mer om omsorg, lek og læring

Har barns ferdigheter i barnehagen noe å si for lesing og regning i femteklasse?

Barns selvregulering i barnehagen henger sammen med akademiske ferdigheter senere i skoleløpet. – De voksne hjemme, i ba...

Prestisjefylt støtte til UiS-forskar

Professor Natalia Kucirkova ved Læringsmiljøsenteret er tildelt Jacob Foundation Fellowship for perioden 2021-2023. Ho v...

Kan personlige bøker være bra for barns lesing?

Selv om personlige bøker er stort i mange land, er konseptet nytt her til lands. Men kan det bidra til å støtte barns le...

Dukken Henry sørger for at barnehagebarn kan redde liv

Også små barn kan lære å gi førstehjelp.

Bok: Utvikling, lek og læring i barnehagen

I boken presenteres oppdatert kunnskap om barns utvikling og læring i barnehagen. Det gis en oversikt over de mest anven...

Hvorfor selvregulering er så viktig for barn

Det er en sterk sammenheng mellom selvregulering og matematiske ferdigheter hos norske barn, ifølge en ny studie. – Barn...

To år gamle jenter er mer selvstendige og sosiale enn gutter

En studie fra Stavangerprosjektet viser at 2 ½ år gamle jenter mestrer de fleste hverdagsaktiviteter bedre enn guttene.

Språksvake toåringer faller utenfor i lek

2-åringer som har svake språklige ferdigheter fungerer langt dårligere i lek enn sine jevnaldrende, og kan falle utenfor...

– Ser barnet tydeligere gjennom observasjon

Barnehagen skal se hele barnet – og gode kartleggingsverktøy er til hjelp når man ikke ser alt, mener erfarne barnehagel...

Stavangerprosjektet: Det lærende barnet

Stavangerprosjektet var en tverrfaglig, longitudinell studie med fokus på barns utvikling fra 2–10 år.

Avhandling: Early childhood executive function, literacy, and mathematics

Dieuwer ten Braak har i sin avhandling funnet ut at det er en sterk sammenheng mellom barns evne til selvregulering og m...

«Jeg vet» - nettressurs om vold, mobbing og overgrep

En nettressurs skal gi barn informasjon om hva det vil si å bli utsatt for vold, mobbing, seksuelt misbruk og andre form...

Barn i krise

Hvordan kan ansatte i barnehage og skole hjelpe barn i krise?

Overganger i små barns liv

Barn skal gjennom mange overganger: fra tilværelsen hjemme med foreldrene til barnehagen, fra liten til stor avdeling, f...

Bok: Samtaler om overganger i små barns liv

Det er en stor overgang for små barn å gå fra en trygg og kjent tilværelse hjemme med foreldrene til å begynne i barneha...

Lek, læring og selvregulering

Selvregulering er et viktig begrep i forbindelse med lek, læring og utvikling av sosial kompetanse.

Relasjoner i barnehagen

Barn i barnehagealder har behov for å utvikle gode relasjoner til andre barn og til voksne i barnehagen.

De yngste barna i barnehagen

Trygghet, stabilitet og forutsigbarhet er grunnleggende behov for små barn. Det er en forutsetning for utvikling og livs...

Hvem er de sårbare barna?

Det er en stor gruppe barn der ute nå som ikke har trygge nok hjemme og venneforhold. Vil de få den støtten og bekreftel...

Ansatte som jobber med temaet barnehage

51831336
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Postdoktor
51833103
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskningAvdeling Porsgrunn
Universitetslektor
51832828
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Stipendiat
51834522
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Professor
51832947
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Universitetslektor
51832954
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Universitetslektor
51834566
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskningAvdeling Porsgrunn
Universitetslektor
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskningAvdeling Porsgrunn
Førstelektor
51831329
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskningAvdeling Porsgrunn
Professor
51832970
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskningAvdeling Porsgrunn
Universitetslektor
51831332
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Stipendiat
51832934
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Professor