Norway Summit – Grønn økonomi

Universitetet er partner med Norway Summit som arrangeres 13. oktober. Årets konferanse tar for seg grønn økonomi og skal blant annet belyse hvordan teknologi kan få fortgang i globale bærekraftsmål.

Published Endret

Norway Summit 2020

Det er Handelshøgskolen ved UiS som på vegne av UiS er koordinator for samarbeidet mellom Universitetet i Stavanger og Norway Summit.

Årets konferanse er den femte i rekken og tar for seg tema som finans, ny teknologi, innovasjon og bærekraft. Hovedtema er Grønn økonomi – Hvordan kan teknologi få fortgang i globale bærekraftsmål?er

Nåværende studenter kan delta med 75 prosent rabatt på standardbilletten. Tidligere studenter ved UiS får 50 prosent rabatt, men må være medlem i UiS Alumni og sende e-post til hhuisalumni@uis.no for å motta rabattkode.

Les mer her for program og påmelding.

Spennende foredragsholdere

Konferansen holdes samtidig som sjakkturneringen Norway Chess, som er en av de viktigste sjakkturneringen i verden hvor de beste spillerne møter regjerende verdensmester i sjakk, Magnus Carlsen.

Sjakkturneringen åpner også dører for at verdens ledende akademikere, bedriftsledere og teknologer setter av tid til å komme til Stavanger. Noen av UiS egne forskere vil også bidra på programsiden.

Aktuelt tema for regionen

– Årets tema er spesielt interessant med tanke på de utfordringer som olje- og energibransjen, vår region og Norge som nasjon står ovenfor. Med det høye teknologiske nivået, det internasjonale nettverket bedriftene har opparbeidet i tillegg til de finansielle ressursene som er i Stavanger-regionen, har vi gode forutsetninger for å lykkes med den grønne omstillingen som nå kommer, sier dekan Ola Kvaløy på Handelshøgskolen ved UiS.

– Foredragsholderne vi har invitert er størrelser innen hver sitt fagområde, men ikke alltid like kjente navn i media, sier daglig leder i Norway Summit, Benedicte Westre Skog.

– Å legge forholdene til rette for at samfunns- og næringslivsaktører regionalt og nasjonalt for anledning til å møte og sitte sammen med slike kapasiteter, gir stor inspirasjon og muligheter for læring på en ny måte, påpeker Westre Skog. 

Tverrfaglig og internasjonalt perspektiv

– Konferansen går i dybden på tematikken, og treffer et interessert publikum på tvers av ulike fagområder. Dette er en møteplass hvor det er viktig for oss i akademia å delta. Konferansen gir også mulighet for at våre nåværende og tidligere studenter kan komme sammen for å få inspirasjon, supplerer Kvaløy.

– Deltakelse på Norway Summit gir anledning til å sitte samlet på et lite område en hel dag og å delta på noe som hvis det er i utlandet, ofte er svært kostbart, sier Westre Skog.

Tilbakemeldinger fra tidligere konferanser tyder på at deltakelse er en god investering. 

– At Universitetet i Stavanger har valgt å inngå et treårig samarbeid som en strategisk partner mener vi gir begge parter en verdi som vil komme hele regionen til nytte, avslutter Westre Skog.