Hopp til hovedinnhold

Nybygg ved Arkeologisk museum

Siden 2008 - 2009 har Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger arbeidet for å få et nytt og flott museumsbygg. Museet trenger større utstillingsareal og nye magasiner.

Publisert: Endret:

Forslag til nytt formidlingsbygg ved Arkeologisk museum. Illustrasjon ved Narud Stokke Wiig AS
Forslag til nytt formidlingsbygg ved Arkeologisk museum. Illustrasjon ved Narud Stokke Wiig AS.

Universitetet i Stavanger og Arkeologisk museum i Stavanger (AM) fusjonerte i 2009. AM hadde da i gang en prosess for nytt formidlingsbygg, som etter fusjonen også ble en sak for UiS. Det lenge planlagte nybygget til AM har ved en anledning blitt forsinket på grunn av momsproblematikk for museumsbygg i UH-sektoren, som nå er avklart. Total kostnadsramme for det ferdigprosjekterte bygget er kvalitetssikret og bygget er klart for startbevilgning og anbudsrunde. Bygget er på 5500 kvadratmeter.

Det nye bygget skal inneholde formidlingsareal på 1400 kvadratmeter, dagens utstillingsareal er på 682 kvadratmeter. I tillegg kommer det nye og moderne magasiner i kjelleren, noe museet har sterkt behov for.

Bygget vil bli et signalbygg for Stavanger, og det skal holde svært høy sikkerhetsstandard, slik at det vil være mulig å låne inn store, internasjonale utstillinger som vi per i dag ikke får til vår region. I tillegg til at det vil bli mulig å få vist fram eget materiale på nye og spennende måter. Dette vil bidra til å øke kvaliteten på formidlingstilbudet ved museet og på kulturtilbudet i Stavangerregionen.

Hvorfor ønsker vi nytt bygg?

Vil trenger en utvidelse av utstillingskapasiteten og annen publikumsrettet virksomhet.

Vi trenger utvidelse og oppgradering av magasinkapasiteten.

Vi har behov for forbedret mottaksforhold for utstillinger og varer.

Det er ønskelig med tilrettelegging for samarbeid med store nasjonale og internasjonale kunst- og kulturhistoriske museer.

Et nybygg vil bidra til å øke kvaliteten på formidlingstilbudet ved museet og på kulturtilbudet i kulturbyen Stavanger.

Vi ønsker en utbedring/forsterking av formidlingsbasert utleievirksomhet.

Om prosjektet

I 2008 fikk Statsbygg i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å gjennomføre en programfase for et nytt formidlingsbygg. I 2009 besluttet departementet at prosjektet også skulle omfatte magasiner i en ekstra underetasje og tilpasninger i eksisterende bygninger. Statsbygg fikk i oppdrag å føre prosjektet frem til ferdig skisseprosjekt. I 2011 ble det gjennomført en begrenset plan- og designkonkurranse. Det kom inn 34 løsningsforslag som ble vurdert av en jury og en vinner ble kåret. I desember 2011 inngikk Statsbygg kontrakt med prosjekteringsgruppen, og i juni 2012 forelå ferdig skisseprosjekt. Det kom et revidert forprosjekt som lå ferdig i april 2014. 

Artikler om nybygget