Hopp til hovedinnhold

Ny bok: Vi er alle flerspråklige

Det er gjerne vanlig å se på flerspråklige som en minoritet. I boka "Det flerspråklige mennesket" snur forfatterne på flisa og hevder at vi alle er flerspråklige.

Publisert: Endret:

I dagens samfunn er det flere mennesker som vokser opp som flerspråklige enn folk som vokser opp med bare ett språk, og som forfatterne hevner er vi alle flerspråklige i større eller mindre grad. Tenk for eksempel på skriftkyndige mennesker som må kunne håndtere tale og skrift, to språk som har ulike kommunikasjonsvilkår.

Boka handler derfor ikke bare om de sjeldne flerspråklige, men om oss alle.

Om boka

’Det flerspråklige mennesket’ presenterer ny kunnskap om forskjellige barn som har det til felles at de har en tospråklig erfaring – minoritetsspråklige, familietospråklige, utenlandsadopterte, og døve og sterkt tunghørte. Forfatterne fokuserer på skriftspråklæring og argumenterer for at et sterkere fokus på det flerspråklige perspektivet i språkopplæringen vil gagne ikke bare barn og unge med en flerspråklig erfaring, men også majoritetsspråklige.

En del av boken er viet konkrete eksempler – fra barnehage og skole – der man har lyktes i å ta ut potensialet som ligger i det å ha flere språk, og hvor alle barna profiterer på dette. Boken gir leseren praktiske og teoretiske verktøy for å arbeide med skriftspråkutvikling. 

Forfatterne

  • Åse Kari Hansen Wagner er dr.art. og førsteamanuensis ved Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger. Hun er språk- og leseforsker med tospråklighet som ett av sine spesielle forskningsinteresser.
  • Per Henning Uppstad er fil.dr. og førsteamanuensis ved Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger. Han er lese- og skriveforsker med spesielle interesser innenfor bl.a. teori om lesing og skriving og lese- og skriveprosessen.
  • Sven Strömqvist er fil.dr. og professor ved Universitetet i Lund og professor II ved Universitetet i Stavanger. Hans spesielle forskningsinteresser er blant annet barns språkutvikling og studier av skrive- og leseprosessen hos seende, døve og blinde.

Boka er utgitt av Fagbokforlaget i samarbeid med Landslaget for Norskundervisning (LNU).