Hopp til hovedinnhold

Einar (27) jobber som senior aksjemegler og økonomisjef

Einar Øglænd Torjusen studerte master økonomi og administrasjon ved UiS.

Publisert: Endret:
Einar Øglænd Torjusen

Alder: 27 Nåværende stilling: Senior aksjemegler og økonomisjef Arbeidssted: Multi Markets AS Utdanning: Bachelor i økonomi og administrasjon (2012–2015) og Master i økonomi og administrasjon (2017–2019) Spesialisering: Anvendt finans

Mange tror at det å jobbe innenfor aksjemarkedet bare er å flytte penger, men til syvende og sist er det også investorer som flytter pengene sine fra en sektor til en annen som bidrar til verdiskapning. Et godt eksempel på det er kapitalflyten vi har sett til investeringer innenfor fornybar energi og fokuset på bærekraft etter pandemien brøt ut. På denne måten bidrar vi til det grønne skiftet og er svært givende å være en del av.

Einar Øglænd Torjusen

Beskriv en typisk arbeidshverdag og hvilke oppgaver du jobber mest med.

Dagene som en aksjemegler er svært varierte. Vi starter alltid dagen med et morgenmøte hvor vi diskuterer siste døgns markedshendelser og går gjennom dagens agenda. Det kan være alt fra hvordan markedet har utviklet seg gjennom natten til hvilke makrohendelser eller selskapsresultater som står for tur.

Det blir publisert informasjon som påvirker finansmarkedene hele døgnet og det er vårt ansvar å videreformidle dette på en forståelig måte gjennom investeringsrådgivning slik at våre kunder har all informasjon de behøver for å ta gunstige investeringsbeslutninger.

På dager som er relativt roligere enn andre bruker jeg en del tid på å lese gjennom kvartalsrapporter/selskapsrapporter, oppdatere analyser og hovedsakelig jobbe med administrative oppgaver relatert til økonomifunksjonen i selskapet.

Hva er det beste med jobben din?

Det beste med jobben min er variasjonen av arbeidsoppgaver og muligheten til å påvirke driften direkte gjennom et stort ansvarsområde. Etter markedsfallet (lock-down) i starten av mars 2020 valgte vi å kjøre økonomifunksjonen i selskapet «in-house». Gitt at jeg hadde god erfaring fra regnskap/bedriftsrådgivning fra tidligere arbeidsforhold fikk jeg i tillegg til jobben som aksjemegler ansvar for økonomien i selskapet. Det gjorde at jeg fikk utviklet meg på flere felter innenfor økonomi på siden av finans og er en erfaring jeg ikke ville vært foruten.

Hvorfor valgte du å studere master økonomi og administrasjon ved UiS? Og hvorfor valgte du å spesialisere deg i finans?

Begge mine foreldre er økonomer, så man kan vel si at jeg fikk det inn gjennom morsmelka. Jeg lærte tidlig fordelen med å ha en god økonomisk forståelse. Ikke bare kan man jobbe i alle tenkelige bransjer, men økonomi er en del av vårt daglige liv uavhengig av hva man gjør. Det kan være alt fra politiske beslutninger til hvorfor sjokoladen plutselig koster 5 kroner mer enn i fjor. Det er svært lite i denne verdenen som er overlatt til tilfeldighetene og ofte har økonomer en stor rolle i disse beslutningsprosessene.

Jeg har alltid hatt en fascinasjon for finansmarkedene og hvordan ulike markedsfaktorer påvirker hverandre. Det er mange som tror at det å jobbe innenfor aksjemarkedet bare er å flytte penger, men til syvende og sist er det også investorer som flytter pengene sine fra en sektor til en annen som bidrar til verdiskapning. Et godt eksempel på det er kapitalflyten vi har sett til investeringer innenfor fornybar energi og fokuset på bærekraft etter pandemien brøt ut. På denne måten bidrar vi til det grønne skiftet og er svært givende å være en del av.

Hvilken del av studiet har du hatt mest nytte av i arbeidslivet?

Det er egentlig litt vanskelig å si fordi jeg føler at jeg har fått brukt litt av alt. Noe som skiller seg ut, er nok verdsettelsesfagene og utvekslingsåret jeg hadde til Wisconsin School of Business innenfor studieprogrammet «Supply Chain Management».

Kunnskap fra verdsettelsesfagene bruker jeg daglig i mitt analysearbeid, mens fagene jeg hadde under utvekslingen bidro til en dypere forståelse for daglig drift i små og store selskaper, og hvordan en kan effektivisere ulike parter av verdikjeden gjennom bruk av økonomiske modeller. Det kom godt med etter koronakrisen ifm. overtakelsen av økonomifunksjonen i selskapet.

Hva er dine beste råd til dagens studenter?

  1. Reis på utveksling! Det er desidert det beste valget jeg tok i min tid som student. Det kan være skummelt å gå utenfor komfortsonen sin ved å flytte til et annet land, men den faglige og personlige utviklingen som en sitter igjen med er uten tvil verdt det. UiS har etter hvert flere gode samarbeidsavtaler med universiteter rundt omkring i verden som i tillegg gjør valget enda enklere.
  2. Skaff deg en relevant jobb på siden av studiet eller engasjer deg i foreninger (evt. internship). Som økonomistudent er man innom veldig mange felter innenfor økonomifaget. Da er det naturlig å synes at noe er mer spennende enn andre ting. Dersom man da får muligheten til å bruke teori fra skolen i praksis og får se hvor relevant det man lærer kan være, så vil man fort oppdage hvor spennende økonomi faktisk er.
  3. Husk å kose deg!

Ikke bare kan man jobbe i alle tenkelige bransjer, men økonomi er en del av vårt daglige liv uavhengig av hva man gjør.

Einar Ø. Torjusen

Gjør som Torjus – studer økonomi og administrasjon i Stavanger!

Master i økonomi og administrasjon, 2 år

Allsidig økonomiutdanning som du skreddersyr mot dine karriereambisjoner

Bachelor i økonomi og administrasjon

Jobbe med mennesker, tall og data? Studer bachelor i økonomi og administrasjon!