Norsk barnehageforskningskonferanse 2023

FILIORUM - Senter for barnehageforskning har, i samarbeid med BARNkunne ved Høgskulen på Vestlandet, gleden av å invitere til den femte utgaven av Norsk barnehageforskningskonferanse. Konferansen arrangeres 24.-26. oktober i Stavanger.

Publisert Sist oppdatert
Tema for årets barnehageforskningskonferanse:

Kommunikasjon i barnehagen

Voksen dame holder opp en leke og snakker med jente som står inntil en vegg. En liten gutt står med ryggen til i forgrunnen
Foto: Elisabeth Tønnessen

NORSK BARNEHAGE-FORSKNINGSKONFERANSE 24.-26. OKTOBER 2023

Barnehagen skal fremme god kommunikasjon mellom barn, mellom barn og ansatte, ansatte imellom, mellom barnehage og hjem og mellom barnehage og samarbeidende faginstanser. Behovet for kontinuerlig og bred forskning på temaet kommunikasjon i barnehagen er stort. Kommunikasjon påvirker og påvirkes av alle sider ved barnehagens virksomhet. I kommunikasjon står deltakelse sentralt. Barn-barn kommunikasjon er av stor betydning for barnas deltakelse i lek, utforsking og læring, og barnehagens personale skal støtte barna i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape mening gjennom dialog og samspill. Alle deltar på sin måte i fellesskapet, og det viktige er at fellesskapet åpner opp for kommunikasjon. Barnehagen skal anerkjenne og verdsette ulike kommunikasjonsuttrykk, og personalet skal gjenkjenne og respondere på barns ulike verbale og non-verbale uttrykk og legge til rette for at alle barn involveres i kommunikasjon. I dette arbeidet står personalets kommunikasjon i og om pedagogiske prosesser sentralt. I de senere år har god kommunikasjon med barnas hjem fått økt oppmerksomhet, og både dette og barnehagens kommunikasjon med samarbeidende faginstanser trer fram som viktige forskningsområder.

Tre små barn sitter på gulvet og leker
Foto: Getty Images

Deltema for konferansen:

 • Kommunikasjon i lek, utforsking og læring
 • Kommunikasjon i samhandling og samlek mellom barn
 • Verbal og non-verbal kommunikasjon
 • Kommunikasjon i språklig variasjon og mangfold
 • Kommunikasjon og profesjon
 • Kultursensitiv kommunikasjon
 • Kommunikasjon i og om bærekraft
 • Kunstfaglig kommunikasjon og uttrykksmåter
 • Kommunikasjon i samarbeid mellom hjem og barnehage
 • Kommunikasjon i samarbeid med andre faginstanser

Målgrupper

Forskere, P.hd.-studenter og andre interesserte på barnehagefeltet.

Presentasjonsformer

 • Paper
 • Poster
 • Rundebord
 • Selvorganisert symposium

Mer om de ulike presentasjonsformene

Viktig informasjon

 • Konferanseavgiften inkluderer konferansemiddag onsdag 25. oktober, samt lunsj alle dagene.
 • Konferansen avholdes på Quality Airport Hotel Stavanger. Vennligst ta direkte kontakt med hotellet for overnatting.

Årets hovedforedragsholdere

Ingrid Pramling Samuelsson
Portrettbilde Ingrid Pramling Samuelsson

Ingrid Pramling Samuelsson er senior professor i barnehagepedagogikk ved Göteborgs universitet og har et UNESCO- professorat i ECE & Sustainable Development. Hun har vært aktiv både i barnehagens akademiske verden og i den politiske utviklingen av feltet i 50 år. Hennes hovedforskning har konsentrert seg rundt barns læring av ulike innholdsaspekter og hvordan barehagen skaper forutsetninger for dette. Hun er aktiv i et utvikling- og forskningsprogram om Holdbar barnehage.

Tiri Beate Bergesen Schei
Portrettbilde Tiri Beate Bergersen Schei

Tiri Bergesen Schei er professor i musikkpedagogikk, og leder av forskningsprogrammet «Kunst, kreativitet og kulturelle praksiser» (KKKP) ved Høgskulen på Vestlandet. Schei er en aktiv forsker i BarnKunne – Senter for barnehageforskning, og er i sin forskning særlig opptatt av om barnehagelæreren opplever stemmetrygghet og kroppstillit når hen blir oppmerksom på egen virkning på andre. I hele sitt virke har hun vært opptatt av stemmen som et viktig redskap i kommunikasjon mellom barn og voksne. Hun har vært særlig oppmerksom på sammenhenger mellom stemmeutfoldelse og uheldige avtrykk av selvdisiplinering, og har introdusert begreper som «stemmeskam» og «den hørbare kroppen».

Yvonne Anders
Portrettbilde Yvonne Anders

Dr. Yvonne Anders er professor i barnehagepedagogikk (Frühkindliche Bildung und Erziehung) ved Otto-Friedrich-Universität i Bamberg (Tyskland) og leder institutt for barnehagepedagogikk. Hennes forskningsområder er longitudinelle analyser av effektene av kvaliteten på barnehage- og skoleutdanningen, profesjonell kompetanse hos barnehagelærere, håndtering av mangfold i barnehage og skole samt internasjonale komparative analyser.

Trude Hoel
Portrett: Trude Hoel – Foto: Elisabeth Tønnessen

Trude Hoel er professor i lesevitenskap ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret) ved Universitetet i Stavanger, og er del av FILIORUMS lederteam. Forskningsinteressene hennes omfatter blant annet barns fortellinger, tilrettelegging av språk- og leseaktiviteter og lesing og implikasjoner av digitalisering. Hoel samarbeider med praksisfeltet, offentlig sektor og næringslivet i flere utviklings- og forskningsprosjekt. Hun samarbeider med forskere både nasjonalt og internasjonalt, f.eks. i innovasjonsprosjektet VEBB og i kompetanse- og samarbeidsprosjektet SPrELL, hvor hun er prosjektleder.

Kontaktpersoner

Professor i pedagogikk
51833451
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Rådgiver
51831243
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Rådgiver
HL A-219
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH